Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1537/B

Business name: 
Istrofin, a.s.
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
Registered seat: 
Škultétyho 5
Bratislava 832 21
  (from: 11/08/1999 until: 10/13/2014)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 06/11/1998 until: 11/07/1999)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 10/10/1997 until: 06/10/1998)
Identification number (IČO): 
35 729 121
  (from: 10/10/1997)
Date of entry: 
10/10/1997
  (from: 10/10/1997)
Date of deletion: 
10/14/2014
  (from: 10/14/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/14/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
prenájom tovaru, strojov a zariadení
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/08/1999 until: 10/13/2014)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (from: 11/08/1999 until: 10/13/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/08/1999 until: 10/13/2014)
prenájom nehnuteľností s pokytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
reklamné činnosti
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
činnosť ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
prieskum trhu
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/31/1999 until: 10/13/2014)
Managing board
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Managing board
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Andrej Banár - člen predstavenstva
328
Dolné Orešany 919 02
From: 06/24/2003
  (from: 08/11/2003 until: 10/13/2014)
Peter Benovič - predseda predstavenstva
511
Horné Orešany 919 03
From: 06/24/2003
  (from: 08/11/2003 until: 10/13/2014)
Peter Fojtík
Bavlnárska 5
Trenčín 911 05
  (from: 09/07/2000 until: 12/09/2002)
Peter Fojtík
Bavlnárska 5
Trenčín 911 05
From: 08/04/2000 Until: 06/24/2003
  (from: 12/10/2002 until: 08/10/2003)
Mgr. Jaroslav Haščák - člen predstavenstva
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Mgr. Juraj Herko - člen predstavenstva
Šulekova 38
Bratislava 811 03
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Ing. Ľubomír Chabada - predseda predstavenstva
Galandova 3
Bratislava 811 06
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Ľubomír Chabada - predseda predstavenstva
Galandova 3
Bratislava 811 06
From: 05/25/1999 Until: 06/24/2003
  (from: 12/10/2002 until: 08/10/2003)
Jozef Kudri - člen predstavenstva
Družstevná 77/27
Dubová 900 90
From: 06/24/2003
  (from: 08/11/2003 until: 10/13/2014)
Mgr. Vladimír Micaj - člen predstavenstva
Dargovských hrdinov 1830
Humenné
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Jozef Prikryl - člen predstavenstva
Liptovská 4
Trenčín 911 01
  (from: 05/31/1999 until: 09/06/2000)
Mgr. Juraj Tomášek - člen predstavenstva
Sklenárova 12
Bratislava
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Ing. Štefan Torma - člen predstavenstva
Súťažná 7
Bratislava 821 08
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Štefan Torma - člen predstavenstva
Súťažná 7
Bratislava 821 08
From: 05/25/1999 Until: 06/24/2003
  (from: 12/10/2002 until: 08/10/2003)
Mgr. Marek Dospiva - predseda predstavenstva
Londýnska 29
Praha
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 10/10/1997 until: 05/30/1999)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva vrátane predsedu predstavenstva samostatne.
  (from: 05/31/1999 until: 10/13/2014)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia spoločnosti vrátane predsedu predstavenstva samostatne.
