Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  28/B

Business name: 
Bytové družstvo Petržalka
  (from: 11/20/1963)
Registered seat: 
Budatínska 1
Bratislava 851 05
  (from: 11/14/2012)
Budatínska 1
Bratislava 851 01
  (from: 11/20/1963 until: 11/13/2012)
Identification number (IČO): 
00 169 765
  (from: 11/20/1963)
Date of entry: 
11/20/1963
  (from: 11/20/1963)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/20/1963)
Objects of the company: 
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/23/2017)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2020)
administratívne služby
  (from: 11/25/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/25/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/25/2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/25/2020)
výstavba bytov a občianskej vybavenosti v družstevných domoch, miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
prideľovanie družstevných bytov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
materiálno-výrobná základňa pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
v oblasti ASR vykonáva práce projektové a programátorské a výpočtové pre potreby družstva, ako aj iných organizácií
  (from: 11/20/1963 until: 05/26/1992)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, ako aj výstavbu objektov s miestnosťami neslúžiacimi na bývanie do osobného užívania svojim členom
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do vlastníctva
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie /garáže, ateliéry/ do osobného užívania členom
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
poskytuje, prípadne zabezpečuje služby spojené s bývaním, v súlade s právnymi predpismi
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
vykonáva aj iné činnosti, najmä podnikateľské, zamerané na uspokojovanie a podporu záujmov členov družstva
  (from: 05/27/1992 until: 09/14/1993)
organizovanie prípravy a vykonávanie bytových a občianskych stavieb, správa a prevádzkovanie bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi, poskytovanie a sprostredkovanie služieb a činností spojených s užívaním a prenajímaním bytov a nebytových priestorov a zabezpečovanie plnenia týchto činností
  (from: 09/15/1993 until: 10/16/2001)
prenajímanie bytov a nebytových priestorov a hospodárenie s nimi
  (from: 09/15/1993 until: 10/16/2001)
predmetom činnosti družstva je najmä zabezpečovanie správy a prevádzky bytových domov a domov s nebytovými priestormi vo vlastníctve družstva alebo jeho členov, zabezpečenie plnenia činností, služieb a dodávok spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov a ich príslušenstva vo vlastníctve družstva alebo jeho členov
  (from: 10/17/2001 until: 11/24/2020)
správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/04/2014 until: 03/22/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/15/1993)
Managing board
  (from: 11/20/1963 until: 09/14/1993)
Ing. Ildikó Zórádová - Chairman of the Board of Directors
Černyševského 21
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Ing. Oľga Dzurková - Member of the Board of Directors
Vilová 2208/5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. Peter Graňák - Vice-chairman of the Board of Directors
Smolenická 3046/10
Bratislava 851 05
From: 06/01/2021
  (from: 07/03/2021)
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny - Member of the Board of Directors
Hálová 1056/9
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Mgr. Marián Balucha - člen
Osuského 2
Bratislava 851 03
  (from: 12/05/2000 until: 12/16/2004)
Mgr. Marián Balucha - člen
Osuského 2
Bratislava 851 03
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
MUDr. Katarína Binovská - člen
Romanova 42
Bratislava 851 02
  (from: 12/05/2000 until: 12/16/2004)
MUDr. Katarína Binovská - člen
Romanova 42
Bratislava 851 02
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
RNDr. Ladislav Čeplík - člen
Ševčenkova 20
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 10/16/2001)
RNDr. Ladislav Čeplík - predseda
Ševčenkova 20
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
RNDr. Ladislav Čeplík - predseda
Ševčenkova 20
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 12/04/2000)
Ing. Ivan Čigáš - člen
Znievska 6
Bratislava 851 06
  (from: 06/30/1997 until: 06/12/2000)
Ing. Oľga Dzurková - člen
Vilová 5
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 05/31/2007)
Ing. Oľga Dzurková - člen
Vilová 5
Bratislava 851 01
Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Oľga Dzurková - člen predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 05/09/2012)
Ing. Oľga Dzurková - člen predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 06/01/2010 Until: 04/26/2012
  (from: 05/10/2012 until: 05/09/2012)
Ing. Oľga Dzurková - člen predstavenstva
Vilová 5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Oľga Dzurková - člen predstavenstva
Vilová 5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 04/26/2012
  (from: 05/10/2012 until: 07/17/2013)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 04/26/2012 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilova 5
Bratislava 851 02
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilová 5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Ing. Oľga Dzurková - podpredseda predstavenstva
Vilová 5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Oľga Dzurková - Vice-chairman of the Board of Directors
Vilová 5
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021 until: 07/02/2021)
Ing. Jozef Fabian - člen
Ševčenkova 28
Bratislava
  (from: 09/15/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Jozef Fabian , CSc. - člen
Ševčenkova 28
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Jozef Fabian , CSc. - podpredseda
Ševčenkova 28
