Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  73265/B

Business name: 
PV Biskupice, s.r.o.
  (from: 04/12/2011)
Registered seat: 
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (from: 07/21/2012)
Identification number (IČO): 
45 585 075
  (from: 06/25/2010)
Date of entry: 
06/25/2010
  (from: 06/25/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/2010)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/03/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/03/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/03/2013)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
  (from: 05/03/2013)
dodávka elektriny, výroba elektriny
  (from: 05/03/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/03/2013)
Administratívne služby
  (from: 05/03/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 05/03/2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/03/2013)
Partners: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Jasomirgottstraße 6
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 05/03/2013)
Contribution of each member: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 06.08. 2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 IČO: 00 686 930. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 08. 04. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 04/15/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/25/2010)
Mag. Anna Hofmann
Corneliusgasse 2/23
Viedeň 1060
Rakúska republika
From: 07/10/2012
  (from: 07/02/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/25/2010)
Procuration: 
Slatko Kostic
Graf-Starhemberg-Gasse 24/6
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 01/27/2016
  (from: 07/08/2020)
Prokurista koná za Spoločnosť samostatne a podpisuje tým, spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru (p.p., per procuram, prokurista)
  (from: 10/03/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/12/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011.
  (from: 05/27/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2011.
  (from: 05/28/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2012.
  (from: 06/22/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2012.
  (from: 07/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09. 2012.
  (from: 10/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07. 2012.
  (from: 11/08/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 12883/2013, NCRls 13174/2013 zo dňa 19.04.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Amiga International s. r. o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 46 895 230 a nástupníckou spoločnosťou PV Biskupice, s. r. o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 585 075, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Amiga International s. r. o.
  (from: 05/03/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2015.
  (from: 01/27/2016)
Roozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2016.
  (from: 04/15/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/03/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Amiga International s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava-Staré Mesto 811 08
  (from: 05/03/2013)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person