Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1683/B

Business name: 
N.B.G. a.s.
  (from: 03/16/1998)
Registered seat: 
Dunajská 25
Bratislava 811 08
  (from: 06/16/2005)
Identification number (IČO): 
35 742 607
  (from: 03/16/1998)
Date of entry: 
03/16/1998
  (from: 03/16/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/16/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná kancelária/
  (from: 03/16/1998)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 03/16/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 03/16/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/16/1998)
reklamná činnosť
  (from: 03/16/1998)
organizovanie výstav, veľtrhov, kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
  (from: 03/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1998)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 03/16/1998)
prieskum trhu a výskum verejnej mienky
  (from: 03/16/1998)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/28/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/2004)
Ing. Ivan Ostrihoň - predseda predstavenstva
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/28/2017)
Ing. Jaroslav Šuveg - podpredseda predstavenstva
Záhumenná 21
Slovenský Grob 900 26
From: 05/31/2016
  (from: 06/24/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Predseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Podpredseda predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, okrem prípadov prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov, kedy koná a podpisuje vždy spoločne s predsedom predstavenstva. Člen predstavenstva koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva, pričom v prípade prevodu nehnuteľností, prevodu obchodného podielu alebo prevodu cenných papierov koná a podpisuje vždy len s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť všetci členovia predstavenstva ( predseda, podpredseda, člen ) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 02/04/2006)
Capital: 
33 192 EUR Paid up: 33 192 EUR
  (from: 11/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,96 EUR
  (from: 11/28/2009)
Stockholder: 
Ing. Ivan Ostrihoň
Brusnicová 27
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 06/24/2016)
Supervisory board: 
Paulína Chorváth
Račianska 1516/53
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Ing. arch. Zdenek Švec
Budovateľská 1136/38
Veľké Úľany 925 22
From: 12/18/2018
  (from: 12/28/2018)
Miroslav Cittel
Vyšehradská 3020/11
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 07/01/2020
  (from: 07/22/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 89/98, Nz 89/98 zo dňa 3.3.1998 napísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v zmysle ust. 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2273
  (from: 03/16/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.6.1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 295/98, NZ 294/98 napísanej dňa 17.6.1998 notárom JUDr Bauerom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/16/1998)
Notárska zápisnica č. N 664/99 Nz 663/99 zo dňa 16.12.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/28/2000)
Zmena stanov schválená dňa 22.8.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 360/2000, Nz 360/2000.
  (from: 10/19/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.6.2001, na ktorom bola schválená zmena členov predstavenstva.
  (from: 06/27/2001)
PhDr. Juraj Handzo, deň zániku funkcie člena dozornej rady:20.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002.
  (from: 07/29/2003)
Notárska zápisnica N 98/2004, Nz 19031/2004 spísaná dňa 4.3.2004 notárom JUDr. Bauerom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.
  (from: 03/31/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 203/2006, Nz 47266/2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 03/28/2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.07.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2008.
  (from: 07/19/2008)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.10.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.10.2009.
  (from: 11/28/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2016.
  (from: 06/24/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person