Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1283/B

Business name: 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
  (from: 03/07/1997)
ZÁHORÁCKE VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1997)
Registered seat: 
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (from: 04/26/1992)
Identification number (IČO): 
31 412 114
  (from: 04/26/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/26/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/26/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb
  (from: 08/31/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/31/1993)
montáž, oprava, údržba, revízia elektrických zariadení
  (from: 08/31/1993)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/31/1993)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (from: 08/31/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 08/31/1993)
prenájom mechanizmov, dopravných prostriedkov a pohyblivých zariadení staveniska
  (from: 08/31/1993)
predaj betónu a betonárskych výrobkov
  (from: 08/31/1993)
výroba a predaj betonárskej výstuže
  (from: 08/31/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 08/31/1993)
bufet
  (from: 08/31/1993)
verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
  (from: 08/31/1993)
technické, organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/03/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 04/03/1995)
oprava motorových vozidiel
  (from: 04/03/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/03/1995)
stolárska výroba
  (from: 09/09/2003)
Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B.
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom roszahu a lokalizácii vrátane poddodávok. Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov.
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Pre zabezpečenie základného predmetu podikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/07/1997)
Managing board
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1997)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Ľanová 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016)
Ing. .Ladislav Andil - člen
Kukoreliho 12
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Ladislav Andil
Kukoreliho 12
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 03/06/1997)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 03/07/1997 until: 09/08/2003)
Ing. Viktor Gallo
Štefana Králika 2
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 09/08/2003)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 08/02/1996
  (from: 07/19/2007 until: 09/19/2016)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 08/02/1996 Until: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016 until: 09/19/2016)
Ing. Jozef Gallo - predseda predstavenstva
Myjavská 8
Bratislava 811 03
From: 08/02/1996
  (from: 09/09/2003 until: 07/18/2007)
Ing. Viktor Gallo
Štefana Králika 2
Bratislava 841 08
From: 12/01/1997
  (from: 09/09/2003 until: 09/19/2016)
Ing. Viktor Gallo
Štefana Králika 2
Bratislava 841 08
From: 12/01/1997 Until: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016 until: 09/19/2016)
Ing. Viktor Gallo - člen predstavenstva
Štefana Králika 2
Bratislava 841 08
From: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016 until: 01/16/2018)
Ing. Viktor Gallo - člen predstavenstva
Štefana Králika 2
Bratislava 841 08
From: 09/08/2016 Until: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
Ing. Oskar Hason
K. Adlera 32
Bratislava
  (from: 06/03/1998 until: 09/08/2003)
Ing. Oskar Hason
K. Adlera 32
Bratislava 841 02
From: 12/01/1997
  (from: 09/09/2003 until: 09/19/2016)
Ing. Oskar Hason
K. Adlera 32
Bratislava 841 02
From: 12/01/1997 Until: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016 until: 09/19/2016)
Ing. Oskar Hason - člen predstavenstva
K. Adlera 32
Bratislava 841 02
From: 09/08/2016
  (from: 09/20/2016 until: 01/16/2018)
Ing. Oskar Hason - člen predstavenstva
K. Adlera 32
Bratislava 841 02
From: 09/08/2016 Until: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
Alexander Kovarik
Hviezdoslavova 483
Senica
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Alexander Kovarik - člen
Hviezdoslavova 483
Senica
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Roman Milička
Kutlíkova 9
Bratislava
  (from: 03/07/1997 until: 06/02/1998)
Ing. Jaromír Novák - predseda
Mierové nám 2421
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 04/21/1996)
Ing. Peter Ott
Višňová 12
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 03/06/1997)
Ing. Štefan Papánek
Markušova 2626
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Štefan Papánek - člen
Markušova 2626
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Agneša Polakovičová - člen
B.Němcovej 884
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Ivan Stanislav
Hviezdoslavova 1807
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Ľudovít Šebo - podpredseda
Záhorácka 34
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Alexander Tihlárik - člen
