Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1562/B

Business name: 
INACO, a.s.
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
Registered seat: 
Škultétyho 5
Bratislava 832 21
  (from: 11/26/1999 until: 07/19/2006)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (from: 06/12/1998 until: 11/25/1999)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 11/05/1997 until: 06/11/1998)
Identification number (IČO): 
35 731 575
  (from: 11/05/1997)
Date of entry: 
11/05/1997
  (from: 11/05/1997)
Date of deletion: 
07/20/2006
  (from: 07/20/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/20/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/05/1997)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
leasing strojov a zariadení
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
marketing-prieskum trhu
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
Štefan Belica - člen predstavenstva
46
Košolná 919 01
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Peter Fojtík - predseda predstavenstva
Bavlnárska 5
Trenčín
  (from: 09/07/2000 until: 11/25/2002)
Peter Fojtík - predseda predstavenstva
Bavlnárska 5
Trenčín 911 05
From: 08/04/2000 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Daniela Harajová - člen predstavenstva
423
Horné Orešany 919 02
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Mgr. Jaroslav Haščák - predseda predstavenstva
Zimná 12
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Mgr. Štefan Haulik
Novomestská 1
Nové Zámky
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Ing. Ľubomír Chabada - člen predstavenstva
Galandova 3
Bratislava 811 06
  (from: 06/18/1999 until: 11/25/2002)
Ing. Ľubomír Chabada - člen predstavenstva
Galandova 3
Bratislava 811 06
From: 06/11/1999 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Miroslav Kordiak - predseda predstavenstva
Riazanska 2
Bratislava 831 03
  (from: 03/23/2000 until: 09/06/2000)
Marián Krajňák - člen
Hlavná ulica 64
Pečovská Nová Ves 082 56
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Marián Krajňák - člen
Hlavná ulica 64
Pečovská Nová Ves 082 56
  (from: 03/17/1999 until: 06/17/1999)
Mgr. Jozef Mészáros
158
Kuraľany 935 64
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Mgr. Vladimír Micaj - predseda predstavenstva
Dargovských hrdinov 1830
Humenné 066 01
  (from: 03/17/1999 until: 06/17/1999)
Jozef Prikryl - predseda predstavenstva
Liptovská 4
Trenčín 911 01
  (from: 06/18/1999 until: 03/22/2000)
Ing. Richard Schultz - predseda predstavenstva
Studenohorská 69
Bratislava 841 03
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Mgr. Juraj Tomašek - člen
Sklenárova 12
Bratislava 821 09
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Mgr. Juraj Tomášek - člen
Sklenárova 12
Bratislava 821 09
  (from: 03/17/1999 until: 06/17/1999)
Ing. Štefan Torma - člen predstavenstva
Súťažná 7
Bratislava 821 08
  (from: 06/18/1999 until: 11/25/2002)
Ing. Štefan Torma - člen predstavenstva
Súťažná 7
Bratislava 821 08
From: 06/11/1999 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Peter Uhlár - predseda predstavenstva
115
Ružindol 919 61
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť samostatne koná predseda predstavenstva. Zvyšní členovia predstavenstva konajú tak, že k svojmu podpisu pripoja podpis predsedu predstavenstva. Podpisové právo vykonávajú členovia predstavenstva tak, že k obchodnému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
Capital: 
223 932 000 Sk Paid up: 223 932 000 Sk
  (from: 11/26/2002 until: 07/19/2006)
223 932 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 11/25/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Shares: 
Number of shares: 223932
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/15/2001 until: 07/19/2006)
Number of shares: 223932
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/12/1998 until: 06/14/2001)
Number of shares: 20
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Supervisory board: 
Mgr. Juraj Herko - predseda
Plzenská 4
Bratislava 831 03
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Veronika Kendressyová - člen
Haanova 3
Bratislava 851 04
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Mgr. Martin Kúšik
Železničná 38
Bratislava 821 07
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
Ladislav Petrežil - člen dozornej rady
Veľké Túrovce 346
Horné Túrovce 935 81
  (from: 06/18/1999 until: 11/25/2002)
Ladislav Petrežil - člen dozornej rady
Veľké Túrovce 346
Horné Túrovce 935 81
From: 06/11/1999 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Mgr. Denisa Schultzová - predsedkyňa dozornej rady
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
