Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1817/B

Business name: 
TRADEPETROL a.s.
  (from: 07/31/1998)
Registered seat: 
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
  (from: 04/26/2018)
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (from: 07/15/2008 until: 04/25/2018)
Pribinova 32
Bratislava 821 09
  (from: 01/24/2002 until: 07/14/2008)
Hviezdoslavovo nám. 14
Bratislava 811 02
  (from: 04/20/2001 until: 01/23/2002)
Račianska 155
Bratislava 834 15
  (from: 04/12/1999 until: 04/19/2001)
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 07/31/1998 until: 04/11/1999)
Identification number (IČO): 
35 750 740
  (from: 07/31/1998)
Date of entry: 
07/31/1998
  (from: 07/31/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/31/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 07/31/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/31/1998)
factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (from: 01/24/2002)
vykonávanie inžinierskych stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/24/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/15/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/15/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/15/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/15/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/15/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/31/1998)
Ing. Ján Marônek - predseda predstavenstva
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 04/19/2018
  (from: 04/26/2018)
Ing. Jaroslav Birkus
Vajanského 1129
Kysucké Nové Mesto
  (from: 01/24/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Ivan Cibulka - člen
Slatinská 5018/2
Bratislava 821 07
From: 06/28/2016
  (from: 07/13/2016 until: 04/25/2018)
Lenka Čišková - člen
Bodrocká 44
Bratislava 821 07
From: 06/18/2013
  (from: 06/27/2013 until: 07/12/2016)
Lenka Čišková - člen
Bodrocká 44
Bratislava 821 07
From: 06/18/2013 Until: 06/28/2016
  (from: 07/13/2016 until: 07/12/2016)
Ing. Igor Dugát - člen predstavenstva
140
Bošáca
From: 06/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Milan Hrnčírik
61
Dudince
  (from: 07/31/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Milan Hrnčírik
A. Sládkoviča 309
Dudince
  (from: 08/11/1999 until: 04/19/2001)
Ing. Ľubomíra Károlyiová - predseda
Veľký Lég 611
Lehnice 930 37
From: 05/18/2004
  (from: 06/22/2004 until: 07/01/2005)
Ing. Ľubomíra Károlyiová - predseda
Veľký Lég 611
Lehnice 930 37
From: 05/18/2004 Until: 05/31/2005
  (from: 07/02/2005 until: 07/01/2005)
Ing. Peter Koreň - člen
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 05/24/2010
  (from: 06/03/2010 until: 06/26/2013)
Ing. Peter Koreň - člen
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 05/24/2010 Until: 06/18/2013
  (from: 06/27/2013 until: 06/26/2013)
Mgr. Zuzana Lileová - člen predstavenstva
Kráľova pri Senci 162
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/02/2009)
Mgr. Zuzana Lileová - člen predstavenstva
Kráľova pri Senci 162
Kráľová pri Senci 900 50
From: 09/14/2007 Until: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 09/02/2009)
Ing. Andrej Lipták
Roľnícka 10
Bratislava
  (from: 08/11/1999 until: 01/23/2002)
Ing. Ján Marônek - predseda
Orechová 2
Bernolákovo
  (from: 07/31/1998 until: 08/20/2002)
Ing. Ján Marônek - predseda predstavenstva
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 04/25/2018)
Ing. Gabriela Marônková - člen
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 06/02/2010)
Ing. Gabriela Marônková - člen
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 08/03/2009 Until: 05/24/2010
  (from: 06/03/2010 until: 06/02/2010)
Ing. Gabriela Marônková - člen predstavenstva
Orechová 2
Bernolákovo
From: 05/16/2003
  (from: 10/13/2003 until: 09/19/2007)
Ing. Gabriela Marônková - člen predstavenstva
Orechová 2
Bernolákovo
From: 05/16/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Veronika Pribylková - člen predstavenstva
nám. 1.Mája 1925/28
Senec 903 01
From: 05/31/2005
  (from: 07/02/2005 until: 09/19/2007)
Ing. Veronika Pribylková - člen predstavenstva
nám. 1.Mája 1925/28
Senec 903 01
From: 05/31/2005 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 7
Bratislava
  (from: 07/31/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Eduard Slaninák
ul. Mieru 1410
Topolčany 955 01
  (from: 04/20/2001 until: 08/20/2002)
