Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  15/B

Business name: 
Poľnohospodárske stavby, štátny podnik v li- kvidácii
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
35 771 551
  (from: 05/03/1990)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 05/03/1990)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/03/1990)
Objects of the company: 
opravy motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/14/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/03/1990 until: 08/02/2017)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Poľnohospodárske stavby, š.p. Bratislava, odštepný závod 01 Bratislava
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Vjnorská 137
Bratislava
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Oskár Hason
K. Adlera 32
Bratislava
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
Poľnohospodárske stavby, š.p. Brati- slava, odštepný závod 02 Piešťany
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
ul. ČSSP 3
Piešťany
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Ľudovít Hlodeň
Ružová 4788/10
Piešťany
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
Poľnohospodárske stavby, š.p. Brati- slava, odštepný závod 03 Malacky
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Cesta mládeže
Malacky
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Jozef Gallo
Myjavská 8
Bratislava
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
 
 
Ordinary capital: 
150 720 000 Sk
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Igor Fabián
Vajanského 8
Trnava
  (from: 05/03/1990 until: 08/02/2017)
 Liquidators:
Ing. Igor Fabián
Vajanského 8
Trnava
  (from: 08/03/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a vý- živy SSR č. 5 201/1988-ORP/1 zo dňa 21.6.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podni- ku. Podľa rozhodnutia Ministra poľnohospodárstva a výživy SR číslo: 3701/1990-ORL zo dňa 11. 6. 1990 boli podľa § 15 v spojitosti s § 32 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku dňom 30. 6. 1990 v y č l e n e n é zo štátneho podniku vyčlenené organizačné jednotky: a/ Poľnohospodárske stavby, š.p. Bratislava, závod 01 Bratislava b/ Poľnohospodárske stavby, š.p. Bratislava, závod 03 Malacky c/ Poľnohospodárske stavby, š.p. Bratislava, závod 02 Piešťany d/ Samostatné pracovisko PVA /projekcia, vývoj, ASR/ z ktorých osobitnými zakladacími listinami vznikli samostatné štátne podniky a zároveň štátny podnik bol zrušený a bola nariadená jeho likvidácia. Stary spis: Pš 27
  (from: 05/03/1990 until: 11/23/2021)
Obvodný úrad Bratislava 3 vydal živnostenský list dňa 16. 7. 1992, č.j.: ŽO/5061/93-Chl Stary spis: Pš 27
  (from: 05/14/1993 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person