Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20605/S

Business name: 
Saxonia, s. r. o.
  (from: 08/13/2020)
PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o.
  (from: 02/04/2011 until: 08/12/2020)
PRESSBURG Security Building & Contracting, s. r. o.
  (from: 03/26/2009 until: 02/03/2011)
PRESSBURG Building & Contracting, s. r. o.
  (from: 11/04/2008 until: 03/25/2009)
"ČERŇANSKÝ a spol." spol. s r. o.
  (from: 01/26/1993 until: 11/03/2008)
Registered seat: 
Laskomerská 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/13/2020)
Skuteckého 30
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/08/2012 until: 08/12/2020)
Partizánska cesta 1153/13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/04/2011 until: 11/07/2012)
Trenčianska 57
Bratislava 821 09
  (from: 03/26/2009 until: 06/03/2011)
Slovinská 9
Bratislava 821 04
  (from: 11/04/2008 until: 03/25/2009)
Ševčenkova 16
Bratislava 851 01
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Hálová 10
Bratislava 851 01
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Identification number (IČO): 
31 340 717
  (from: 01/26/1993)
Date of entry: 
01/26/1993
  (from: 01/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/26/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie stavebných a montáž. prác
  (from: 01/26/1993)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/26/1993)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/04/2011)
administratívne služby
  (from: 06/04/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/04/2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/08/2012)
inžnierska a investičná činnosť v stavebníctve
  (from: 01/26/1993 until: 06/03/2011)
prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 zák.č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 02/04/2010 until: 11/07/2012)
staviteľ
  (from: 01/26/1993 until: 06/03/2011)
Partners: 
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 08/13/2020)
INFINITIO Invest Immobilien und Liegenschafts GmbH
Warwitzstraße 9
Salzburg 5020
Republic of Austria
  (from: 08/13/2020)
L&J Slovensko, s.r.o.
Skuteckého 30
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 11/04/2008 until: 08/12/2020)
Ján Čerňanský
Hálova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Roman Čerňanský
Ďatelinova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Ján Roman Čerňanský
Hálova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Roman Čerňanský
Ďatelinova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Ing. Karol Schlosser
Krátka 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Ing. Karol Schlosser
Krátka 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Contribution of each member: 
Alexander Löbner
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 08/13/2020)
INFINITIO Invest Immobilien und Liegenschafts GmbH
Amount of investment: 3 385,78 EUR Paid up: 3 385,78 EUR
  (from: 08/13/2020)
Ján Roman Čerňanský
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Ing. Karol Schlosser
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Roman Čerňanský
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Ján Čerňanský
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Ing. Karol Schlosser
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Roman Čerňanský
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
L&J Slovensko, s.r.o.
Amount of investment: 204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 11/04/2008 until: 03/25/2009)
L&J Slovensko, s.r.o.
Amount of investment: 6 771,56 EUR Paid up: 6 771,56 EUR
  (from: 03/26/2009 until: 08/12/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/26/1993)
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
From: 06/30/2020
  (from: 08/13/2020)
Ján Čerňanský
Hálova 10
Bratislava
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Ján Čerňanský
Hálova 10
Bratislava
Until: 09/29/2008
  (from: 11/04/2008 until: 11/03/2008)
Ján Roman Čerňanský
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Roman Čerňanský
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Roman Čerňanský
Poľovnícka 36
Bernolákovo
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Roman Čerňanský
Poľovnícka 36
Bernolákovo
Until: 09/29/2008
  (from: 11/04/2008 until: 11/03/2008)
Mgr. Vladimír Galajda
Družstevná 30
Modra 900 01
From: 02/05/2009
  (from: 03/26/2009 until: 02/03/2011)
Mgr. Vladimír Galajda
Družstevná 30
Modra 900 01
From: 02/05/2009 Until: 10/19/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Peter Chlup
Sídl. Kaška 865/1
Vráble 952 01
From: 10/19/2010
  (from: 02/04/2011 until: 08/12/2020)
Peter Chlup
Sídl. Kaška 865/1
Vráble 952 01
From: 10/19/2010 Until: 06/30/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
JUDr. Štefan Jurčo , PhD.
Slovinská 9
Bratislava 821 04
From: 09/29/2008
  (from: 11/04/2008 until: 03/25/2009)
JUDr. Štefan Jurčo , PhD.
Slovinská 9
Bratislava 821 04
From: 09/29/2008 Until: 02/05/2009
  (from: 03/26/2009 until: 03/25/2009)
Ing. Karol Schlosser
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Ing. Karol Schlosser
Kolískova 6
Bratislava
  (from: 09/18/1998 until: 11/03/2008)
Ing. Karol Schlosser
Kolískova 6
Bratislava
Until: 09/29/2008
  (from: 11/04/2008 until: 11/03/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatn.
  (from: 11/04/2008)
Konatelia samostatne.
  (from: 01/26/1993 until: 11/03/2008)
Procuration: 
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
From: 09/25/2012
  (from: 11/08/2012 until: 08/12/2020)
Alexander Löbner
Kráľová Podháj 4105/57
Banská Bystrica 974 05
From: 09/25/2012 Until: 06/29/2020
  (from: 08/13/2020 until: 08/12/2020)
Prokurista koná samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/08/2012)
Capital: 
6 771,56 EUR Paid up: 6 771,56 EUR
  (from: 03/26/2009)
204 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 03/25/2009)
100 000 Sk
  (from: 01/26/1993 until: 09/17/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.9.1992 a jej dodatku zo dňa 26.1.1993 podľa §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 8624
  (from: 01/26/1993)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 25.6.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.7.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 09/18/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.9.2008. Zmena obchodného mena z "ČERŇANSKÝ a spol." spol. s r. o. na PRESSBURG Building & Contracting, s. r. o.
  (from: 11/04/2008)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 05.02.2009 - zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu.
  (from: 03/26/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 02/04/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.10.2010. Zmena obchodného mena spoločnosti z PRESSBURG Security, Building & Contracting, s.r.o. na PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o.
  (from: 02/04/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011 v znení opravy.
  (from: 06/04/2011)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person