Ing. Eduard Slaninák - predseda predstavenstva
ul. Mieru 1410
Topoľčany
From: 06/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Eduard Slaninák - člen predstavenstva
Hraničná 337/5
Bratislava 821 05
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 04/25/2018)
Ing. Eduard Slaninák - člen predstavenstva
ul. Mieru 1410
Topoľčany
From: 06/28/2002
  (from: 10/13/2003 until: 07/01/2005)
Ing. Eduard Slaninák - predseda predstavenstva
ul. Mieru 1410
Topoľčany
From: 06/28/2002
  (from: 07/02/2005 until: 09/19/2007)
Ing. Eduard Slaninák - predseda predstavenstva
ul. Mieru 1410
Topoľčany
From: 06/28/2002 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Vladimír Vávra - predseda predstavenstva
F. Kráľa 25
Bratislava
From: 05/16/2003
  (from: 10/13/2003 until: 06/21/2004)
Ing. Vladimír Vávra - predseda predstavenstva
F. Kráľa 25
Bratislava 811 05
From: 05/16/2003 Until: 05/17/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dva členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/31/1998)
Capital: 
431 600 EUR Paid up: 431 600 EUR
  (from: 09/03/2009)
13 000 000 Sk Paid up: 13 000 000 Sk
  (from: 09/20/2007 until: 09/02/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 08/21/2002 until: 09/19/2007)
1 000 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 08/20/2002)
Shares: 
Number of shares: 130
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/03/2010)
Number of shares: 1300
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/03/2009 until: 06/02/2010)
Number of shares: 1300
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/20/2007 until: 09/02/2009)
Number of shares: 300
Druh: kmeňové akcie na doručiteľa
Form: zaknihované
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/21/2002 until: 09/19/2007)
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 08/20/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 01/26/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/14/2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2019, č. k. 37K/74/2018-171, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.3.2019 a vykonateľnosť dňa 14.2.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: TRADEPETROL a.s., Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO. 35 750 740. Do funkcie správcu súd ustanovil: JUDr. Oliver Korec so sídlom kancelárie Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S322.
  (from: 03/29/2019)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Oliver Korec
Záhradnícka 9
Bratislava 811 07
From: 02/14/2019
  (from: 03/29/2019)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Cibulka
Slatinská 2
Bratislava 821 07
From: 04/19/2018
  (from: 04/26/2018)
Milan Hôlka
Dolné Paseky 202
Prietrž 906 11
From: 04/19/2018
  (from: 04/26/2018)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 04/19/2018
  (from: 04/26/2018)
Ing. Jaroslav Birkus - člen dozornej rady
Vajanského 1129
Kysucké N. Mesto
From: 05/16/2003
  (from: 10/13/2003 until: 09/19/2007)
Ing. Jaroslav Birkus - člen dozornej rady
Vajanského 1129
Kysucké N. Mesto
From: 05/16/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Igor Dugát
140
Bošáca
  (from: 01/24/2002 until: 08/20/2002)
Ing. Igor Dugát - člen dozornej rady
140
Bošáca
From: 05/16/2003
  (from: 10/13/2003 until: 09/19/2007)
Ing. Igor Dugát - člen dozornej rady
140
Bošáca
From: 05/16/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Igor Dugát - člen dozornej rady
140
Bošáca
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/02/2009)
Ing. Igor Dugát - člen dozornej rady
140
Bošáca
From: 09/14/2007 Until: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 09/02/2009)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 07/31/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Ján Kovár
Štefánikova 709/63
Senica 905 01
  (from: 04/20/2001 until: 01/23/2002)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 07/31/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Ján Marônek - predseda dozornej rady
Orechová 2
Bernolákovo
From: 06/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 09/19/2007)
Ing. Ján Marônek - predseda dozornej rady
Orechová 2
Bernolákovo
From: 06/28/2002 Until: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/19/2007)
Ing. Mikuláš Marônek
Orechová 1584/2
Bernolákovo 900 27
From: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 06/02/2010)
Ing. Mikuláš Marônek