Pionierska 803
Senica
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Peter Zafka
Štúrova 134
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva vždy samostatne. Ostatní členovia predstavenstva konajú vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj podpis a v prípade podpisovania členmi predstavenstva pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/07/1997)
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenémualebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1997)
Capital: 
1 004 694,49 EUR Paid up: 1 004 694,49 EUR
  (from: 01/22/2010)
30 271 000 Sk Paid up: 30 271 000 Sk
  (from: 09/09/2003 until: 01/21/2010)
30 271 000 Sk
  (from: 08/31/1993 until: 09/08/2003)
25 817 000 Sk
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Shares: 
Number of shares: 30271
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: so súhlasom predstavenstva podľa Článku 7 ods. 22. až 28. stanov spoločnosti
  (from: 09/20/2016)
Number of shares: 30271
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/22/2010 until: 09/19/2016)
Number of shares: 30271
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/09/2003 until: 01/21/2010)
Number of shares: 30271
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/12/2000 until: 09/08/2003)
Number of shares: 30271
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/31/1993 until: 06/11/2000)
Number of shares: 25042
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Number of shares: 775
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/26/1992 until: 08/30/1993)
Supervisory board: 
Agnesa Polakovičová
Boženy Nemcovej 884/24
Malacky 901 01
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Ing. Ivan Benkovič
Žarnovická 5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Ing. Peter Pradlička
Slnečná 1146
Veľké Leváre 908 73
From: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018)
Ing. Ladislav Andíl
Kukorelliho 12
Malacky
  (from: 04/22/1996 until: 06/02/1998)
Ing. Jozef Hladík
398
Studienka
  (from: 06/03/1998 until: 09/08/2003)
Ing. .Eva Hoffmanová - člen
Bernolákova 2423
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Dimitrij Logvinov
Hlavná 16/37
Trnava
  (from: 04/22/1996 until: 06/11/2000)
Jozef Minárik
405
Moravský Svätý Ján
  (from: 04/22/1996 until: 09/08/2003)
Ing. Peter Ott
Višňová 12
Bratislava
  (from: 06/12/2000 until: 09/08/2003)
Ing. .Ladislav Rossa - predseda
Kollárova 935
Kúty
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Ladislav Rossa
Kollárova 935
Kúty
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Ing. Helena Salingová - člen
J.Kostku 2428
Malacky
  (from: 04/26/1992 until: 03/06/1994)
Ing. Pavol Spusta
Pribinova 2
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Jana Vačková
Sadova 2580
Malacky
  (from: 03/07/1994 until: 04/21/1996)
Jozef Minárik
405
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 03/12/1996 Until: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
Ing. Jozef Hladík
398
Studienka 908 75
From: 12/01/1997 Until: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
Ing. Peter Ott
Višňová 12
Bratislava 831 01
From: 08/24/1999 Until: 12/15/2017
  (from: 01/17/2018 until: 01/16/2018)
Jozef Minárik
405
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 03/12/1996
  (from: 09/09/2003 until: 01/16/2018)
Ing. Jozef Hladík
398
Studienka 908 75
From: 12/01/1997
  (from: 09/09/2003 until: 01/16/2018)
Ing. Peter Ott
Višňová 12
Bratislava 831 01
From: 08/24/1999
  (from: 09/09/2003 until: 01/16/2018)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti prijaté Valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.12.1992, osvedčené notárskou zápisnicou N 692/92, Nz 663/92. Starý spis: Sa 274 Starý spis: Sa 1871
  (from: 08/31/1993)
Zmeny predstavenstva a dozornej rady v súlade s rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.10.1993 osvečené notárskou zá- pisnicou č. N 450/93, Nz 442/93. Prijaté nové stanovy spoločnosti. Starý spis: Sa 274 Starý spis: Sa 1871
  (from: 03/07/1994)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 2.8.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 174/96 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Starý spis: Sa 1871
  (from: 03/07/1997)
Notárska zápisnica N 372/97 zo dňa 1.12.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 1.12.1997.
  (from: 06/03/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.8. 1999, priebeh, ktorého osvedčuje notárska zápisnica NZ 321/99 spísaná dňa 21.9.1999 schválené personálné zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/2000)
Notárska zápisnica N1539/03, Nz 40418/03 zo dňa 26.5.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
  (from: 09/09/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2222/2016, Nz 31538/2016 zo dňa 08.09.2016.
  (from: 09/20/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 3120/2017, Nz 58842/2017 zo dňa 15.12.2017.
  (from: 01/17/2018)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person