Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  73590/B

Business name: 
ROSH, spol. s r.o.
  (from: 07/28/1997)
Registered seat: 
Krajná 7/C
Bratislava 821 04
  (from: 04/22/2011)
Identification number (IČO): 
36 373 184
  (from: 07/28/1997)
Date of entry: 
07/28/1997
  (from: 07/28/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/1997)
Objects of the company: 
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 07/28/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/28/1997)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/28/1997)
stolárstvo- výrobky stavebného stolárstva
  (from: 10/29/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/29/2002)
Partners: 
Jozef Perniš
Na Karasiny 10
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 04/22/2011)
Contribution of each member: 
Jozef Perniš
Amount of investment: 3 616 312 EUR Paid up: 3 616 312 EUR
  (from: 04/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/21/2007)
Jozef Perniš
Na Karasiny 10
Prievidza 971 01
From: 04/04/2011
  (from: 04/22/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 07/28/1997)
Capital: 
3 616 312 EUR Paid up: 3 616 312 EUR
  (from: 06/02/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/11/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.8.2011 sp. Zn. 3K 34/2011 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11.8.2011, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka ROSH, spol. s r.o., Krajná 7/C, Bratislava, IČO : 36 373 184, zapísanej v odd. Sro vl. č. 73590/B. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Milana Borodovčáka, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 82101 Bratislava. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.11.2011, sp. zn. 3K 34/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.11.2011 bol z funkcie správcu úpadcu ROSH, spol. s r.o., Krajná 7/C, Bratislava odvolaný Mgr. Milan Borodovčák, sídlo kancelárie Tomášikova 26, Bratislava a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Prievozská 4B, Bratislava, značka správcu S 1358.
  (from: 02/02/2012)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Michal Mišík
Prievozská 4B
Bratislava 821 09
From: 11/29/2011
  (from: 02/02/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/28/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 09/04/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 6.6.2002 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/29/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 13.6.2003 bol schválený dodatok č. 4 a č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/17/2003)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.10.2011,sp. zn. 34 Exre/255/2011-3 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2011.
  (from: 12/20/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.12.2011, sp.zn.34 Exre/372/2011-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.1.2012.
  (from: 02/02/2012)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person