Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20605/S

Business name: 
Saxonia, s. r. o.
  (from: 08/13/2020)
Registered seat: 
Laskomerská 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/13/2020)
Identification number (IČO): 
31 340 717
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie stavebných a montáž. prác
  (from: 01/26/1993)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/1993)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/04/2011)
administratívne služby
  (from: 06/04/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/04/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/08/2012)
Partners: 
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 08/13/2020)
INFINITIO Invest Immobilien und Liegenschafts GmbH
Warwitzstraße 9
Salzburg 5020
Republic of Austria
  (from: 08/13/2020)
Contribution of each member: 
Alexander Löbner
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 08/13/2020)
INFINITIO Invest Immobilien und Liegenschafts GmbH
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 08/13/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/26/1993)
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2020
  (from: 08/13/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatn.
  (from: 11/04/2008)
Procuration: 
Prokurista koná samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/08/2012)
Capital: 
6 771,56 EUR Paid up: 6 771,56 EUR
  (from: 03/26/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1992 a jej dodatku zo dňa 26.1.1993 podľa §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8624
  (from: 01/26/1993)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 25.6.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 09/18/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.2008. Zmena obchodného mena z "ČERŇANSKÝ a spol." spol. s r. o. na PRESSBURG Building & Contracting, s. r. o.
  (from: 11/04/2008)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 05.02.2009 - zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 02/04/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z PRESSBURG Security, Building & Contracting, s.r.o. na PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011 v znení opravy.
  (from: 06/04/2011)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person