Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  16/B

Business name: 
Rašelinové závody, štátny podnik
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Registered seat: 
Miletičova 23
Bratislava 824 56
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Identification number (IČO): 
00 156 264
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
04/27/1995
  (from: 04/27/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
vyrába priemyselné organicko - minerálne hnojivá, priemyselné komposty, organicko minerálne melioračné zeminy, organicko - biologické hnojivá
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
vykonáva ťažbu a spracovanie rašeliny
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
úpravu a spracovanie netradičných surovín a odpadov pre výrobu organicko - biologických hnojív
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
výrobu prípravkov proti veternej a dažďovej erózii pôdy
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
ochranu pôdy pred veternou a dažďovou eróziou
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
hydroosev a zatrávňovanie pôdy
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
údržbu a opravu základných prostriedkov podniku strojového zariadenia a rozvoj strojového zariadenia za účelom zabezpečovania rozvojových výrobných programov
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
pestovanie lesných a okrasných drevín a liečivých rastlín
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
obchodná činnosť vo vlastných predajniach
  (from: 07/01/1988 until: 11/07/1994)
výroba organických hnojív, kompostov, melioračnej zeminy a organicko biologických hnojív
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom - dopravnými mechanizmami
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
ochrana pôdy pred eróziou
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
oosev a zatrávňovanie pôdy
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
rekultivačné práce
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadoch
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Ing. Zuzana Adamovičová - ekonomický námest-ník, zástupca riaditeľa
Púpavova 28
Bratislava
  (from: 03/18/1993 until: 04/26/1995)
Ing. Ján Dufek - výrobno - technický námestník zástupca riaditeľa
157
Láb
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Ing. Ladislav Hegedüs - riaditeľ
Medzilaborenská 23
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Ing. Jozef Macko - ekonomický námestník, zá- stupca riaditeľ
Duklian- ska 19
Bratislava
  (from: 07/01/1988 until: 03/17/1993)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Ordinary capital: 
195 933 000 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 15 ods. 3 z.č. 111/90 Zb. a ustanovení § 11 ods. 1 z.č. 92/91 Zb., v súlade s uznesením vlády SR č. 916 zo dňa 2.9.1994 o zrušení štátneho podniku Rašelinové závody š.p., so sídlom v Bratislave, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody prechádza dňom 1.3.1995 v súlade s privatizačným projektom so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami s neznámymi, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov, okrem práv uvedených v § 16 z.č. 92/91 Zb. na Fond národného majetku SR, v aktualizovanej účtovnej hodnote k 30.6.1994 -306 624 000,-Sk Fond národného majetku SR v súlade s rozhodnutím vlády SR, ktoré je prílohou uznesenia vlády SR č. 916 zo dňa 2.9.1994 dňom 1.3.1995 predá majetok a prevedie práva a záväzky štátneho podniku Rašelinové závody Bratislava zmluvou o predaj podniku spoločnosti EBA s.r.o. Zmluva o predaji podniku č. 652/1995 zo dňa 28.2.1995. Súhlas Daňového úradu Bratislava 2 s výmazu z obhchodného registra zo dňa 20.2.1995. V Y M A Z U J E S A : Štátny podnik Rašelinové závody, so síd om Miletičova 23, Bratislava, zapísaný v odd. Pš, vo vložke č. 30 vymazuje sa z obchodného registra. Stary spis: Pš 30
  (from: 04/27/1995)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a vý- živy SSR č. 5259/3/1988-ORP zo dňa 21.6.1988 podľa § 18 Zákona číslo 88/1988 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 30
  (from: 07/01/1988 until: 04/26/1995)
Ž. oprav. vydané Oú. Bratsislava 2 živ. odd. č. ZO 2873/93/Be, Žo 2798/93/B. Stary spis: Pš 30
  (from: 11/08/1994 until: 04/26/1995)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person