  (from: 03/17/1999 until: 06/17/1999)
Anton Tarnoczy - člen
J.C. Hronského 372/1
Nováky 972 71
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Anton Tarnoczy - člen
J.C.Hronského 372/1
Nováky 972 71
  (from: 03/17/1999 until: 11/25/2002)
Anton Tarnoczy - člen
J.C.Hronského 372/1
Nováky 972 71
From: 02/04/1998 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Zuzana Zimančoková - členka
Sládkovičova 18/52
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 03/17/1999 until: 06/17/1999)
Zuzana Zimančoková - predseda
Sládkovičova 18/52
Žiar nad Hronom
  (from: 02/12/1998 until: 03/16/1999)
Mária Hoblíková - predseda dozornej rady
331
Horné Orešany 919 02
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Kamil Šimanský - člen dozornej rady
Hornopotočná 22
Trnava 917 01
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Gabriela Uhlárová - člen dozornej rady
115
Ružindol 919 61
From: 10/20/2003
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Mgr. Marek Dospiva
Londýnska 29
Praha
Česká republika
  (from: 11/05/1997 until: 02/11/1998)
MUDr. Vít Urbanec - predseda dozornej rady
Benešovo nábř. 3740
Zlín 760 01
Česká republika
  (from: 06/18/1999 until: 11/25/2002)
MUDr. Vít Urbanec - predseda dozornej rady
Benešovo nábř. 3740
Zlín 760 01
Česká republika
From: 06/11/1999 Until: 10/20/2003
  (from: 11/26/2002 until: 11/23/2003)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, č.k.: 3K 43/2005- 90 zo dňa 04. 04. 2006, právoplatné dňa 10. 05. 2006, ktorým sa v zmysle § 68 ods. 2,3 písm. f) Obchodného zákonníka zrušuje spoločnosť INACO, a.s., Škultétyho 5, 832 21 Bratislava, IČO: 35 731 575, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vo vložke 1562/ B bez likvidácie. Vymazáva sa spoločnosť INACO, a.s., Škultétyho 5, 832 21 Bratislava, IČO: 35 731 575, zapísaná v obchodnom registri pod spisovou zn. : Sa/ 1562/ B v celom rozsahu.
  (from: 07/20/2006)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice N 114/97, Nz 102/97 dňa 21.10.1997 v zmysle §§ 56-75 a § 154- § 220 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 2152
  (from: 11/05/1997 until: 07/19/2006)
Notárska zápisnica č. N 58/98, Nz 56/98 zo dňa 4.2.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.2.1998, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti INCHEM, i. f. a.s., Drieňová 24, Bratislava, IČO 30 837 707 so spoločnosťou INACO, a.s., Ružová dolina 6, Bratislava, IČO 35 731 575. Všetky práva, povinnosti a záväzky spoločnosti INCHEM investičný fond, a.s. prechádzajú na spoločnosť INACO, a.s. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.2.1998. Zápisnica č. 1/98 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.2.1998. Stary spis: Sa 2152
  (from: 02/12/1998 until: 07/19/2006)
Notárska zápisniva N 266/98, Nz 256/98 spísaná dňa 11.5.1998 notárom JUDr. Ivanom Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1998 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/12/1998 until: 07/19/2006)
Zmena stanov odsúhlasená na náhradnom valnom zhromaždení dňa 8.3.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 186/99, Nz 173/99 spísanou notárom JUDr.Ivanom Macákom, Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.3.1999. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 9.3.1999.
  (from: 03/17/1999 until: 07/19/2006)
Notárska zápisnica N 510/99, Nz 470/99 zo dňa 11.6.1999, z mimoriadneho VZ zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.6.1999, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.6.1999.
  (from: 06/18/1999 until: 07/19/2006)
Zmena stanov schválená náhradným valným zhromaždením dňa 2.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 305/99.
  (from: 11/26/1999 until: 07/19/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 9.3.2000.
  (from: 03/23/2000 until: 07/19/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 4.8.2000, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 7.8.2000
  (from: 09/07/2000 until: 07/19/2006)
Notárska zápisnica č. Nz 295/2002 zo dňa 20.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/26/2002 until: 07/19/2006)
Notárska zápisnica N 489/03, Nz 94249/03 spísaná dňa 20.10.2003 notárom JUDr. Potančokovou osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia, na ktorom bolo roznodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti a zmene stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 20.10.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. Š. Tormu, Ing. Ľ. Chabadu a P. Fojtíka sa končí dňom 20.10.2003. Funkcia členov dozornej rady A. Tarnoczyho, MUDr. V. Urbanca a L. Petrežila sa končí dňom 20.10.2003.
  (from: 11/24/2003 until: 07/19/2006)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person