Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  258/B

Business name: 
Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
  (from: 07/11/1995)
Registered seat: 
Limbašská 2
Pezinok 902 03
  (from: 07/11/1995)
Identification number (IČO): 
34 124 411
  (from: 07/11/1995)
Date of entry: 
07/11/1995
  (from: 07/11/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/11/1995)
Objects of the company: 
rastlinná výroba poľná
  (from: 07/11/1995)
rastlinná výroba špeciálna - hrozno, ovocie, sadivový materiál, spracovanie hrozna - výroba muštov, vína a vínnych destilátov
  (from: 07/11/1995)
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín
  (from: 07/11/1995)
obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 07/11/1995)
prevádzkovanie závlahových zariadení
  (from: 04/19/2006)
výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime
  (from: 07/16/2013)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/16/2013)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/16/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/11/1995)
Ján Mezei - člen
D. Virgoviča 29
Pezinok
From: 05/23/2003
  (from: 06/29/2017)
Vladimír Mezei - člen predstavenstva
Nálepkova 19
Pezinok 902 01
From: 05/23/2003
  (from: 07/16/2013)
Ing. Vladimír Baričič - predseda družstva
Záhradná 6
Šenkvice 900 81
From: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008)
Ing. Dana Satková - člen predstavenstva
Račianska 157
Bratislava 831 54
From: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008)
Miroslav Ilka - člen predstavenstva
Nová Pezinská 16
Svätý Jur 900 21
From: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013)
Ing. Lukáš Krasňanský - člen predstavenstva
Štúrova 3419/64
Pezinok 902 03
From: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018)
Gustáv Krasňanský - člen predstavenstva
Šancova 32
Pezinok 902 03
From: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018)
Aurélia Čapčeková
Limbašská cesta 3
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Aurélia Čapčeková
Limbašská cesta 3
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 06/04/2008)
Aurélia Čapčeková
Limbašská cesta 3
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Stanislav Dušek
Štúrova ulica 8
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Stanislav Dušek
Štúrova ulica 8
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 06/28/2017)
Stanislav Dušek
Štúrova ulica 8
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 06/29/2017 until: 07/02/2018)
Stanislav Dušek
Štúrova ulica 8
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018 until: 07/02/2018)
Ján Hajtmánek
Hurbanova 22
Pezinok
  (from: 07/17/1998 until: 03/18/2004)
Ján Hajtmánek
Hurbanova 22
Pezinok
From: 02/27/1998
  (from: 03/19/2004 until: 06/04/2008)
Ján Hajtmánek
Hurbanova 22
Pezinok
From: 02/27/1998 Until: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Miroslav Hupka
Hečkova ulica 13
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Miroslav Hupka
Hečkova ulica 13
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 07/15/2013)
Miroslav Hupka
Hečkova ulica 13
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Vladimír Jančovič - člen predstavenstva
Bystrická 30
Pezinok 902 01
From: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/02/2018)
Vladimír Jančovič - člen predstavenstva
Bystrická 30
Pezinok 902 01
From: 05/24/2013 Until: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018 until: 07/02/2018)
Anna Janoštiaková
Štúrova ulica 3
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Anna Janoštiaková
Štúrova ulica 3
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 03/21/2004)
Anna Janoštiaková
Štúrova ulica 3
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 05/23/2003
  (from: 03/22/2004 until: 03/21/2004)
Michal Kapucian - člen predstavenstva
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008 until: 07/15/2013)
Michal Kapucian - člen predstavenstva
Svätoplukova 18
Pezinok 902 01
From: 05/23/2008 Until: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Anna Klamová
Štúrova ulica 25
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 07/16/1998)
Ing. Alojzia Kulíková
gen. Svobodu 10
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Ing. Alojzia Kulíková
gen. Svobodu 10
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 05/07/2007)
Ing. Alojzia Kulíková
gen. Svobodu 10
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 04/13/2007
  (from: 05/08/2007 until: 05/07/2007)
Ján Mezei
Virgoviča 29
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 07/16/1998)
Ján Mezei - člen
D. Virgoviča 29
Pezinok
From: 05/23/2003
  (from: 03/22/2004 until: 06/28/2017)
Vladimír Mezei - člen
Svätoplukova 1
Pezinok
From: 05/23/2003
  (from: 03/22/2004 until: 07/15/2013)
Ing. Ján Satko , CSc.
