Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  232/V

Business name: 
Urban, v.o.s. v likvidácii
  (from: 04/05/2000)
Urban, v.o.s.
  (from: 10/04/1993 until: 04/04/2000)
Registered seat: 
Zvonárska 23
Košice
  (from: 10/04/1993)
Identification number (IČO): 
31 678 696
  (from: 10/04/1993)
Date of entry: 
10/04/1993
  (from: 10/04/1993)
Legal form: 
General partnership
  (from: 10/04/1993)
Objects of the company: 
projektovanie pozemných stavieb
  (from: 03/09/1998)
vypracúvanie územnoplánovacích podkladov
  (from: 03/09/1998)
spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 03/09/1998)
poradenská a koordinačná činnosť v oblasti výstavby
  (from: 03/09/1998)
sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 03/09/1998)
koncepčná činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, územné systémy ekologickej stability
  (from: 03/09/1998)
projektová činnosť v oblasti výstavby
  (from: 10/04/1993 until: 03/08/1998)
poradenská a koordinačná činnosť v oblasti výstavby
  (from: 10/04/1993 until: 03/08/1998)
sprostredkovateľská činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 10/04/1993 until: 03/08/1998)
koncepčná činnosť v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, územné systémy ekologickej stability
  (from: 10/04/1993 until: 03/08/1998)
Partners: 
Ing. arch. Alexander Bel
Belanská 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993)
Ing. arch. Dušan Hudec
Kuzmányho 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993)
Ing. arch. Jozef Macko
Lomonosova 38
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993)
Ing. arch. Dušan Juráni
Brnenská 45
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/04/1993 until: 03/08/1998)
Management body: 
Ing. arch. Alexander Bel
Belanská 1
Košice
  (from: 10/04/1993 until: 04/04/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje Ing. arch. Dušan Hudec a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a dodatok likvidátor.
  (from: 04/05/2000)
Za spoločnosť koná a podpisuje štatutárny zástupca.
  (from: 10/04/1993 until: 04/04/2000)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/25/2000
  (from: 04/05/2000)
 Liquidators:
Ing. arch. Dušan Hudec
Kuzmányho 21
Košice
  (from: 04/05/2000)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.6.1993 podľa zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 10/04/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.12.1997.
  (from: 03/09/1998)
Zápisnica z V.Z. zo dňa 25.1.2000 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu v.o.s. do likvidácie: 25.1.2000 Deň zápisu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri: 5.4.2000.
  (from: 04/05/2000)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person