Orechová 1584/2
Bernolákovo 900 27
From: 08/03/2009 Until: 05/24/2010
  (from: 06/03/2010 until: 06/02/2010)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bratislava
  (from: 08/11/1999 until: 04/19/2001)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 09/02/2009)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 09/14/2007 Until: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 09/02/2009)
Ing. Mikuláš Milko
J. Hagaru 21
Bratislava
  (from: 08/11/1999 until: 08/20/2002)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
  (from: 07/31/1998 until: 08/10/1999)
Ing. Ivan Svítek
Holíčska 4
Bratislava
  (from: 08/11/1999 until: 10/12/2003)
Ing. Vladimír Vávra - člen dozornej rady
Fraňa Kráľa 25
Bratislava
From: 06/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 10/12/2003)
Ing. Ivan Svitek
Holičská 4
Bratislava 851 01
From: 09/14/2007
  (from: 09/20/2007 until: 04/25/2018)
Milan Hôlka
Jablonica 727
Jablonica 906 32
From: 08/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 04/25/2018)
Ing. Gabriela Marônková
Orechová 2
Bernolákovo 900 27
From: 05/24/2010
  (from: 06/03/2010 until: 04/25/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.5.1998 v súlade s §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 216/98, Nz 161/98 zo dňa 22.5.1998 a stanovy a.s. v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť preberá na seba všetky záväzky, pohľadávky, práva a majetok zrušenej spoločnosti TRADEPETROL spol. s r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 35 706 431, z ktorej premenou podľa ust. § 69 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vznikla.
  (from: 07/31/1998)
Notárska zápisnica č. Nz 40/99 zo dňa 29.1.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla.
  (from: 04/12/1999)
Zápis z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.99 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 08/11/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 376/99 spísanou notárom JUDr Miroslavom Kováčom.
  (from: 01/27/2000)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 1.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 66/2001, Nz 64/2001 spísaná notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou.
  (from: 04/20/2001)
Notárska zápisnica č. N 309/2001, Nz 294/2001 zo dňa 21.9.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v znení dodatku č. 2 k stanovám a na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 01/24/2002)
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Jána Marôneka dňom 28. 6. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Igora Dugáta a Ing. Mikuláša Milku dňom 28. 6. 2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 293/2002, Nz 285/2002 spísanou notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou. Akcionár: Ing. Ján Marônek, r. č. , Orechová 2, Bernolákovo.
  (from: 08/21/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.5.2003. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.5.2003. Ing. Jaroslav Birkus, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.5.2003. Ing. Igor Dugát, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 16.5.2003. Ing. Ivan Svítek, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.5.2003. Ing. Vladimír Vávra, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 16.5.2003.
  (from: 10/13/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.5.2004.
  (from: 06/22/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.5.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Károlyiovej dňa 31.5.2005.
  (from: 07/02/2005)
Notárska zápisnica N 384/2007 NZ 36453/2007 o priebehu rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 14.09.2007 - odvolanie a menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zvýšenie základného imania.
  (from: 09/20/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.6.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 277/2008, Nz 26883/2008.
  (from: 07/15/2008)
Notárska zápisnica č. N 324/2008, Nz 32810/2008, NCRls 32481/2008 zo dňa 04.08.2008.
  (from: 08/15/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2009.
  (from: 09/03/2009)
Notárska zápisnica č. N 155/2010, Nz 18311/2010, NCRls 18603/2010 zo dňa 24.05.2010.
  (from: 06/03/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2013.
  (from: 06/27/2013)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person