Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  1/B

Business name: 
Doprastav, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Drieňova 27
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Identification number (IČO): 
00 153 966
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
09/30/1992
  (from: 07/30/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/30/2015)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
824 860 000 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra výstavby a stavebníctva SR č. 221-1166/1992 zo dňa 24.9.1992 bol štátny podnik Doprastav Bratislava rodelený na : 1. Doprastav Export štátny podnik Bratislava, Mlynské Nivy 70 2. Doprastav, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27 1. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Bratislava všetky vnútropodnikové organizačné jednotky rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava okrem odštepného Závodu zahraničnej výstavby v Bratislave 2. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Export Bratislava odštepný Závod zahraničnej výstavby v Bratislave rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava S celým majetkom v ich uživaní, aktívami a pasívami v súlade s vnútropodnikovou účtovnou zavierkou, všetkými pracovníkmi a ich právami a povinnosťami z pracovnoprávnych vzťahov, právami a záväzkami vyplývajúce pre tieto organizačné jednotky z hospodárskych zmlúv uzatvorených rozdeleným štátnym podnikom Doprastav a z kooperačných vzťahov vytvorených vo vnútri štátneho podniku Doprastav podľa stavu k 30.9.1992. V y m a z u j e s a : DOPRASTAV, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27, Pš 3/B dňom 30.9.1992. Stary spis: Pš 3
  (from: 07/30/2015)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person