Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  28/B

Business name: 
Bytové družstvo Petržalka
  (from: 11/20/1963)
Registered seat: 
Budatínska 1
Bratislava 851 05
  (from: 11/14/2012)
Identification number (IČO): 
00 169 765
  (from: 11/20/1963)
Date of entry: 
11/20/1963
  (from: 11/20/1963)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/20/1963)
Objects of the company: 
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/23/2017)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2020)
administratívne služby
  (from: 11/25/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/25/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/25/2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/25/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/15/1993)
Ing. Ildikó Zórádová - Chairman of the Board of Directors
Černyševského 21
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Ing. Oľga Dzurková - Member of the Board of Directors
Vilová 2208/5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. Peter Graňák - Vice-chairman of the Board of Directors
Smolenická 3046/10
Bratislava 851 05
From: 06/01/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny - Member of the Board of Directors
Hálová 1056/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Acting: 
V mene družstva koná navonok a podpisuje zaň predseda alebo podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/15/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Alexandra Korbeľová
Jastrabá 36
Kremnica 967 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Ing. Martin Kaláb
Jaseňová 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
JUDr. Igor Kováčik
Karola Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Helena Stahlová
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 10/09/2009)
Basic member contribution: 
67 EUR
  (from: 10/09/2009)
Other legal facts: 
Údaje o založení družstva: Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava-Petržalka zo dňa 22.10.1963, č. 164. Predstavenstvo má 3-15 členov. 1. Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. 2. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Kčs v jednom roku. 3. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3000,- Kčs. Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 25.7.1991 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 25.7.1991 podľa Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/20/1963)
Družstvo prešlo transformáciou v zmysle Zák.č. 42/92 Zb. a Zák.č. 513/91 Zb. Stanovy družstva prijaté zhromaždením delegátov družstva dňa 5.9.1992 v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1696
  (from: 09/15/1993)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.9. a 14.10.1993. Protokol o výsledku volieb zo dňa 28.9., 29.9. a 14.10.1993. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/09/1994)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.3.1996. Predstavenstvo má 3-9 členov. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/18/1996)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.11.1997. Uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.9.1997. Stary spis: Dr 1696
  (from: 05/15/1998)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.11.2000 s prijatými uzneseniami s protokolom o výsledku volieb. Zápisnica č. 30/11/00 zo dňa 30.11.2000 z predstavenstva družstva o voľbe podpredsedu bytového družstva.
  (from: 12/05/2000)
Na zhromaždení delegátov dňa 19.5.2001 bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (from: 10/17/2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 29.3.2003. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 20.3.2004.
  (from: 12/17/2004)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 20.3.2004.
  (from: 04/21/2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.3.2006. PhMr. Mária Hajdáková, Ing. Ján Hlinka, členovia kontrolnej komisie od 1.6.2004 do 18.3.2006.
  (from: 06/01/2006)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov konaného dňa 31.3.2007.
  (from: 06/01/2007)
Zápisnica č. 6/06/07 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.6.2007.
  (from: 06/17/2007)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov zo dňa 28.3.2009.
  (from: 10/09/2009)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.3.2010.
  (from: 06/16/2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.04.2012.
  (from: 05/10/2012)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 23.03.2013.
  (from: 06/26/2013)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 23.03.2013 a zo dňa 11.05.2013.
  (from: 07/18/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person