Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5356/B

Business name: 
GRS, s.r.o.
  (from: 11/16/2016)
Registered seat: 
Stará Klenová 28
Bratislava 831 01
  (from: 03/07/2014)
Identification number (IČO): 
36 283 053
  (from: 03/01/2006)
Date of entry: 
03/01/2006
  (from: 03/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/16/2016)
Objects of the company: 
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/28/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/28/2013)
správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2013)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/28/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/28/2013)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 05/28/2013)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/28/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/28/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/28/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/28/2013)
sťahovacie služby
  (from: 05/28/2013)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 05/28/2013)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 05/28/2013)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 03/01/2006)
organizovanie a usporadúvanie výstav, trhov, kongresov, kurzov, školení, konferencií a vzdelávacích podujatí
  (from: 03/01/2006)
prenájom golfových zariadení a ihrísk
  (from: 03/01/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 03/01/2006)
požičovňa a prenájom športových potrieb
  (from: 03/01/2006)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/01/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/01/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky - marketingová činnosť
  (from: 03/01/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2006)
kopírovacie služby
  (from: 03/01/2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2006)
inzertná činnosť
  (from: 03/01/2006)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 03/01/2006)
zariaďovanie interiérov z vopred zhotovených dielov
  (from: 03/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 03/01/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2006)
predaj športových potrieb
  (from: 03/01/2006)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 01/10/2012)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/10/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/10/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/07/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/16/2016)
Ing. Ľubomír Hajduk - predseda predstavenstva
378
Plavecký Mikuláš 906 35
From: 11/16/2016
  (from: 11/16/2016)
Ing. Daniel Báchor - podpredseda predstavenstva
Hlavná 365/58
Rohožník 906 38
From: 11/16/2016
  (from: 11/16/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vo všetkých veciach obaja jej konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia uskutočňujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k označeniu svojich funkcií a k svojim menám pripoja svoje podpisy.
  (from: 11/16/2016)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 11/16/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 17.2.2006 do notárskej zápisnice N 75/2006, NZ 6129/2006, NCRls 6131/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 631/2007, Nz 34450/2007, NCRls 34221/2007 zo dňa 31.08.2007, na ktorom bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 632/2007, Nz 34451/2007, NCRls 34223/2007 zo dňa 31.08.2007 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou PGO s.r.o., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, IČO: 35 953 446 a nástupníckou spoločnosťou GG, a.s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, IČO: 36 283 053, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti.
  (from: 09/12/2007)
Notárska zápisnica N 872/2007, Nz 45647/2007, NCRls 45238/2007 napísaná dňa 9.11.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2007. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.2007.
  (from: 12/22/2007)
Notárska zápisnica č. N 159/2010, Nz 11327/2010, NCRls 11520/2010 zo dňa 31.03.2010.
  (from: 04/14/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notár. zápisnica zo dňa 2.6.2010 (N 326/2010, Nz 19673/2010).
  (from: 06/08/2010)
Notárska zápisnica N 751/2011, Nz 46796/2011 zo dňa 22.11.2011 - rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti o zlúčení so spoločnosťou GRS, a. s., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 47 233 630, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5272/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Golf Residence Senica, a. s., so sídlom Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO: 36 283 053, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5356/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 752/2011, Nz 46809/2011 notárom JUDr. Ivanom Macákom zo dňa 22.11.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti GRS, a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/29/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.11.2011.
  (from: 01/10/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 22.12.2011.
  (from: 01/10/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.03.2013.
  (from: 05/28/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2014 vo forme notárksje zápisnice N 160/2014, Nz 5500/2014, NCRIs 5582/2014.
  (from: 03/07/2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.02.2015.
  (from: 02/18/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 2235/2016, Nz 31665/2016 zo dňa 09.09.2016 o zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 11/16/2016)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person