Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  288/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob
  (from: 11/01/1993)
Registered seat: 
Družstevná 729/33/C
Viničné 900 23
  (from: 05/22/2012)
Identification number (IČO): 
31 444 636
  (from: 11/01/1993)
Date of entry: 
10/25/1993
  (from: 11/01/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/01/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane pedaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho spracovania;
  (from: 11/01/1993)
vykonávanie prác kolesovými pásovými traktormi pre cudzích;
  (from: 11/01/1993)
opravárenská činnosť motorových vozidiel;
  (from: 11/01/1993)
obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie;
  (from: 11/01/1993)
výroba a predaj vína;
  (from: 11/01/1993)
verejná doprava nákladov a nepravideľná hromadná doprava osôb;
  (from: 11/01/1993)
nájom pozemkov za účelom výkonu poľovného práva
  (from: 06/15/1998)
zastupovanie členov a vlastníkov pozemkov v k.ú. Slovenský Grob pri uznaní poľovného revíru s následným podpisom nájomnej zmluvy
  (from: 07/12/2001)
výroba kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu s použitím doplnkových kŕmnych zmesí (bez kokcidiostatík a iných liečivých látok, rastových stimulátorov, liečiv a kŕmnych surovín živočíšneho pôvodu).
  (from: 06/11/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/01/1993)
Jaroslav Adamec
Brezová 352
Viničné 900 23
  (from: 04/28/2007)
Dezider Slezák - predseda
Športová 7
Slovenský Grob 900 26
From: 03/16/2007
  (from: 04/28/2007)
Ing. Ján Gašparovič - podpredseda predstavenstva
Hlinícka 15
Slovenský Grob 900 26
From: 04/05/2007
  (from: 04/28/2007)
Štefan Blahovský - člen predstavenstva
Gorkého 12
Pezinok 902 01
From: 05/19/2011
  (from: 07/19/2011)
Alojz Noskovič
Záhradná 587/38
Viničné 900 23
From: 04/30/2013
  (from: 05/30/2013)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak sa na právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a aspoň jedného člena predstavenstva.
  (from: 04/28/2007)
Supervisory board: 
Ján Jajcay
Záhradná 29
Slovenský Grob 900 26
From: 04/30/2013
  (from: 05/30/2013)
Mária Holická
Svätoplukova 2
Pezinok 902 01
From: 04/30/2013
  (from: 05/30/2013)
Božena Rajčeková
Záhradná 1378/6
Pezinok 902 01
From: 06/02/2017
  (from: 07/14/2017)
Registered capital: 
16 600 EUR
  (from: 05/22/2012)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 06/11/2010)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo vzniklo v súlade s ustanovením § 765 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 42/1991 Zb. Na základe schváleného transformačného zákona sa Poľnohospodárske družstvo Pezinok rozdelilo na: Poľnohospodárske družstvo Pezinok, Poľnohospodárske družstvo Viničné-Slovenský Grob, Limbašské vinohradnícke družstvo a Poľnohospodárske družstvo Grinava. Ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 5.2.1993 boli prijaté stanovy družstva v zmysle Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 2051 Stary spis: Dr 2330
  (from: 11/01/1993)
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 14.3.1997. Stary spis: Dr 2330
  (from: 09/23/1997)
Dodatok k stanovám - rozšírenie predmetu činnosti, schválený výročnou členskou schôdzou dňa 27.3.1998.
  (from: 06/15/1998)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 19.3.1999 na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 11/15/1999)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze dňa 30.3.2001 na ktorom bol schválený doplnok k stanovám a zmena v predstavenstve.
  (from: 07/12/2001)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 29.4.2010.
  (from: 06/11/2010)
Uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 19.05.2011.
  (from: 07/19/2011)
Uznesenie z výročnej členskej schôdze z 20.04.2012.
  (from: 05/22/2012)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 30.04.2013.
  (from: 05/30/2013)
Uznesenie výročnej členskej schôdze zo dňa 20.05.2017 a zo dňa 02.06.2017.
  (from: 07/14/2017)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person