Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15168/B

Business name: 
Transport Trade spol. s r.o.
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Registered seat: 
Rožňavská cesta 2
Bratislava 821 01
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Identification number (IČO): 
31 424 937
  (from: 07/21/1997)
Date of entry: 
11/16/1992
  (from: 07/21/1997)
Person dissolved from: 
27.6.2012
  (from: 07/18/2012)
Date of deletion: 
07/18/2012
  (from: 07/18/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/18/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/21/1997)
Objects of the company: 
prevádzanie obchodnej činnosti
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
odborný dovoz cestných motorových a pripojených vozidiel za účelom trvalej prevádzky na verejných pozemných komunikáciách
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
servisné služby
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
predaj náhradných dielov
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Partners: 
Ing. Michal Julini
Robotnícka 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Ing. Michal Julini
Robotnícka 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/26/1999 until: 07/17/2012)
JUDr. Zdeněk Fischer
Nad Buďánkami 111/5
Praha 5
Česká republika
  (from: 02/26/1999 until: 07/02/2008)
JUDr. Zdeněk Fischer
Nad Buďánkami 111/5
Praha 5
Česká republika
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Ing. Jindřich Švarc
Moskevská 1464/61
Praha 10
Česká republika
  (from: 02/26/1999 until: 07/02/2008)
Ing. Jindřich Švarc
Moskevská 1464/61
Praha 10
Česká republika
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Julini
Amount of investment: 74 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 74 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Ing. Jindřich Švarc
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
JUDr. Zdeněk Fischer
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Ing. Michal Julini
Amount of investment: 96 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 96 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 07/02/2008)
Ing. Jindřich Švarc
Amount of investment: 65 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 65 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 07/02/2008)
JUDr. Zdeněk Fischer
Amount of investment: 39 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 39 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 07/02/2008)
Ing. Michal Julini
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/03/2008 until: 10/07/2010)
Ing. Michal Julini
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 10/08/2010 until: 07/17/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Ing. Michal Julini
Robotnícka 10
Bratislava
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia.
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 10/08/2010 until: 07/17/2012)
200 000 Sk
  (from: 02/26/1999 until: 10/07/2010)
154 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 02/25/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/115/2010, Sro 15168/B zo dňa 22.5.2012 právoplatné dňa 27.6.2012, ktorým bola zrušená spoločnosť Transport Trade spol. s r.o., so sídlom Rožňavská cesta 2, 821 01 Bratislava, IČO: 31 424 937 zapísaná v odd. Sro vo vložke 15168/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Transport Trade spol. s r.o., so sídlom Rožňavská cesta 2, 821 01 Bratislava, IČO: 31 424 937 zapísaná v odd. Sro vo vložke 15168/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 07/18/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.9.1992 podľa § 57 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7481 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.04.1997. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 07.03.1997. Stary spis: S.r.o. 22189
  (from: 07/21/1997 until: 07/17/2012)
Dodatkom č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/26/1999 until: 07/17/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.6.2008.
  (from: 07/03/2008 until: 07/17/2012)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person