Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  254/B

Business name: 
TEXTILANKA výrobné družstvo
  (from: 06/03/1999)
"TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary"
  (from: 03/16/1992 until: 06/02/1999)
Registered seat: 
Továrenská 38
Gajary 900 61
  (from: 06/03/1999)
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 06/02/1999)
Identification number (IČO): 
00 167 592
  (from: 03/16/1992)
Date of entry: 
03/16/1992
  (from: 03/16/1992)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1992)
Objects of the company: 
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/03/1999)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 06/03/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/03/1999)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 06/03/1999)
zabezpečenie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
  (from: 06/03/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/03/1999 until: 08/12/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/03/1999 until: 08/12/2005)
výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
  (from: 03/16/1992 until: 04/08/1993)
poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
  (from: 03/16/1992 until: 04/08/1993)
maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
  (from: 03/16/1992 until: 04/08/1993)
iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
  (from: 03/16/1992 until: 04/08/1993)
priemyselná výroba textilných výrobkov
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
sieťotlač
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/09/1993 until: 06/02/1999)
výroba textilná a odevná
  (from: 06/03/1999 until: 08/12/2005)
farbenie látok a priadze
  (from: 06/03/1999 until: 08/12/2005)
výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
  (from: 06/03/1999 until: 08/12/2005)
Management body: 
predseda
  (from: 09/10/2021)
Managing board
  (from: 06/03/1999 until: 09/09/2021)
Managing board
  (from: 03/16/1992 until: 06/02/1999)
Ing. Juraj Húšek - predseda družstva
Michala Tillnera 5217/15
Malacky 901 01
From: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Ľudovít Lučenič - člen družstva poverený členskou schôdzou
Cesta na Klanec 1326/9
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Milan Adamovič - člen
Záhorácka 5/54
Malacky 901 01
From: 06/15/2005
  (from: 08/13/2005 until: 02/04/2020)
Ernst Alojz - člen
605
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 05/21/1997)
Mária Hurbanová
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 12/19/1994)
Ing Michal Húšek - predseda
Malacky
  (from: 03/16/1992 until: 05/21/1997)
Ing. Michal Húšek
Stupavská 1374/32
Malacky
  (from: 05/22/1997 until: 08/14/2001)
Ing. Ján Ježík
Planet 3
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 06/02/1999)
Augustín Jurkáček
4
Kostolište
  (from: 05/22/1997 until: 08/14/2001)
Augustín Jurkáček - podpredseda
4
Kostolište
  (from: 03/16/1992 until: 05/21/1997)
Augustín Jurkáček - predseda
4
Kostolište
  (from: 08/15/2001 until: 08/12/2005)
Augustín Jurkáček - predseda
4
Kostolište 900 62
From: 03/16/2001 Until: 03/20/2005
  (from: 08/13/2005 until: 08/12/2005)
Karola Jurkáčková - členka
418
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 12/19/1994)
Peter Kolečkář - člen
533
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 12/19/1994)
Ing. Dušan Krajčír
904
Závod
  (from: 05/22/1997 until: 08/14/2001)
Ing. Dušan Krajčír - člen
904
Závod
  (from: 03/16/1992 until: 05/21/1997)
Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva
904
Závod
  (from: 08/15/2001 until: 08/12/2005)
Ing. Dušan Krajčír - člen predstavenstva
904
Závod 908 72
From: 03/16/2001 Until: 06/15/2005
  (from: 08/13/2005 until: 08/12/2005)
Ing. Tomáš Kramer
Nobelovo nám. 7
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 06/02/1999)
Ing. Tomáš Kramer - člen
K. Marxa
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Prelec
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 06/02/1999)
Ing. Ján Prelec - člen
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Prelec - podpredseda
Tekovská 9
Bratislava
  (from: 08/15/2001 until: 12/14/2004)
Ing. Ján Prelec - podpredseda
Tekovská 9
Bratislava
Until: 09/14/2004
  (from: 12/15/2004 until: 12/14/2004)
Ing. Ján Prelec - predseda
Tekovská 9
Bratislava 821 09
From: 06/15/2005
  (from: 08/13/2005 until: 05/25/2007)
Ing. Ján Prelec - predseda
Velehradská 31
Bratislava 821 08
From: 06/15/2005