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 06/29/1997)
Ing. Jozef Fabian , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Jozef Fabian , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 12/16/2004)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/17/2013)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Jozef Fabián , CSc. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Anna Frolová - člen
Pankúchová 7
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
Dušan Gábor - člen
Hálova 2
Bratislava 851 01
  (from: 06/30/1997 until: 05/14/1998)
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo , PhD. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/10/2012 until: 07/17/2013)
JUDr. Mgr. Vladimír Gallo , PhD. - člen predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 04/26/2012 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
JUDr.Mgr. Vladimír Gallo , PhD. - podpredseda predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 05/09/2012)
JUDr.Mgr. Vladimír Gallo , PhD. - podpredseda predstavenstva
Ševčenkova 28
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010 Until: 04/26/2012
  (from: 05/10/2012 until: 05/09/2012)
Ing. Peter Graňák - člen predstavenstva
Smolenická 10
Bratislava 851 05
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Peter Graňák - člen predstavenstva
Smolenická 10
Bratislava 851 05
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Peter Graňák - člen predstavenstva
Smolenická 10
Bratislava 851 05
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Ing. Peter Graňák - člen predstavenstva
Smolenická 10
Bratislava 851 05
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Peter Graňák - Member of the Board of Directors
Smolenická 10
Bratislava 851 05
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021 until: 07/02/2021)
PhMr. Mária Hajdáková - člen
Vzšehradská 21
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 06/29/1997)
Ing. Malvína Hakošová - člen
Jasovská 11
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 09/14/1993)
Ing. Štefan Heuger - člen
Lietavská 2
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Štefan Heuger - podpredseda
Lietavská 2
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 05/14/1998)
Vlastimil Holík - člen
Tupolevova 17
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Mária Hrivíková - člen
Rovniankova 6
Bratislava 851 06
  (from: 08/26/1999 until: 12/04/2000)
Ing. Mária Hrivíková - podpredseda
Rovniankova 6
Bratislava 851 06
  (from: 05/15/1998 until: 08/25/1999)
Ing. Peter Chlapík , CSc. - člen
Belinského 4
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Ľubomír Jakab - člen
Vígľašská 39
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Doc. RNDr. Ivan Janétka , CSc. - člen
Černyševského 9
Bratislava
  (from: 09/15/1993 until: 11/08/1994)
Doc. RNDr. Ivan Janétka , CSc. - podpredseda
Černyševského 9
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
Mgr. Karol Jursa - člen
Budatínska 47
Bratislava 851 06
  (from: 05/15/1998 until: 12/04/2000)
Ing. Martin Kaláb - podpredseda
Smolenická 17
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Vladimír Karel - člen predstavenstva
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/17/2013)
Ing. Vladimír Karel - člen predstavenstva
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 06/01/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Vladimír Karel - člen predstavenstva
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Vladimír Karel - člen predstavenstva
Jasovská 47
Bratislava 851 07
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Vladimír Kesegh - člen
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2004
  (from: 12/17/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Vladimír Kesegh - člen
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/17/2013)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 06/01/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Vladimír Kesegh - predseda predstavenstva
Blagoevova 14
Bratislava 851 04
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ladislav Kiss - člen
Haanova 44
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 09/14/1993)
Ing. Jozef Kmec - člen
Humenské nám. 7
Bratislava
  (from: 09/15/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Ján Kment - člen
Pifflova 8
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Štefan Kondáš , CSc. - člen
Gessayova 47
Bratislava 851 03
  (from: 06/30/1997 until: 06/12/2000)
Ing. Dušan Kordík , CSc. - člen
Rovniankova 6
Bratislava 851 02
  (from: 12/05/2000 until: 12/16/2004)
Ing. Dušan Kordík , CSc. - člen
Rovniankova 6
Bratislava 851 02
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Doc. Ing. František Kosorin , CSc. - podpredseda
Osuského 34
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Doc. Ing. František Kosorín , CSc. - člen
Osuského 34
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 05/14/1998)
Ing. Pavol Kusý , CSc. - člen
Turnianska 2
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 05/14/1998)
Ing. Pavol Kusý , CSc. - podpredseda
Turnianska 2
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Jozef Miháľ - člen
Vranovská 59
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
JUDr. Milan Nitranský - člen
Pečnianska 21
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
Ing. Pavel Obenau - člen predstavenstva
Starhradská 16
Bratislava 851 05
From: 07/01/2013
  (from: 07/18/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Pavel Obenau - člen predstavenstva
Starhradská 16
Bratislava 851 05
From: 07/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Pavel Obenau - člen predstavenstva
Starhradská 16
Bratislava 851 05
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Ing. Pavel Obenau - člen predstavenstva
Starhradská 16
Bratislava 851 05
