Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  1/B

Business name: 
Doprastav, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Drieňova 27
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Identification number (IČO): 
00 153 966
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
09/30/1992
  (from: 07/30/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/30/2015)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
komplexné dodávky stavieb a ich časti, v oblasti inžinierskeho, pozemného, priemyslového a vodohospodárskeho staviteľstva, ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
výroba stavebných polotovarov, dielcov železobetónových a betónových
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
výroba oceľových a zámočníckych konštrukcií a strojárenských výrobkov
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
ťažba a úprava kameňa, piesku a štrkopiesku
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
geologické, geodetické a zememeračské práce
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
verejná cestná doprava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
opravy a servisná služba pre motorové vozidlá, stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia, vrátane montáže a rekonštrukcie žeriavov
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
výkon zahranično-obchodnej činnosti v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
obchodná činnosť v rozsahu príslušných povolení
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
projektová činnosť
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
investorsko-inžinierska činnosť
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Ing. František Klepetko - výrobno-technický námestník riaditeľa
Royova ul. 14
Bratislava
  (from: 05/14/1992 until: 07/29/2015)
Ing. Daniel Knotek - ekonomický námestník,druhý zástupca riaditeľa
Staré Záhrady 28
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Ing. Ivan Šesták - výrobný námestník
Havelkova 32
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Ing. Ladislav Thomka
Bôrik 3055
Žilina
  (from: 07/01/1988 until: 05/04/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 1
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Stromová 13
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. Karol Deutscha
Dére-rova 10
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 3
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Jesenského ul. 18
Žilina
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. František Holeša
Martiho26
Žilina
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 4
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Hronská 3211/1
Zvolen
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. Dušan Linka
Komenského ul. 59
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 6
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Blagoevova 28
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 7
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
, Mlyn. Nivy 70
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. Gabriel Tevec
Na Revíne 9
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, Technicko-projektový závod, odštepný závod
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Drieňová 27
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. František Koločány
Kadnárova 108
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, štátny podnik, Bratislava, Závod pre zahraničnú výstavbu, odštepný závod
  (from: 05/14/1992 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 70
Bratislava
  (from: 05/14/1992 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. Peter Czombor
Vážska 10
Piešťany
  (from: 05/14/1992 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 2
  (from: 09/30/1992 until: 07/29/2015)
Registered seat: 
Mlyn. Nivy 68
Bratislava
  (from: 09/30/1992 until: 07/29/2015)
Head: 
Ing. Viktor Karel
Radvanská č. 5
Bratislava
  (from: 09/30/1992 until: 07/29/2015)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 2
  (from: 07/01/1988 until: 09/29/1992)
Registered seat: 
Mlyn. Nivy 68
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 09/29/1992)
Head: 
Ing. Ivan Meliška
Dérerova 2
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 09/29/1992)
 
 
Name: 
Doprastav, š.p. Bratislava, odštepný závod 5
  (from: 07/01/1988 until: 03/31/1992)
Registered seat: 
Mlyn. Nivy 61/A
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 03/31/1992)
Head: 
Ing. Alexander Menyhárt
Kukučínova 16
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 03/31/1992)
 
 
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva SSR
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Ordinary capital: 
824 860 000 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministra výstavby a stavebníctva SR č. 221-1166/1992 zo dňa 24.9.1992 bol štátny podnik Doprastav Bratislava rodelený na : 1. Doprastav Export štátny podnik Bratislava, Mlynské Nivy 70 2. Doprastav, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27 1. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Bratislava všetky vnútropodnikové organizačné jednotky rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava okrem odštepného Závodu zahraničnej výstavby v Bratislave 2. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Export Bratislava odštepný Závod zahraničnej výstavby v Bratislave rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava S celým majetkom v ich uživaní, aktívami a pasívami v súlade s vnútropodnikovou účtovnou zavierkou, všetkými pracovníkmi a ich právami a povinnosťami z pracovnoprávnych vzťahov, právami a záväzkami vyplývajúce pre tieto organizačné jednotky z hospodárskych zmlúv uzatvorených rozdeleným štátnym podnikom Doprastav a z kooperačných vzťahov vytvorených vo vnútri štátneho podniku Doprastav podľa stavu k 30.9.1992. V y m a z u j e s a : DOPRASTAV, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27, Pš 3/B dňom 30.9.1992. Stary spis: Pš 3
  (from: 07/30/2015)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR číslo 332/Ha/392/1988 zo dňa 27.06.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 3
  (from: 07/01/1988 until: 07/29/2015)
Rozhodnutím riaditeľa podniku č. 8/1991 z 6. 9. 1991 sa zrušil odštepný závod 5 ako vnútorná organizačná jednotka a bol odvolaný Ing. Alexander Menyharta, vedúci organizačnej jednotky. Stary spis: Pš 3
  (from: 04/01/1992 until: 07/29/2015)
Rozhodnutím Ministra výstavby a stavebníctva SR č. 221-1166/1992 zo dňa 24.9.1992 bol štátny podnik Doprastav Bratislava rodelený na : 1. Doprastav Export štátny podnik Bratislava, Mlynské Nivy 70 2. Doprastav, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27 1. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Bratislava všetky vnútropodnikové organizačné jednotky rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava okrem odštepného Závodu zahraničnej výstavby v Bratislave 2. Do novozakladaného štátneho podniku Doprastav Export Bratislava odštepný Závod zahraničnej výstavby v Bratislave rozdeľovaného štátneho podniku Doprastav Bratislava S celým majetkom v ich uživaní, aktívami a pasívami v súlade s vnútropodnikovou účtovnou zavierkou, všetkými pracovníkmi a ich právami a povinnosťami z pracovnoprávnych vzťahov, právami a záväzkami vyplývajúce pre tieto organizačné jednotky z hospodárskych zmlúv uzatvorených rozdeleným štátnym podnikom Doprastav a z kooperačných vzťahov vytvorených vo vnútri štátneho podniku Doprastav podľa stavu k 30.9.1992. V y m a z u j e s a : DOPRASTAV, štátny podnik, Bratislava, Drieňova 27, Pš 3/B dňom 30.9.1992. Stary spis: Pš 3
  (from: 10/01/1992 until: 07/29/2015)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person