Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10605/R

Business name: 
GGE distribúcia, a. s.
  (from: 10/22/2011)
Registered seat: 
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
  (from: 10/22/2011)
Identification number (IČO): 
36 849 901
  (from: 10/22/2011)
Date of entry: 
10/23/2007
  (from: 10/22/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/2011)
Objects of the company: 
poskytovanie internetových služieb
  (from: 10/22/2011)
zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/2011)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardvér)
  (from: 10/22/2011)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (softvér)
  (from: 10/22/2011)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/22/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/22/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/22/2011)
poradenská činnosť a spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (from: 10/22/2011)
spracovanie grantových projektov a vyplňovanie formulárov
  (from: 10/22/2011)
analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém
  (from: 10/22/2011)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb
  (from: 10/22/2011)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností spojených s prenájmom
  (from: 10/22/2011)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/22/2011)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 10/22/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/22/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/22/2011)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/2011)
administratívne práce
  (from: 10/22/2011)
upratovacie práce
  (from: 10/22/2011)
factoring a forfaiting
  (from: 10/22/2011)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/22/2011)
finančný a tovarový leasing
  (from: 10/22/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/22/2011)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/22/2011)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 10/22/2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/22/2011)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 10/22/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/22/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/22/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/22/2011)
skladovanie
  (from: 10/22/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/22/2011)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 10/22/2011)
prevádzkovanie neverejných vodovodov a neverejných kanalizácií
  (from: 10/22/2011)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 01/01/2012)
plynárenstvo - dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 01/01/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/2011)
Ing. Matúš Greňa - predseda
Široká 1905/32
Poprad 058 01
From: 11/02/2018
  (from: 11/21/2018)
Jérôme Valette - Member of the Board of Directors
Kysucká 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/01/2021
  (from: 02/01/2021)
Ing. Štefan Müller - Member of the Board of Directors
Myslavská 17
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 08/01/2021
  (from: 08/18/2021)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 01/31/2021)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2020 Until: 02/01/2021
  (from: 02/01/2021 until: 01/31/2021)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/15/2020)
Ing. Stanislav Bednár - člen
Horný Moštenec 186
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2015 Until: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Pavol Bero - predseda
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Ing. Pavol Bero - predseda
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Partizánska 11/275
Nová Dubnica 018 51
From: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 08/17/2021)
Ing. Vladimír Gallo - člen
Partizánska 11/275
Nová Dubnica 018 51
From: 09/21/2020 Until: 08/01/2021
  (from: 08/18/2021 until: 08/17/2021)
Ing. Vladimír Gallo - čLEN
Partizánska 11/275
Nová Dubnica 018 51
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/15/2020)
Ing. Vladimír Gallo - čLEN
Partizánska 11/275
Nová Dubnica 018 51
From: 09/21/2015 Until: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing Miroslav Struž - predseda
Vajnorská 1318/51
Bratislava 831 03
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 11/20/2018)
Ing Miroslav Struž - predseda
Vajnorská 1318/51
Bratislava 831 03
From: 09/21/2015 Until: 10/23/2018
  (from: 11/21/2018 until: 11/20/2018)
Ing. Miroslav Struž - člen
Vajnorská 51
Bratislava 831 03
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Ing. Miroslav Struž - člen
Vajnorská 51
Bratislava 831 03
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Dušan Tomčík - člen
SNP 1743/120 A-12
Považská Bystrica 017 01
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Ing. Dušan Tomčík - člen
SNP 1743/120 A-12
Považská Bystrica 017 01
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
  (from: 10/10/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konajú a podpisujú za spoločnosť vždy 2 členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Capital: 
3 362 030 EUR Paid up: 3 362 030 EUR
  (from: 10/22/2011)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 336 203 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 10/22/2011)
Stockholder: 
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160
Považská Bystrica 017 34
  (from: 02/22/2022)
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160
Považská Bystrica 017 34
  (from: 12/16/2017 until: 02/21/2022)
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
  (from: 10/22/2011 until: 12/15/2017)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Janyík , PhD.
Pave Vukoviča 4
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 04/18/2019
  (from: 05/11/2019)
Mgr. Zuzana Májeková
592
Láb 900 67
From: 02/26/2021
  (from: 03/12/2021)
Ing. Pavel Bárdoš
Brigádnická 554/18
Trenčín 911 01
From: 01/28/2022
  (from: 02/22/2022)
Ing. Pavol Bero
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 05/10/2019)
Ing. Pavol Bero
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 09/21/2015 Until: 04/30/2019
  (from: 05/11/2019 until: 05/10/2019)
Roman Jankovič
Kláštorná 22
Bratislava 821 05
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Roman Jankovič
Kláštorná 22
Bratislava 821 05
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Rudolf Pradla
SNP 595/141
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/27/2017
  (from: 12/16/2017 until: 05/10/2019)
Ing. Rudolf Pradla
SNP 595/141
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/27/2017 Until: 05/31/2019
  (from: 05/11/2019 until: 05/10/2019)
Ing. Dušan Tomčík
SNP 1473/120 A-12
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 08/08/2018)
Ing. Dušan Tomčík
SNP 4887/159
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2015
  (from: 08/09/2018 until: 10/15/2020)
Ing. Dušan Tomčík
SNP 4887/159
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2015 Until: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava 811 02
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011 until: 10/09/2015)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava 811 02
From: 10/22/2011 Until: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava 811 02
From: 09/21/2015
  (from: 10/10/2015 until: 12/15/2017)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava 811 02
From: 09/21/2015 Until: 09/27/2017
  (from: 12/16/2017 until: 12/15/2017)
Jerome Valette
Kysucká 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/18/2019
  (from: 05/11/2019 until: 03/11/2021)
Jerome Valette
Kysucká 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/18/2019 Until: 02/26/2021
  (from: 03/12/2021 until: 03/11/2021)
Ing. Dušan Tomčík
SNP 4887/159
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2020 Until: 01/28/2022
  (from: 02/22/2022 until: 02/21/2022)
Ing. Dušan Tomčík
SNP 4887/159
Považská Bystrica 017 01
From: 09/21/2020
  (from: 10/16/2020 until: 02/21/2022)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person