Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  14/B

Business name: 
Československý tabakový priemysel,štátny podnik
  (from: 07/01/1988)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 07/01/1988)
Identification number (IČO): 
00 155 659
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
výroba fermentovaného tabaku
  (from: 07/01/1988)
výroba cassingovaného tabaku
  (from: 07/01/1988)
výroba tabakových výrobkov
  (from: 07/01/1988)
výrtoba mykoného prameňa a flitrových tyčiniek
  (from: 07/01/1988)
výroba tabakovej folie
  (from: 07/01/1988)
výroba tabakových obalov
  (from: 07/01/1988)
výroba jednoúčelových mechanizačných prvkov a náhradných súčiastok pre tabakových priemysel
  (from: 07/01/1988)
zabezpečovanie komplexného uplatňovania technologického systému pestovania tabaku v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
  (from: 07/01/1988)
výskum v oblasti výroby a spracovanie tabaku
  (from: 07/01/1988)
predaj tab akových výrobkov z vlastnej produkcie v špecializovaných predajniach štátneho podniku ČSTP Bratislava
  (from: 07/01/1988)
šitie zvrškov obuvi
  (from: 07/01/1988)
vykonáva obchodnú činnosť s tabakovými výrobkami ( veľkoobchodná a maloobchodná činnosť ) dovoz a vývoz tabakových výrobkov 788 ( finále výrobky a surovina )
  (from: 07/01/1988)
vývoz vecí z ČSFR a dovoz do ČSFR za účelom predaja a využitia vo výrobe
  (from: 07/01/1988)
nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
  (from: 07/01/1988)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/22/1992)
Ing. Ján Lietava , CSc - technický námestník,druhý zástupca riaditeľa
Borská 7
Bratislava
  (from: 04/22/1992)
Ing. Michal Macko - výrobný námestník, prvýzástupca riaditeľa
Šus-tekova 9
Bratislava
  (from: 04/22/1992)
Ing.Viktor Maťovčík - riaditeľ
Hviezdoslavova 23
Jur pri Bratislave
  (from: 04/22/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 04/22/1992)
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR
  (from: 07/01/1988)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 5 258/1988/ORP/1 o dňa 21.6.1988 podľa § 18 Zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 26
  (from: 07/01/1988)
Rozhodnutím ministra poľnohospodárstva a výživy SR č. 2893/92 OPR zo dňa 22.4.1992 podľa § 15 Zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku a § 11 Zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby bol zrušený bez likvidácie s účinnosťou k 30.4.1992 štátny podnik Československý tabakový priemysel so sídlom V Bratislave. Majetok štátneho podniku, so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami prechádza v celom rozsahu na Fond národného majetku, s účinnosťou k 1.5.1992, ktorý osobitným spôsobom založí akciovú spoločnosť. V y m a z u j e s a : Názov: Československý tabakový priemysel š.p., so sídlom v Bratislave. Dňom 30.4.1992 z obchodného registra. Stary spis: Pš 26
  (from: 04/24/1992)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person