Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  73265/B

Business name: 
PV Biskupice, s.r.o.
  (from: 04/12/2011)
SPV BISKUPICE s.r.o.
  (from: 06/25/2010 until: 04/11/2011)
Registered seat: 
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
  (from: 07/21/2012)
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
  (from: 05/28/2011 until: 07/20/2012)
Nevädzová 6
Bratislava 821 01
  (from: 04/12/2011 until: 05/27/2011)
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
  (from: 06/25/2010 until: 04/11/2011)
Identification number (IČO): 
45 585 075
  (from: 06/25/2010)
Date of entry: 
06/25/2010
  (from: 06/25/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/2010)
Objects of the company: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/03/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/03/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/03/2013)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
  (from: 05/03/2013)
dodávka elektriny, výroba elektriny
  (from: 05/03/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/03/2013)
Administratívne služby
  (from: 05/03/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 05/03/2013)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/03/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/25/2010 until: 05/02/2013)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/25/2010 until: 05/02/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/25/2010 until: 05/02/2013)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
  (from: 06/25/2010 until: 05/02/2013)
dodávka elektriny, výroba elektriny
  (from: 06/22/2012 until: 05/02/2013)
Partners: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Jasomirgottstraße 6
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 05/03/2013)
Amiga International s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/16/2013 until: 05/02/2013)
Amiga international s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/09/2013 until: 01/15/2013)
Core Value Investments GmbH & Co KG
Jasomirgottstrasse 6
Viedeň 1010
Republic of Austria
  (from: 11/15/2012 until: 01/08/2013)
Core Value Investmens GmbH & Co KG
Jasomirgottstrasse 6
Viedeň 1040
Republic of Austria
  (from: 07/21/2012 until: 11/14/2012)
Environment and Energy Company, s. r. o.
Mraziarenská 6
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 02/23/2011 until: 07/20/2012)
GRUY spol. s r.o.
Námestie artézskych prameňov 1
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 06/25/2010 until: 02/22/2011)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
Slovak Republic
  (from: 06/25/2010 until: 02/22/2011)
Contribution of each member: 
Core Value Investments GmbH & Co KG
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 06.08. 2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 IČO: 00 686 930. Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 08. 04. 2016 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.
  (from: 04/15/2016)
Eduard Gruy
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 06/25/2010 until: 02/22/2011)
GRUY spol. s r.o.
Amount of investment: 4 250 EUR Paid up: 1 750 EUR
  (from: 06/25/2010 until: 02/22/2011)
Environment and Energy Company, s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 02/23/2011 until: 04/11/2011)
Environment and Energy Company, s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/12/2011 until: 05/26/2011)
Environment and Energy Company, s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/27/2011 until: 07/20/2012)
Core Value Investmens GmbH & Co KG
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel zriadené v prospech Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zriadené zmluvou o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 03.05.2011.
  (from: 07/21/2012 until: 11/07/2012)
Core Value Investmens GmbH & Co KG
  (from: 11/08/2012 until: 11/14/2012)
Core Value Investments GmbH & Co KG
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/15/2012 until: 01/08/2013)
Amiga international s.r.o.
  (from: 01/09/2013 until: 01/15/2013)
Amiga International s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/16/2013 until: 05/02/2013)
Core Value Investments GmbH & Co KG
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel podpísanej dňa 06.08. 2012 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa - Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 IČO: 00 686 930.
  (from: 05/03/2013 until: 04/14/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/25/2010)
Mag. Anna Hofmann
Corneliusgasse 2/23
Viedeň 1060
Rakúska republika
From: 07/10/2012
  (from: 07/02/2020)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
From: 06/25/2010
  (from: 06/25/2010 until: 04/11/2011)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
From: 06/25/2010 Until: 03/08/2011
  (from: 04/12/2011 until: 04/11/2011)
Mag. Anna Hofmann
Goldeggasse 19/1/19
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 07/10/2012
  (from: 09/26/2017 until: 07/01/2020)
Mag. Anna Hofmann
Taubstummengasse 10-12/212
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 07/10/2012
  (from: 07/21/2012 until: 09/25/2017)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
From: 03/08/2011
  (from: 04/12/2011 until: 07/20/2012)
Ing. Tomáš Lacko
Podunajská 54
Bratislava 821 06
From: 03/08/2011 Until: 07/10/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 03/08/2011
  (from: 04/12/2011 until: 07/20/2012)
Ing. Juraj Ondrášik
Sartorisova 16
Bratislava 821 08
From: 03/08/2011 Until: 06/28/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Ing. Miroslav Welter
Royova 6
Bratislava 831 03
From: 03/08/2011
  (from: 04/12/2011 until: 07/20/2012)
Ing. Miroslav Welter
Royova 6
Bratislava 831 03
From: 03/08/2011 Until: 06/28/2012
  (from: 07/21/2012 until: 07/20/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/25/2010)
Procuration: 
Slatko Kostic
Graf-Starhemberg-Gasse 24/6
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 01/27/2016
  (from: 07/08/2020)
Ing. Roland Bamberger , MBA
Clerfaytgasse 10/15
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 10/03/2012
  (from: 10/03/2012 until: 01/26/2016)
Slatko Kostic
Saileräckergasse 45/1/18
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 01/27/2016
  (from: 01/27/2016 until: 07/07/2020)
Prokurista koná za Spoločnosť samostatne a podpisuje tým, spôsobom, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a dodatok označujúci prokúru (p.p., per procuram, prokurista)
  (from: 10/03/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/12/2011)
5 000 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 06/25/2010 until: 04/11/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011.
  (from: 05/27/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2011.
  (from: 05/28/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.05.2012.
  (from: 06/22/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.06.2012.
  (from: 07/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09. 2012.
  (from: 10/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07. 2012.
  (from: 11/08/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 471/2013, Nz 12883/2013, NCRls 13174/2013 zo dňa 19.04.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Amiga International s. r. o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 46 895 230 a nástupníckou spoločnosťou PV Biskupice, s. r. o., so sídlom Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 45 585 075, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Amiga International s. r. o.
  (from: 05/03/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2015.
  (from: 01/27/2016)
Roozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2016.
  (from: 04/15/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/03/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Amiga International s.r.o.
Lazaretská 8
Bratislava-Staré Mesto 811 08
  (from: 05/03/2013)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person