Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1351/B

Business name: 
Potravinárska akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 03/27/2009 until: 06/24/2013)
Potravinárska akciová spoločnosť
  (from: 03/12/1997 until: 03/26/2009)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 07/04/2012 until: 06/24/2013)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 03/12/1997 until: 07/03/2012)
Identification number (IČO): 
35 712 015
  (from: 03/12/1997)
Date of entry: 
03/12/1997
  (from: 03/12/1997)
Date of deletion: 
06/25/2013
  (from: 06/25/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/25/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/12/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloob- chod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a podnikania
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
reklamná a propagačná činnosť-činnosť reklamnej agentúry
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
výskum trhu a prieskum verejnej mienky
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
faktoring, forfaiting
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
Ing. Lenka Černá - člen predstavenstva
Dolnomajerská 1223/3
Sereď 926 01
  (from: 03/12/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Lenka Černá - člen predstavenstva
Dolnomajerská 1223/3
Sereď 926 01
From: 03/12/1997
  (from: 06/06/2003 until: 03/02/2004)
Ing. Jozef Černý - člen predstavenstva
Dolnomajerská 1223/3
Sereď 926 01
  (from: 03/12/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Jozef Černý - člen predstavenstva
Dolnomajerská 1223/3
Sereď 926 01
From: 03/12/1997
  (from: 06/06/2003 until: 03/02/2004)
Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
  (from: 03/12/1997 until: 06/05/2003)
Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 03/12/1997
  (from: 06/06/2003 until: 06/24/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavensta.
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
Capital: 
165 969,55 EUR Paid up: 165 969,55 EUR
  (from: 03/27/2009 until: 06/24/2013)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 03/26/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 09/22/2000 until: 06/05/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 03/12/1997 until: 09/21/2000)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 03/27/2009 until: 06/24/2013)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/06/2003 until: 03/26/2009)
Number of shares: 5
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/22/2000 until: 06/05/2003)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 09/21/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/12/1997 until: 01/26/2000)
Supervisory board: 
Ing. Igor Brosz - člen dozornej rady
Huncovská 3
Kežmarok 060 01
Until: 12/20/2002
  (from: 03/12/1997 until: 06/05/2003)
Ing. Dušan Drobuliak - člen dozornej rady
Mamateyová 22
Bratislava 851 04
Until: 12/20/2002
  (from: 03/12/1997 until: 06/05/2003)
Soňa Hučková - predseda dozornej rady
J.Kráľa 728/5
Senica 905 01
  (from: 01/27/2000 until: 06/05/2003)
Soňa Hučková - predseda dozornej rady
J.Kráľa 728/5
Senica 905 01
From: 12/20/1999
  (from: 06/06/2003 until: 07/06/2006)
Ing. Zdenek Polák - predseda dozornej rady
Dalloša 1348
Sládkovičovo 925 21
  (from: 03/12/1997 until: 01/26/2000)
RNDr. Jana Šindlerová - člen dozornej rady
Vŕbová 4
Bratislava 821 07
From: 12/20/2002
  (from: 06/06/2003 until: 12/27/2005)
RNDr. Jana Šindlerová - člen dozornej rady
Vŕbová 4
Bratislava 821 07
From: 12/20/2002 Until: 12/13/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
Soňa Hučková - predseda dozornej rady
Priemyselná 261/1
Senica 905 01
From: 12/20/1999
  (from: 07/07/2006 until: 06/24/2013)
Iveta Polednáková - člen dozornej rady
Jesenského 49
Sereď 926 01
From: 12/20/2002
  (from: 06/06/2003 until: 06/24/2013)
Viktor Dallemule
Bebravská 16
Bratislava 821 09
From: 12/10/2007
  (from: 12/21/2007 until: 06/24/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 06/25/2013)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 03/27/2009 until: 06/24/2013)
 Liquidators:
Ing. Mária Trčková
Pri Šajbách 26
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009 Until: 06/25/2013
  (from: 06/28/2017)
 Liquidators:
Ing. Mária Budovská
Pri Šajbách 26
Bratislava 831 06
From: 01/01/2009
  (from: 03/27/2009 until: 06/27/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti vo veciach týkajúcich sa jej likvidácie samostatne.
  (from: 03/27/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 02/28/2013
  (from: 06/25/2013)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.05.2013, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 09.04.2013. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 10.06.2013 s výmazom spoločnosti Potravinárska akciová spoločnosť v likvidácii z obchodného registra.
  (from: 06/25/2013)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.3.1997 v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1939
  (from: 03/12/1997 until: 06/24/2013)
Zmena astanov odsúhklasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 683/99, Nz 682/99 spísaná notárom JUDr Stanislavom Bauerom.
  (from: 01/27/2000 until: 06/24/2013)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 6.9.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 384/2000, Nz 384/2000 spísaná dňa 6.9.2000 JUDr. Stanislavom Bauerom, notárom.
  (from: 09/22/2000 until: 06/24/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.12.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.12.2002.
  (from: 06/06/2003 until: 06/24/2013)
Notárska zápisnica č. N 1031/2003, Nz 77273/2003 zo dňa 4.9.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Ing. Jozef Černý, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 4.9.2003. Ing. Lenka Černá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 4.9.2003.
  (from: 03/03/2004 until: 06/24/2013)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.2007.
  (from: 12/21/2007 until: 06/24/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2008 N 369/2008 Nz 62778/2008
  (from: 03/27/2009 until: 06/24/2013)
Zápisnica z valného zhromaždednia spoločnosti zo dňa 14.06.2012 spísaná formou notárskej zápisnice pod č. N 3877/2012, Nz 21318/2012, NCRls 21778/2012.
  (from: 07/04/2012 until: 06/24/2013)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person