Hurbanova 15
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Ing. Ján Satko , CSc.
Hurbanova 15
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 06/04/2008)
Ing. Ján Satko , CSc.
Hurbanova 15
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 05/23/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Štefánia Strížová
Slnečná 21
Limbach
  (from: 07/17/1998 until: 03/18/2004)
Štefánia Strížová
Slnečná 21
Limbach
From: 02/27/1998
  (from: 03/19/2004 until: 03/21/2004)
Štefánia Strížová
Slnečná 21
Limbach
From: 02/27/1998 Until: 05/23/2003
  (from: 03/22/2004 until: 03/21/2004)
Ignác Svátek
Štúrova ulica 66
Pezinok
  (from: 07/11/1995 until: 03/18/2004)
Ignác Svátek
Štúrova ulica 66
Pezinok
From: 07/11/1995
  (from: 03/19/2004 until: 08/14/2006)
Ignác Svátek
Štúrova ulica 66
Pezinok
From: 07/11/1995 Until: 06/19/2006
  (from: 08/15/2006 until: 08/14/2006)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí šta- tutárny orgán - predstavenstvo, potrebná písomná forma, potom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, resp. podpis predsedu a jedného člena predstavenstva.
  (from: 07/11/1995)
Supervisory board: 
Ján Matúš
Cintorínska 2
Pezinok 902 03
From: 02/27/1998
  (from: 03/22/2004)
Peter Mlynek
Cintorínska 43
Pezinok 902 03
From: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013)
Soňa Kalafusová
Pečnianska 23
Bratislava 851 01
From: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018)
Ľudovít Krasnanský
Železničná 22
Pezinok 902 03
From: 02/27/1998
  (from: 03/22/2004 until: 07/15/2013)
Ľudovít Krasnanský
Železničná 22
Pezinok 902 03
From: 02/27/1998 Until: 05/24/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Ján Sandtner
Gorkého 14
Pezinok 902 01
From: 05/23/2003 Until: 05/18/2018
  (from: 07/03/2018 until: 07/02/2018)
Ján Sandtner
Gorkého 14
Pezinok 902 01
From: 05/23/2003
  (from: 03/22/2004 until: 07/02/2018)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 07/02/2009)
50 000 Sk
  (from: 07/11/1995 until: 07/01/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 07/02/2009)
300 Sk
  (from: 07/11/1995 until: 07/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovu- júcej schôdze družstva konanej dňa 15.02.1995 a dňa 15.06.1995, ktorej priebeh bol osvedče- ný notárskou zápisnicou N 29/95, Nz 27/95 a N 126/95, Nz 127/95 podľa § 56 - 75 a § 221 - 260 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) Stary spis: Dr 262 Stary spis: Dr 2299
  (from: 07/11/1995)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.02.1998.
  (from: 07/17/1998)
Zánik funkcie členov predstavenstva. A. Janoštiaková, Š. Strížová dňom 23.05.2003. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2003, na ktorom bol odsúhlasený dodatok k stanovám.
  (from: 03/22/2004)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 31.03.2005.
  (from: 04/19/2006)
Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze zo dňa 13.4.2007.
  (from: 05/08/2007)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2008. Uznesenie z členskej schôdze zo dňa 23.05.2008.
  (from: 06/05/2008)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 15.05.2009. Zmena stanov.
  (from: 07/02/2009)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 24.5.2013.
  (from: 07/16/2013)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 18.5.2018.
  (from: 07/03/2018)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person