Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1548/B

Business name: 
DAVIS, a.s.
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Registered seat: 
Čajakova 28
Bratislava 831 01
  (from: 10/20/1999 until: 12/11/2003)
Čajakova 28
Bratislava 831 08
  (from: 10/17/1997 until: 10/19/1999)
Identification number (IČO): 
34 103 333
  (from: 10/17/1997)
Date of entry: 
06/24/1994
  (from: 10/17/1997)
Date of deletion: 
12/12/2003
  (from: 12/12/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/17/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
reklamné činnosti
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
faktoring, forfaithing
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
obchodné poradenstvo
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
automatizové spracovanie dát
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
poradenská činnosť v oblasti hardware a software
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území SR
  (from: 10/20/1999 until: 12/11/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Zuzana Kniezová
Studenohorská 41
Bratislava
  (from: 10/17/1997 until: 10/19/1999)
Jana Mihálová
Pri Bielom Kríži 5
Bratislava
  (from: 10/17/1997 until: 02/08/2001)
Ing. Gregor Hanzlík
Landauova 36
Bratislava
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Ing. Daniel Pelikán
Kolískova 12
Bratislava
  (from: 10/20/1999 until: 12/11/2003)
Jana Hollá
Pri Bielom Kríži 5
Bratislava
  (from: 02/09/2001 until: 12/11/2003)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Capital: 
20 100 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 12/11/2003)
170 850 000 Sk
  (from: 02/09/2001 until: 11/28/2001)
201 000 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 02/08/2001)
Shares: 
Number of shares: 2010
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/29/2001 until: 12/11/2003)
Number of shares: 2010
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 85 000 Sk
  (from: 02/09/2001 until: 11/28/2001)
Number of shares: 2010
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/20/1999 until: 02/08/2001)
Number of shares: 2010
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/26/1999 until: 10/19/1999)
Number of shares: 201000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/17/1997 until: 01/25/1999)
Supervisory board: 
Ján Horniak
Kríkova 7
Bratislava
  (from: 10/17/1997 until: 01/25/1999)
Branislav Orava
Karola Kmeťku
Žilina
  (from: 10/17/1997 until: 08/21/2000)
Michal Sallem
Gelnická 26
Bratislava
  (from: 10/17/1997 until: 08/21/2000)
Alexandra Šelestová
Piaristická 30
Trenčín
  (from: 01/26/1999 until: 08/21/2000)
Alexandra Pádivá
Piaristická 30
Trenčín
  (from: 08/22/2000 until: 12/11/2003)
Milena Ianniová
Romanova 3
Bratislava
  (from: 08/22/2000 until: 12/11/2003)
Silvia Pochybová
Šášovská 8
Bratislava
  (from: 08/22/2000 until: 12/11/2003)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 8/2003, Nz 1155/2003 zo dňa 10.1.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení akciových spoločností DAVIS, a.s. so sídlom Čajakova 28, 831 08 Bratislava, IČO: 34 103 333 a FEND, a.s. so sídlom Francisciho 4, 811 08 Bratislava, IČO: 31 366 589 s tým, že akciová spoločnosť DAVIS, a.s. zaniká bez likvidácie a spoločnosť FEND, a.s. ako univerzálny právny nástupca preberá všetko imanie, práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti DAVIS, a.s. vrátane daňových povinností a nedoplatkov na daniach. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 10.1.2003 a súhlasom Daňového úradu Bratislava III č.j. 602/230/52525/03/NOVK zo dňa 7.5.2003 sa spoločnosť DAVIS, a.s., Čajakova 28, 831 08 Bratislava, IČO: 34 103 333 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa, vo vložke č. 1548/B s a v y m a z u j e z obchodného registra dňom 12.12.2003.
  (from: 12/12/2003)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 10.6.1994 v súlade s ust. obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.bez výzvy na upísanie akcií. Stary spis: Sa 63 Dodatok č.1. k stanovám akciovej spoločnosti schválený na valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.1994 Stary spis: Sa 63 Valné zhrommaždenie (notárska zápisnica N 2/97, Nz3/97 zo dňa 8.1.1997) schválilo zmenu a úplné znenie STANOV spoločnosti. Stary spis: Sa 2138
  (from: 10/17/1997 until: 12/11/2003)
Zmena stanov spoločnosti schválená uznesením valného zhromaždenia dňa 2.7.1998, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 604/98, Nz 601/98. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1251/98, Nz 1245/98 spísaná notárkou JUDr.Helenou Hrušovskou.
  (from: 01/26/1999 until: 12/11/2003)
Zmena stanov spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 6.10.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica spísaná JUDr. Helenou Hrušovskou N 1125/99 a Nz 1109/99.
  (from: 10/20/1999 until: 12/11/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 27.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 822/2000, Nz 815/2000 napísanej dňa 27.6.2000 notárom JUDr. Hrušovskou v Bratislave bola schválená zmena v dozornej rade a zníženia základného imania.
  (from: 08/22/2000 until: 12/11/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24.1.2001
  (from: 02/09/2001 until: 12/11/2003)
Notárska zápisnica č. N 353/2001, Nz 346/2001, zo dňa 4.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o znížení zakladného imania spoločnosti zo 170 850 000,-Sk na 20 100 000,-Sk a to znížením menovitej hodnoty akcií zo sumy 85 000,-Sk na sumu 10 000,-Sk.
  (from: 05/21/2001 until: 12/11/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 7.11.2001.
  (from: 11/29/2001 until: 12/11/2003)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person