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Jozef Pešl , CSc. - člen
Smolenická 5
Bratislava 851 05
  (from: 10/17/2001 until: 12/16/2004)
Ing. Jozef Pešl , CSc. - člen
Smolenická 5
Bratislava 851 05
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Ing. Juraj Plechlo - podpredseda
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
  (from: 05/15/1998 until: 12/04/2000)
Ing. Juraj Plechlo - člen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/16/2007)
Ing. Juraj Plechlo - člen predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 06/01/2007
  (from: 06/17/2007 until: 06/16/2007)
Ing. Juraj Plechlo - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/17/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Juraj Plechlo - podpredseda predstavenstva
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Juraj Plechlo - predseda
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 05/31/2007)
Ing. Juraj Plechlo - predseda
Wolkrova 23
Bratislava 851 01
Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Marián Poláček - člen
Vyšehradská 21
Bratislava 851 06
  (from: 08/26/1999 until: 12/04/2000)
Mgr. Jana Polešenská - člen predstavenstva
Vyšehradská 21
Bratislava 851 06
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Mgr. Jana Polešenská - člen predstavenstva
Vyšehradská 21
Bratislava 851 06
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Rudolf Puškáš - člen
Romanova 23
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Rudolf Puškáš - člen
Romanova 23
Bratislava 008 51
  (from: 05/15/1998 until: 12/04/2000)
Ing. Rudolf Puškáš - podpredseda
Romanova 23
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 05/14/1998)
Ing. Pavol Radič - člen
Jankolova 7
Bratislava 851 04
From: 06/01/2004
  (from: 12/17/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Pavol Radič - člen
Jankolova 7
Bratislava 851 04
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Ľubomír Radúch - člen
Fedinova 6
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Dr. Ing. Peter Schlosser - člen
Belinského 25
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 08/25/1999)
Dr. Ing. Peter Schlosser - člen predstavenstva
Belinského 25
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Dr. Ing. Peter Schlosser - člen predstavenstva
Belinského 25
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Dr. Ing. Peter Schlosser - podpredseda
Belinského 25
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 05/31/2007)
Dr. Ing. Peter Schlosser - podpredseda
Belinského 25
Bratislava 851 01
Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Peter Schlosser - člen predstavenstva
Belinského 25
Bratislava 851 07
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/17/2013)
Ing. Peter Schlosser - člen predstavenstva
Belinského 25
Bratislava 851 07
From: 06/01/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Cyril Somorovský - podpredseda
Wolkerova 39
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
JUDr. Terézia Straková - podpredseda
Hrobákova 10
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 09/14/1993)
Ing. Zora Szakalová - člen
Belinského 7
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004
  (from: 12/17/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Zora Szakalová - člen
Belinského 7
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
RNDr. Ľubomír Turňa , CSc. - člen
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
RNDr. Ľubomír Turňa , CSc. - predseda
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Dušan Vávra - člen
Vígľašská 39
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Dušan Vávra - člen
Vígľašská 39
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Dušan Vávra - podpredseda
Vígľašská 19
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
Ing. Dušan Vávra - člen
Víglašská 19
Bratislava 851 07
  (from: 10/17/2001 until: 12/16/2004)
Ing. Dušan Vávra - člen
Víglašská 19
Bratislava 851 07
Until: 05/31/2004
  (from: 12/17/2004 until: 12/16/2004)
Irena Vavrincová - člen
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2004
  (from: 12/17/2004 until: 05/31/2007)
Irena Vavrincová - člen
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Irena Vavrincová - člen predstavenstva
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Irena Vavrincová - člen predstavenstva
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Irena Vavrincová - člen predstavenstva
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/17/2013)
Irena Vavrincová - člen predstavenstva
Hrobákova 20
Bratislava 851 02
From: 06/01/2010 Until: 06/30/2013
  (from: 07/18/2013 until: 07/17/2013)
Ing. Marián Veľký - člen
Hrobáková 9
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Katarína Viczayová - člen
Vilová 25
Bratislava
  (from: 11/20/1963 until: 11/08/1994)
Ing. Dušan Volentier - člen
Černyševského 29
Bratislava 851 01
  (from: 12/05/2000 until: 10/16/2001)
Ing. Ildikó Zórádová - predseda predstavenstva
Černyševského 21
Bratislava 851 01
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Ing. Ildikó Zórádová - predseda predstavenstva
Černyševského 21
Bratislava 851 01
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Ivan Žák - člen
Belinského 2
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/17/1996)
Ing. Ivan Žák - člen
Belinského 2
Bratislava
  (from: 11/18/1996 until: 06/29/1997)
Ing. Ivan Žák - člen
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (from: 05/15/1998 until: 08/25/1999)
Ing. Ivan Žák - podpredseda
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (from: 08/26/1999 until: 12/04/2000)
Acting: 
V mene družstva koná navonok a podpisuje zaň predseda alebo podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/15/1993)
Bytové družstvo Petržalka zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva Bytového družstva Petržalka.
