Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1409/B

Business name: 
Slovdrex, akciová spoločnosť v skratke Slovdrex, a.s.
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Registered seat: 
Nitrianska 9
Senec 903 01
  (from: 09/07/1998 until: 06/02/2004)
Rybničná 40
Bratislava 831 03
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Identification number (IČO): 
35 718 552
  (from: 05/26/1997)
Date of entry: 
05/26/1997
  (from: 05/26/1997)
Date of deletion: 
06/03/2004
  (from: 06/03/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/26/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi-maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
stolárstvo
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
výroba nábytku
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
drevovýroba
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/1998 until: 06/02/2004)
Managing board
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Miroslav Doboš - člen predstavenstva
Partizánska 3261/18
Poprad
  (from: 09/07/1998 until: 07/17/2000)
Ing. Miroslav Doboš - predseda
Partizánska 3261/18
Poprad 058 01
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
Vladimír Chlebec - člen predstavenstva
Tajovského 1
Bratislava
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Ing. František Klepetko - predseda
Royova 14
Bratislava 831 01
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Daniel Knotek - člen predstavenstva
Mierová 36
Bratislava
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Jan Komárek - člen predstavenstva
Furmanská 8
Bratislava
  (from: 09/07/1998 until: 07/17/2000)
Ján Kovačka - člen predstavenstva
Vavilovova 16
Bratislava 851 01
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
JUDr. Ján Oravec - člen predstavenstva
J.Stanislava 2
Bratislava 841 05
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
Ing. František Potisk - člen predstavenstva
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Ing. František Sekanina - člen predstavenstva
Lamačská cesta 16
Bratislava
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Ing. František Sekanina - predseda predstavenstva
Furmanská 8
Bratislava
  (from: 09/07/1998 until: 07/17/2000)
Štefan Žňava - predseda predstavenstva
Štúrova 13
Želiezovce
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a navonok ju zastupujú predseda predstavenstva samostatne, ostatní členovia spoločne tak, že k vytlačenému , napísanému, alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/1998 until: 06/02/2004)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú všetci členovia predstavenstva spoločne, alebo na základe písomného poverenia udeleného predstavenstvom samostatne ktorýkoľvek člen predstavenstva.
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Capital: 
277 255 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Shares: 
Number of shares: 553
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Number of shares: 7
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Number of shares: 55
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/2002)
Number of shares: 553
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 07/31/2002)
Number of shares: 7
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 07/31/2002)
Number of shares: 55
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/26/1997 until: 07/31/2002)
Stockholder: 
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Supervisory board: 
Ing. Beáta Haľková - člen
Gyňovská 22
Čaňa 044 14
  (from: 09/07/1998 until: 07/17/2000)
Ing. Anton Lakatoš - člen
261
Ždaňa
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
Ing. Anton Lakatoš - predseda
261
Ždaňa
  (from: 05/26/1997 until: 07/17/2000)
Zuzana Lisinovičová - člen
85
Kaplna 900 84
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
Ing. Milan Pavkov - člen
Topoľová 3
Tlmače
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Marián Repaský - predseda
Bieloruská 4
Bratislava 821 06
Until: 02/12/2004
  (from: 07/18/2000 until: 02/18/2004)
Ing. Jozef Seman - člen
Krakovská 6
Košice 040 11
  (from: 09/07/1998 until: 07/17/2000)
Pavol Šonkol - člen
Rozvodná 11
Bratislava
  (from: 05/26/1997 until: 09/06/1998)
Ing. Ivan Šesták
Havelkova 32
Bratislava 841 03
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 02/12/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/02/2004)
Other legal facts: 
Zrušenie zapísanej osoby a právny dôvod jej zrušenia: Rozhodnutím jediného akcionára osvedčené Notárskou zápisnicou zo dňa 28.5.2004 o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 Zmluva o zlúčení zo dňa 17.5.2004 Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Spoločnosť zanikla bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 Všetko imanie zrušenej spoločnosti práva, záväzky, pohľadávky i neznáme prechádzajú na nástupnícku spoločnosť DOPRASTAV, a.s. IČO: 31 333 320 so sídlom Drieňová 27, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 581/B.
  (from: 06/03/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.5.1997 v súlade s §§ 24, 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 1998
  (from: 05/26/1997 until: 06/02/2004)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.7.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/98, Nz 213/98
  (from: 09/07/1998 until: 06/02/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.1999 na ktorom boli schválení personálne zmeny v návrh spoločnosti.
  (from: 07/18/2000 until: 06/02/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 17.6.2002, ktorého znenie bolo osvedčné v notárskej zápisnici N 176/02, Nz 175/02 napísanej dňa 17.6.2002 notárom JUDr. Malíkovou bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/01/2002 until: 06/02/2004)
Legal successor: 
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (from: 06/03/2004)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person