Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1322/B

Business name: 
KKG INVEST, a.s.
  (from: 02/10/1997)
Registered seat: 
Nádražná 34
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 11/12/2005)
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 02/10/1997 until: 11/11/2005)
Identification number (IČO): 
35 708 981
  (from: 02/10/1997)
Date of entry: 
02/10/1997
  (from: 02/10/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/10/1997)
Objects of the company: 
činnosťv oblasti nehnuteľností
  (from: 02/10/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/10/1997)
inžinierská činnosť
  (from: 02/10/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/03/2000)
Managing board
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva
Kupeckého 4
Bratislava 821 08
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007)
Ing. Miroslav Jakubík
Tomášikova 5905/25A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Ing. Alexander Hricko
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Bc. Marián Ábel - člen predstavenstva
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 06/27/2017)
Michal Godár - člen predstavenstva
Jégého 3
Bratislava 821 08
  (from: 05/03/2000 until: 10/22/2007)
Michal Godár - člen predstavenstva
Jégého 3
Bratislava 821 08
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Michal Godár - člen predstavenstva
Jégého 363/3
Bratislava 821 08
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 07/31/2008)
Michal Godár - člen predstavenstva
Jégého 363/3
Bratislava 821 08
From: 10/17/2007 Until: 07/28/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Dušan Kern
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Dušan Kern - člen predstavenstva
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji
  (from: 05/03/2000 until: 10/22/2007)
Dušan Kern - člen predstavenstva
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Ing. Andrej Krídl
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 05/03/2000 until: 10/22/2007)
Ing. Andrej Krídl - predseda predstavenstva
Kupeckého 4
Bratislava
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Ing. Igor Nemečkay - člen
Kapicova 1208/5
Bratislava 851 01
From: 07/28/2008
  (from: 08/01/2008 until: 03/23/2010)
Ing. Igor Nemečkay - člen
Kapicova 1208/5
Bratislava 851 01
From: 07/28/2008 Until: 06/25/2009
  (from: 03/24/2010 until: 03/23/2010)
Ing. Roman Rapavý
Haydnova 21
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Bc. Marian Ábel - člen predstavenstva
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 10/17/2007 Until: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020 until: 01/27/2020)
Ing. Ján Struhár - člen
Slovenského národného povstania 1439/45
Zlaté Moravce 953 01
From: 06/25/2009 Until: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020 until: 01/27/2020)
Bc. Marian Ábel - člen predstavenstva
J. Alexyho 5
Bratislava 841 01
From: 10/17/2007
  (from: 06/28/2017 until: 01/27/2020)
Ing. Ján Struhár - člen
Slovenského národného povstania 1439/45
Zlaté Moravce 953 01
From: 06/25/2009
  (from: 03/24/2010 until: 01/27/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/12/2005)
Za spoločnosť koná navonok a podpisuje predseda a dvaja členovia predstavenstva každý samostatne okrem konania pred Strediskom cenných papierov, kedy za spoločnosť navonok konajú a podpisujú vždy spoločne a nerozdielne predseda predstavenstva a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 05/03/2000 until: 11/11/2005)
Za spoločnosť koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis jeden člen predstavenstva.
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 03/24/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 03/23/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 03/24/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 03/23/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/03/2000 until: 12/27/2005)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/10/1997 until: 05/02/2000)
Stockholder: 
Ing. Andrej Krídl
Kupeckého 571/4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 01/28/2020)
Supervisory board: 
Jozef Bóna
J. Kalinčiaka 117/22
Volkovce - Závada 951 87
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007)
Ľuboslav Furka
Jelenec 788
Jelenec 951 73
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Jozef Benč
Litoměřická 708/40
Topoľčianky 951 93
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Dušan Kern
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji
  (from: 02/10/1997 until: 10/22/2007)
Dušan Kern
Záhradnícka 2
Ivanka pri Dunaji
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
JUDr. Andrea Uzsáková
Markova 13
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 10/22/2007)
JUDr. Andrea Uzsáková
Markova 13
Bratislava
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Stanislav Vojtánek
Drotárska 43
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 10/22/2007)
Stanislav Vojtánek
Drotárska 43
Bratislava
Until: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 10/22/2007)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/17/2007 Until: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020 until: 01/27/2020)
Jozef Petro
Hviezdoslavova 1891/68
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 01/27/2020)
Ing. Alexander Hricko
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/17/2007 Until: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020 until: 01/27/2020)
Ing. Alexander Hricko
Rázusova 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 10/17/2007
  (from: 10/23/2007 until: 01/27/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť KKG INVEST, a.s. vznikla premenov zo spoločnosti KKG INVEST, spol. s r.o. v súlade s § 69 ods.1,2 Zák.č. 513/91 Zb. Všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti KKG INVEST, spol. s r.o. preberá KKG INVEST, a.s. Stanovy spoločnosti v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1910
  (from: 02/10/1997)
Notársa zápisnica č, N 1576/99, Nz 1555/99 zo dňa 29.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 05/03/2000)
Notárska zápisnica N 402/2005, NZ 66902/2005, NCRIs 66144/2005 z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2005 napísaná JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 12/28/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2007.
  (from: 10/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2008. o odvolaní a menovaní člena predstavenstva.
  (from: 08/01/2008)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person