Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5338/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GJG - Enviro, a.s.
  (from: 06/24/2011)
Registered seat: 
Podnikateľská 2
Košice 040 17
  (from: 06/07/2013)
Identification number (IČO): 
46 246 703
  (from: 06/24/2011)
Date of entry: 
06/24/2011
  (from: 06/24/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/24/2011)
Objects of the company: 
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/24/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/24/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/24/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/24/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/24/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/24/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 06/24/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/24/2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 06/24/2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 06/24/2011)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 06/24/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/24/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/24/2011)
počítačové služby
  (from: 06/24/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/24/2011)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/24/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/24/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/24/2011)
skladovanie
  (from: 06/24/2011)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 06/24/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/24/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/24/2011)
finančný lízing
  (from: 06/24/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/24/2011)
sťahovacie služby
  (from: 06/24/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/24/2011)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/24/2011)
administratívne služby
  (from: 06/24/2011)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/24/2011)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/24/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/24/2011)
JUDr. Vladimír Švigár - člen predstavenstva
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 05/16/2013
  (from: 06/07/2013)
Mgr. Igor Sidor , PhD. MBA. - člen predstavenstva
Abovská 85
Košice 040 17
From: 05/16/2013
  (from: 06/07/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 06/07/2013)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 06/24/2011)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť všetkých akcií je obmedzená tak, že na ich prevod je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti a to v prípadoch a za podmienok bližšie špecifikovaných v Stanovách spoločnosti, konkrétne v II. časti čl. IV Stanov spoločnosti.
  (from: 06/24/2011)
Stockholder: 
EKOCONSULT - enviro, a.s.
Miletičova 23
Bratislava 821 09
  (from: 06/24/2011)
Supervisory board: 
Patrícia Mangerová
Dneperská 1402/6
Košice 040 12
From: 05/16/2013
  (from: 06/07/2013)
Ing. Peter Stano
Benkova 554/2
Košice - Krásna 040 18
From: 05/16/2013
  (from: 06/07/2013)
Ing. Peter Švigár
Južná trieda 39
Košice 040 01
From: 05/16/2013
  (from: 06/07/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 116/2011, Nz 21908/2011 zo dňa 15.6.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 06/24/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2013, Nz 16219/2013, NCRls 16561/2013 zo dňa 16.05.2013.
  (from: 06/07/2013)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person