  (from: 11/20/1963 until: 09/14/1993)
Supervisory board: 
JUDr. Alexandra Korbeľová
Jastrabá 36
Kremnica 967 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Ing. Martin Kaláb
Jaseňová 11
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
JUDr. Igor Kováčik
Karola Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Helena Stahlová
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
PhMr. Mária Hajdáková
Vyšehradská 21
Bratislava 851 06
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2006)
PhMr. Mária Hajdáková
Vyšehradská 21
Bratislava 851 06
From: 06/01/2004 Until: 03/18/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/31/2006)
PhDr. Fridrich Hláva
Lachova 30
Bratislava 851 03
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
PhDr. Fridrich Hláva
Lachova 30
Bratislava 851 03
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
PhDr. Fridrich Hláva
Lachova 30
Bratislava 851 05
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
PhDr. Fridrich Hláva
Lachova 30
Bratislava 851 05
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Ján Hlinka
Budatínska 5
Bratislava 851 06
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2006)
Ing. Ján Hlinka
Budatínska 5
Bratislava 851 06
From: 06/01/2004 Until: 03/18/2006
  (from: 06/01/2006 until: 05/31/2006)
Ing. Ľubomír Hrbáň
Znievska 12
Bratislava 851 06
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Ľubomír Hrbáň
Znievska 12
Bratislava 851 06
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Ing. Ľubomír Hrbáň
Znievska 12/3061
Bratislava 851 06
From: 06/01/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Ľubomír Hrbáň
Znievska 12/3061
Bratislava 851 06
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5
Bratislava 851 05
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5
Bratislava 851 05
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5
Bratislava 851 05
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5
Bratislava 851 05
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5/3134
Bratislava 851 05
From: 06/01/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Martin Kaláb
Smolenická 5/3134
Bratislava 851 05
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Osuského 6
Bratislava 851 03
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Osuského 6
Bratislava 851 03
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Osuského 6/1653
Bratislava 851 03
From: 06/01/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/05/2017)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Osuského 6/1653
Bratislava 851 03
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
JUDr. Igor Kováčik
K. Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/05/2017)
JUDr. Igor Kováčik
K. Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Hana Králičková
Fedinova 6
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2007)
Ing. Hana Králičková
Fedinova 6
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Hana Králičková
Fedinova 6
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Hana Králičková
Fedinova 6
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2007)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ľudovít Liška
Bohrova 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ľudovít Mandúch
Halova 14
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ľudovít Mandúch
Halova 14
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Viliam Nagy
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2007)
Ing. Viliam Nagy
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Viliam Nagy
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Viliam Nagy
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Viliam Nagy , PhD.
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Viliam Nagy , PhD.
Ševčenkova 31
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Ing. Viliam Nagy , PhD.
Ševčenkova 31/901
Bratislava 851 01
From: 06/01/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/05/2017)
Ing. Viliam Nagy , PhD.
