Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1409/B

Business name: 
Slovdrex, akciová spoločnosť v skratke Slovdrex, a.s.
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Registered seat: 
Nitrianska 9
Senec 903 01
  (from: 09/07/1998 until: 06/02/2004)
Identification number (IČO): 
35 718 552
  (from: 05/26/1997)
Date of entry: 
05/26/1997
  (from: 05/26/1997)
Date of deletion: 
06/03/2004
  (from: 06/03/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/26/1997)
Capital: 
277 255 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Shares: 
Number of shares: 553
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Number of shares: 7
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Number of shares: 55
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Rozhodnutím jediného akcionára osvedčené Notárskou zápisnicou zo dňa 28.5.2004 o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 Zmluva o zlúčení zo dňa 17.5.2004 Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Spoločnosť zanikla bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 Všetko imanie zrušenej spoločnosti práva, záväzky, pohľadávky i neznáme prechádzajú na nástupnícku spoločnosť DOPRASTAV, a.s. IČO: 31 333 320 so sídlom Drieňová 27, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 581/B.
  (from: 06/03/2004)
Legal successor: 
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (from: 06/03/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person