Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1486/B

Business name: 
PRVÁ ELEKTRO, a.s.
  (from: 02/02/1998 until: 04/22/2013)
Nehnuteľnostná spoločnosť a.s.
  (from: 08/20/1997 until: 02/01/1998)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Identification number (IČO): 
35 725 401
  (from: 08/20/1997)
Date of entry: 
08/20/1997
  (from: 08/20/1997)
Date of deletion: 
04/23/2013
  (from: 04/23/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/23/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/20/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteteľovi /maloobchod/
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Miroslava Belániková - člen
Borová 36
Žilina
  (from: 08/20/1997 until: 02/01/1998)
Renát Dvorecký - predseda
Gessayova 25
Bratislava
  (from: 08/20/1997 until: 06/13/1999)
Mgr. Renáta Olexová - člen
Dolná Krupá 188
Trnava
  (from: 08/20/1997 until: 06/13/1999)
Helena Plecháčková - člen
Šustekova 23
Bratislava
  (from: 08/20/1997 until: 02/01/1998)
PhDr. Ľubomír Sivák - predseda
Tranovského 6
Bratislava 841 02
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Valerian Pohlídal - podpredseda
Mlynská 27
Tomášov 900 44
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Ing. Mária Benešová - člen
Hviezdoslavovo nám. 16
Bratislava 811 02
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Diana Kmecová - člen
Humenské nám. 7
Bratislava 851 07
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Supervisory board: 
Emília Berešíková - člen
Terchová 565
Žilina
  (from: 08/20/1997 until: 06/13/1999)
Emília Cingelová - predseda
189
Zádubnie
  (from: 08/20/1997 until: 06/13/1999)
Mgr. Karol Schlosser - člen
Krátka 1
Bratislava 811 03
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
prof.Ing. Juraj Tölgyessy , DrSc. - člen
Lotyšská 16
Bratislava 821 06
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Ing. Andrea Zboranová - člen
Hečkova 20
Žilina
  (from: 08/20/1997 until: 06/13/1999)
Ing. Jozef Zlehovec - predseda
Chrobákova 1
Bratislava 841 06
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 36CbR/292/2011, Sa 1486/B zo dňa 6.9.2012, právoplatné dňa 18.1.2013. Obchodná spoločnosť PRVÁ ELEKTRO, a.s.., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 14, 811 02 Bratislava, IČO: 35 725 401 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 1486/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/23/2013)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. N 120/97, Nz 115/97 dňa 6.6.1997 doplneného o rozhodnutie spísané do notárskej zápisnice č. N 143/97, Nz 143/97 dňa 12.8.1997 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 2076
  (from: 08/20/1997 until: 04/22/2013)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 10.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 258/97, Nz 255/97, na základe ktorého sa mení pôvodné obchodné meno Nehnuteľnostná spoločnosť a.s. na PRVÁ ELEKTRO, a.s. Stary spis: Sa 2076
  (from: 02/02/1998 until: 04/22/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.5.1999.
  (from: 06/14/1999 until: 04/22/2013)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person