Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  254/B

Business name: 
TEXTILANKA výrobné družstvo
  (from: 06/03/1999)
Registered seat: 
Továrenská 38
Gajary 900 61
  (from: 06/03/1999)
Identification number (IČO): 
00 167 592
  (from: 03/16/1992)
Date of entry: 
03/16/1992
  (from: 03/16/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/03/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 06/03/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/03/1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 06/03/1999)
zabezpečenie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/03/1999)
Management body: 
predseda
  (from: 09/10/2021)
Ing. Juraj Húšek - predseda družstva
Michala Tillnera 5217/15
Malacky 901 01
From: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Ľudovít Lučenič - člen družstva poverený členskou schôdzou
Cesta na Klanec 1326/9
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva družstva.
  (from: 06/03/1999)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 08/27/2009)
Basic member contribution: 
33,193919 EUR
  (from: 08/27/2009)
Other legal facts: 
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 16 .10. 1992 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 04/09/1993)
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1.júla 1953. Stanovy: Polročná členská schôdza, ktorá sa konala 28.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295 Zmena stanov družstva schválená na polročnej členskej schôdzi, konanej dňa 15.10.1993. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 12/16/1994)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 29.4.1994. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 12/20/1994)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 23.2.1996. Stary spis: Dr 2295
  (from: 05/22/1997)
Nové stanovy schválené polročnou členskou schôdzou dňa 7.12.1998. Toto družstvo vykazuje v nedeliteľnom fonde sumu 15 791 000,- Sk. Zmena obchodného mena z TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary na TEXTILANKA výrobné družstvo, zápisnica z členskej schôdze zo dňa 7.5.1999.
  (from: 06/03/1999)
Na členskej schôdzi dňa 27.10.2000 bolo schválená mena stanov.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.3.2001. Zápisnica z 1.zasadnutia novozvoleného predstavenstva družstva zo dňa 16.3.2001.
  (from: 08/15/2001)
Výročná členská schôdza zo dňa 14.9.2004. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Jánovi Prelecovi dňa 14.9.2004.
  (from: 12/15/2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 15. júna 2005. Uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.6.2005.
  (from: 08/13/2005)
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.4.2007.
  (from: 05/26/2007)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.2011.
  (from: 04/08/2011)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person