Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  22/P

Business name: 
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Čaklov
  (from: 07/12/1993 until: 11/10/2010)
Poľnohospodárske - obchodné družstvo Čaklov
  (from: 05/04/1993 until: 07/11/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Čaklove, okres Vranov nad Topľou
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Registered seat: 
Čaklov 094 35
  (from: 09/28/1998 until: 11/10/2010)
Čaklov
  (from: 03/15/1972 until: 09/27/1998)
Identification number (IČO): 
00 209 147
  (from: 03/15/1972)
Date of entry: 
03/15/1972
  (from: 03/15/1972)
Date of deletion: 
11/11/2010
  (from: 11/11/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/11/2010)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/15/1972)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
obchodná činnosť, ku ktorej patrí: . stavebno-údržbárske práce . výroba tkanín a šitie hotových výrobkov . šitie rukavíc a iných výrobkov z kože . pálená keramika . nepálená keramika . nákladná doprava
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
výroba potravinárskych a pekárenských výrobkov
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
výroba keramických výrobkov a výrobkov z dreva
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
výroba krmív
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
poradenská činnosť v obore poľnohospodárstva
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
šitie rukavíc a iných výrobkov z kože
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
výroba tkanín a šitie hotových výrobkov
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
prenájom vlastných výrobných strojov, priestorov a zariadení
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
lešenársko - natieračské práce
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
obchodná činnosť - potraviny
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
zemné práce
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
cestná motorová doprava
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Managing board
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Pavol Broz - člen
472
Čaklov
  (from: 05/04/1993 until: 08/11/1996)
Anna Demčáková - člen
135
Čaklov
  (from: 05/04/1993 until: 11/01/2001)
Helena Demčáková - člen
Trepčanská 483
Vranov nad Topľou
  (from: 05/04/1993 until: 08/11/1996)
Július Ďorďovič - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Miroslav Geľa - člen
181
Zámutov
  (from: 05/04/1993 until: 11/01/2001)
Jarmila Hajduchová - člen
348
Čaklov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Marián Jacko - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Jozef Kasanický - člen
104
Zámutov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Miroslav Klapák - člen
529
Zámutov
  (from: 08/12/1996 until: 11/01/2001)
Pavol Kmec - člen
69
Čaklov
  (from: 03/15/1972 until: 11/01/2001)
Pavol Kmec - člen
69
Čaklov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Ján Košar - člen
77
Čaklov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Anna Matušková - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Milan Medvec - člen
94
Čaklov
  (from: 05/04/1993 until: 11/01/2001)
Ing. Jozef Mižov - predseda
267
Zámutov
  (from: 03/15/1972 until: 11/01/2001)
Ing. Jaroslav Olejár - člen
116
Zámutov
  (from: 05/04/1993 until: 11/01/2001)
Ing. Jaroslav Olejár - člen
116
Zámutov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Jaroslav Peržeľ - člen
132
Zámutov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Mária Petríková - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Andrej Plachy - člen
25
Čaklov
  (from: 03/15/1972 until: 08/11/1996)
Vladimír Putorák - člen
127
Zámutov
  (from: 08/12/1996 until: 11/01/2001)
Vladimír Putorák - člen
127
Zámutov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Jozef Rybarčák - člen
431
Zámutov
  (from: 05/04/1993 until: 11/01/2001)
Jozef Rybarčák - podpredseda
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Milan Straka - člen
485
Čaklov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Štefan Širák - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Mária Ungradyová - člen
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Ing. Milan Vágner - podpredseda
24
Čaklov
  (from: 03/15/1972 until: 11/01/2001)
Ing. Milan Vágner - predseda
24
Čaklov
Until: 04/26/2002
  (from: 11/02/2001 until: 06/25/2002)
Pavol Vašák - člen
486
Čaklov
  (from: 08/12/1996 until: 11/01/2001)
Ing. Ján Semančík - predseda
480
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Milan Medvec - podpredseda
94
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Štefan Verčimák - člen
185
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Andrej Kmec - člen
119
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Andrej Demčák - člen
154
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Milan Demko - člen
23
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Štefan Figeľ - člen
314
Čaklov
From: 04/26/2002
  (from: 06/26/2002 until: 11/10/2010)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Písomnosti o právnych úkonoch, o ktorých sa zakladajú povinnosti a práva družstva bude podpisovať predseda družstva, a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva a člen predstavenstva.
  (from: 03/15/1972 until: 05/03/1993)
Registered capital: 
5 780 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami vypracovanými podľa zák. č. 162/90 Zb., schválenými na členskej schôdzi dňa 26.3.1991. Stary spis: Dr 513
  (from: 03/15/1972 until: 11/10/2010)
Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 31.10.1992, v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 513
  (from: 05/04/1993 until: 11/10/2010)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 27.2.1998.
  (from: 09/28/1998 until: 11/10/2010)
Zmena stanov družstva, schválená náhradnou členskou schôdzou dňa 22.2.2001.
  (from: 11/02/2001 until: 11/10/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/15/2006
  (from: 12/30/2006)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/15/2006
  (from: 10/24/2006 until: 12/29/2006)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Vaško
Szakkayho 1
Košice 040 01
From: 08/28/2006
  (from: 12/30/2006)
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Radničné nám. 33
Bardejov 085 01
From: 06/15/2006
  (from: 10/24/2006 until: 12/29/2006)
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Radničné nám. 33
Bardejov 085 01
From: 06/15/2006 Until: 08/28/2006
  (from: 12/30/2006 until: 12/29/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person