  (from: 05/26/2007 until: 04/07/2011)
Ing. Ján Prelec - predseda
Velehradská 31
Bratislava 821 08
From: 06/15/2005 Until: 03/25/2011
  (from: 04/08/2011 until: 04/07/2011)
Ladislav Temer
Hlavná 344
Gajary
  (from: 05/22/1997 until: 06/02/1999)
Ladislav Temer - člen
344
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 05/21/1997)
Anna Žalcová
Gajary
  (from: 03/16/1992 until: 12/19/1994)
Ing. Michal Húšek - predseda družstva
Stupavská 1374/32
Malacky 901 01
From: 03/25/2011 Until: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Milan Adamovič - člen
Pavla Hallona 5836/15
Malacky 901 01
From: 06/15/2005 Until: 05/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Michal Húšek - predseda družstva
Stupavská 1374/32
Malacky 901 01
From: 03/25/2011
  (from: 04/08/2011 until: 09/09/2021)
Milan Adamovič - člen
Pavla Hallona 5836/15
Malacky 901 01
From: 06/15/2005
  (from: 02/05/2020 until: 09/09/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva družstva.
  (from: 06/03/1999)
Listiny závažného obsahu vystavené v mene družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalšíčlen predstavenstva. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje v mene predstavenstva vždy predseda alebojeho zástupca a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/16/1992 until: 06/02/1999)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 08/27/2009)
50 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 08/26/2009)
1 350 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 12/18/2000)
Basic member contribution: 
33,193919 EUR
  (from: 08/27/2009)
15 000 Sk
  (from: 04/09/1993 until: 12/18/2000)
1 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 08/26/2009)
Other legal facts: 
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 16 .10. 1992 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 04/09/1993)
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1.júla 1953. Stanovy: Polročná členská schôdza, ktorá sa konala 28.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295 Zmena stanov družstva schválená na polročnej členskej schôdzi, konanej dňa 15.10.1993. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 12/16/1994)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 29.4.1994. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 12/20/1994)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 23.2.1996. Stary spis: Dr 2295
  (from: 05/22/1997)
Nové stanovy schválené polročnou členskou schôdzou dňa 7.12.1998. Toto družstvo vykazuje v nedeliteľnom fonde sumu 15 791 000,- Sk. Zmena obchodného mena z TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary na TEXTILANKA výrobné družstvo, zápisnica z členskej schôdze zo dňa 7.5.1999.
  (from: 06/03/1999)
Na členskej schôdzi dňa 27.10.2000 bolo schválená mena stanov.
  (from: 12/19/2000)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.3.2001. Zápisnica z 1.zasadnutia novozvoleného predstavenstva družstva zo dňa 16.3.2001.
  (from: 08/15/2001)
Výročná členská schôdza zo dňa 14.9.2004. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Jánovi Prelecovi dňa 14.9.2004.
  (from: 12/15/2004)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 15. júna 2005. Uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.6.2005.
  (from: 08/13/2005)
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.4.2007.
  (from: 05/26/2007)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.2011.
  (from: 04/08/2011)
1/ Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu zisteného schodku pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát ( schodkov ), ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. 2/ Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtí člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu.Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté. 3/ Čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva, môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrátené v nesledujúcich piatich rokov v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné zdroje finančné. Rozhodnúť o tom proslúcha členskej schôdzi. 4/ Povinnosť prispieť na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel (čl.10 ods.2). Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1.júla 1953. Stanovy: Polročná členská schôdza, ktorá sa konala 28.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
  (from: 03/16/1992 until: 12/15/1994)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person