Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  16/B

Business name: 
Rašelinové závody, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Registered seat: 
Miletičova 23
Bratislava 824 56
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Identification number (IČO): 
00 156 264
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
04/27/1995
  (from: 04/27/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Ordinary capital: 
195 933 000 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 15 ods. 3 z.č. 111/90 Zb. a ustanovení § 11 ods. 1 z.č. 92/91 Zb., v súlade s uznesením vlády SR č. 916 zo dňa 2.9.1994 o zrušení štátneho podniku Rašelinové závody š.p., so sídlom v Bratislave, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody prechádza dňom 1.3.1995 v súlade s privatizačným projektom so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami s neznámymi, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov, okrem práv uvedených v § 16 z.č. 92/91 Zb. na Fond národného majetku SR, v aktualizovanej účtovnej hodnote k 30.6.1994 -306 624 000,-Sk Fond národného majetku SR v súlade s rozhodnutím vlády SR, ktoré je prílohou uznesenia vlády SR č. 916 zo dňa 2.9.1994 dňom 1.3.1995 predá majetok a prevedie práva a záväzky štátneho podniku Rašelinové závody Bratislava zmluvou o predaj podniku spoločnosti EBA s.r.o. Zmluva o predaji podniku č. 652/1995 zo dňa 28.2.1995. Súhlas Daňového úradu Bratislava 2 s výmazu z obhchodného registra zo dňa 20.2.1995. V Y M A Z U J E S A : Štátny podnik Rašelinové závody, so síd om Miletičova 23, Bratislava, zapísaný v odd. Pš, vo vložke č. 30 vymazuje sa z obchodného registra. Stary spis: Pš 30
  (from: 04/27/1995)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person