Ševčenkova 31/901
Bratislava 851 01
From: 06/01/2013 Until: 05/31/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/05/2017)
Ing. Július Paštrnák
Furdekova 25
Bratislava 851 04
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Július Paštrnák
Furdekova 25
Bratislava 851 04
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004
  (from: 04/21/2006 until: 05/31/2007)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2004 Until: 05/31/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 06/15/2010)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2007 Until: 05/31/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/15/2010)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010
  (from: 06/16/2010 until: 06/25/2013)
Ing. Jozef Vydra
Zadunajská cesta 9
Bratislava 851 01
From: 06/01/2010 Until: 05/31/2013
  (from: 06/26/2013 until: 06/25/2013)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Jastrabá 36
Kremnica 967 01
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
JUDr. Alexandra Korbeľová
Jastrabá 36
Kremnica 967 01
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
JUDr. Igor Kováčik
Karola Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Martin Kaláb
Jaseňová 11
Bratislava 811 04
From: 06/01/2017 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Martin Kaláb
Jaseňová 11
Bratislava 811 04
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Helena Stahlová
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 05/01/2018 Until: 05/31/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
JUDr. Igor Kováčik
Karola Adlera 22/1938
Bratislava 841 02
From: 06/01/2017
  (from: 06/06/2017 until: 06/24/2021)
Helena Stahlová
Vavilovova 7
Bratislava 851 01
From: 05/01/2018
  (from: 05/25/2018 until: 06/24/2021)
Procuration: 
Ing. Martin Kaláb - riaditeľ
Smolenická 5
Bratislava
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
.
  (from: 01/12/1995 until: 06/25/2013)
Riaditeľ - prokurista je oprávnený konať a uzatvárať zmluvy vo všetkých veciach bežnej činnosti družstva. Pre právne úkony, pre ktoré je zákonom predpísaná forma je okrem podpisu riaditeľa - prokuristu potrebný podpis ďalšieho minimálne jedného člena predstavenstva. Nie je oprávnený k prevodom nehnuteľného majetku, k návrhom na zápis vkladu práva na nehnuteľný majetok a k uzatváraniu finančných úverových zmlúv.
  (from: 11/09/1994 until: 01/11/1995)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 10/09/2009)
50 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 10/08/2009)
Basic member contribution: 
67 EUR
  (from: 10/09/2009)
2 000 Sk
  (from: 12/17/2004 until: 10/08/2009)
Other legal facts: 
Údaje o založení družstva: Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava-Petržalka zo dňa 22.10.1963, č. 164. Predstavenstvo má 3-15 členov. 1. Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. 2. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Kčs v jednom roku. 3. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3000,- Kčs. Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 25.7.1991 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 25.7.1991 podľa Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/20/1963)
Družstvo prešlo transformáciou v zmysle Zák.č. 42/92 Zb. a Zák.č. 513/91 Zb. Stanovy družstva prijaté zhromaždením delegátov družstva dňa 5.9.1992 v zmysle ust. Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1696
  (from: 09/15/1993)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.9. a 14.10.1993. Protokol o výsledku volieb zo dňa 28.9., 29.9. a 14.10.1993. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/09/1994)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.3.1996. Predstavenstvo má 3-9 členov. Stary spis: Dr 1696
  (from: 11/18/1996)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.11.1997. Uznesenie zo zhromaždenia delegátov zo dňa 27.9.1997. Stary spis: Dr 1696
  (from: 05/15/1998)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.11.2000 s prijatými uzneseniami s protokolom o výsledku volieb. Zápisnica č. 30/11/00 zo dňa 30.11.2000 z predstavenstva družstva o voľbe podpredsedu bytového družstva.
  (from: 12/05/2000)
Na zhromaždení delegátov dňa 19.5.2001 bola schválená zmena stanov a zmena v predstavenstve.
  (from: 10/17/2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 29.3.2003. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 20.3.2004.
  (from: 12/17/2004)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 20.3.2004.
  (from: 04/21/2006)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 18.3.2006. PhMr. Mária Hajdáková, Ing. Ján Hlinka, členovia kontrolnej komisie od 1.6.2004 do 18.3.2006.
  (from: 06/01/2006)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov konaného dňa 31.3.2007.
  (from: 06/01/2007)
Zápisnica č. 6/06/07 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 1.6.2007.
  (from: 06/17/2007)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov zo dňa 28.3.2009.
  (from: 10/09/2009)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov zo dňa 27.3.2010.
  (from: 06/16/2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.04.2012.
  (from: 05/10/2012)
Zápisnica z rokovania zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 23.03.2013.
  (from: 06/26/2013)
Zápisnica z rokovania Zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 23.03.2013 a zo dňa 11.05.2013.
  (from: 07/18/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person