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
V mene spoločnosti môžu konať a túto zaväzovať písomnými, či ústnymi prejavmi predseda predstavenstva sám, alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Capital: 
3 091 743 000 Sk Paid up: 3 091 743 000 Sk
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
3 091 743 000 Sk
  (from: 10/10/1997 until: 12/09/2002)
Shares: 
Number of shares: 3091743
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/22/2001 until: 10/13/2014)
Number of shares: 3091743
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/10/1997 until: 05/21/2001)
Supervisory board: 
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda dozornej rady
Križkova 9
Bratislava 815 34
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Mgr. Juraj Herko - člen dozornej rady
Plzenská 4
Bratislava
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
JUDr. Martin Kúšik - predseda dozornej rady
Železničná 38
Bratislava 821 07
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Ladislav Petrežil - člen dozornej rady
Veľké Túrovce 346
Horné Túrovce 935 81
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Jana Schieberová - členka dozornej rady
Račianska 72
Bratislava 831 02
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Ing. Pavol Scholtz - člen dozornej rady
Sídlisko Rimava 36/29
Rimavská Sobota
  (from: 10/10/1997 until: 03/16/1999)
Ing. Jozef Špirko - člen dozornej rady
Stred 50/29
Považská Bystrica
  (from: 10/10/1997 until: 05/30/1999)
Mgr. Juraj Tomášek - člen dozornej rady
Sklenárova 12
Bratislava 821 09
  (from: 03/17/1999 until: 05/30/1999)
Ladislav Petrežil - člen dozornej rady
Veľké Túrovce 346
Horné Túrovce 935 81
From: 05/25/1999
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
JUDr. Vladimír Sup - člen dozornej rady
Horoměřice 179
Praha 252 62
Česká republika
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
MUDr. Vít Urbanec - predseda dozornej rady
Benešovo nábř. 3740
Zlín 760 01
Česká republika
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
Ing. Miloslav Vítek - člen dozornej rady
Minská 41
Brno
Česká republika
  (from: 05/31/1999 until: 12/09/2002)
MUDr. Vít Urbanec - predseda dozornej rady
Benešovo nábř. 3740
Zlín 760 01
Česká republika
From: 05/25/1999
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
Ing. Miloslav Vítek - člen dozornej rady
Minská 41
Brno 616 00
Česká republika
From: 05/25/1999
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
JUDr. Vladimír Sup - člen dozornej rady
Horoměřice 179
Praha 252 62
Česká republika
From: 05/25/1999
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Interfin Group, a.s., IČO: 35 724 544 konaného dňa 3.10.1997, zachytenom v notárskej zápisnici JUDr. Ivana Macáka N 373/97, Nz 346/97, ktoré rozhodlo podľa § 69 ods. 4 Obch. zákona o rozdelení spoločnosti Interfin Group, a.s. na spoločnosti Istrofin, a.s. a Intermark, a.s., ktoré prevzali všetok obchodný majetok a záväzky zaniknutej spoločnosti v pomere a spôsobom uvedeným v citovanej notárskej zápisnici. Spoločnosť je právnym nástupcom Interfin Group, a.s. Stary spis: Sa 2127
  (from: 10/10/1997 until: 10/13/2014)
Zmena stanov odsúhlasená na náhradnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 265/98, Nz 25/98.
  (from: 06/11/1998 until: 10/13/2014)
Notárska zápisnica N 183/99, Nz 170/99 zo dňa 8.3.1999, N 184/99, Nz 171/99 zo dňa 8.3.1999 a zmena stanov z mimotriadneho zasadbnutia dozornej rady zo dňa 9.3.1999, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.3.1999.
  (from: 03/17/1999 until: 10/13/2014)
Na mimoriadnom VZ dňa 25.5.1999 ktorého konanie bolo osvedčené v not.záp. N 457/99, Nz 422/99 bola schválená zmena v dozornej rade, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva dňa 25.5.1999, Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady dňa 25.5.1999 na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 05/31/1999 until: 10/13/2014)
Osvedčenie o priebehu náhradného VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.9.1999 pod. č. Nz 303/99 na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo a predmet činnosti.
  (from: 11/08/1999 until: 10/13/2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 4.8.2000.
  (from: 09/07/2000 until: 10/13/2014)
Zmena stanov schválená na náhradnom valnom zhromaždení dňa 20.6.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 33/2002, Nz 255/2002.
  (from: 12/10/2002 until: 10/13/2014)
Ing. Ľubomír Chabada, deň zániku funkcie: 24.6.2003. Ing. Štefan Torma, deň zániku funkcie: 24.6.2003. Peter Fojtík, deň zániku funkcie: 24.6.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.6.2003.
  (from: 08/11/2003 until: 10/13/2014)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6K 65/03-98 zo dňa 31.03.2004, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Istrofin, a.s., Škultétyho 5, 832 21 Bratislava, IČO: 35 729 121. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Karol Kovár, advokát, sídlo AK Vajnorská 8/A , 831 04 Bratislava.
  (from: 10/16/2004 until: 10/13/2014)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č. k. 6K 65/03 - 98 zo dňa 10.01.2012, ktorým súd zrušuje konkurz na majetok dlžníka Istrofin, a. s. , Škultétyho 5, 832 21 Bratislava po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavuje JUDr. Karola Kovára, advokáta, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/11/2012 until: 10/13/2014)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person