Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10762/L

Business name: 
RIGHT POWER, a.s.
  (from: 11/26/2011)
Registered seat: 
Na Bráne 8665/4
Žilina 010 01
  (from: 10/16/2018)
Identification number (IČO): 
36 366 544
  (from: 11/26/2011)
Date of entry: 
06/07/2006
  (from: 11/26/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/26/2011)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2011)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2011)
podnikateľské poradenstvo a obchodný marketing
  (from: 11/26/2011)
reklamné činnosti
  (from: 11/26/2011)
finančný a operatívny leasing, poskytovanie colných záruk mimo bankových systémov
  (from: 11/26/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/26/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/26/2011)
zásielkový predaj
  (from: 11/26/2011)
výskum trhu
  (from: 11/26/2011)
prenájom hnuteľností, strojov a zariadení
  (from: 11/26/2011)
inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/26/2011)
organizovanie kurzov, školení a kultúrnych podujatí
  (from: 11/26/2011)
administratívne a sekretárske práce pre iné subjekty
  (from: 11/26/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/26/2011)
elektroenergetika
  (from: 11/26/2011)
Plynárenstvo
  (from: 10/06/2015)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/06/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/06/2015)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 10/06/2015)
Prenájom nehnuteľnosti´ spojený´ s poskytovaním iných nežˇ základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/06/2015)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
  (from: 10/06/2015)
Počítačové služby
  (from: 10/06/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/06/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/06/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/20/2017)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/20/2017)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 12/20/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/26/2011)
Ing. Michael Landau - predseda predstavenstva
Tulipánová 626/38
Malá Ida 044 20
From: 08/31/2016
  (from: 03/12/2020)
Maroš Choma , MBA - člen predstavenstva
Hrdinov SNP 102
Martin 036 01
From: 08/31/2016
  (from: 10/25/2016)
Lukáš Choma , MSc. - podpredseda predstavenstva
Hrdinov SNP 5748/102
Martin 036 01
From: 10/09/2019
  (from: 10/22/2019)
Ing. Miriam Novosadová - Member of the Board of Directors
C. Tomašovskej 263/20
Gbeľany 013 02
From: 05/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy predseda a podpredseda predstavenstva alebo spoločne predseda a dvaja členovia predstavenstva alebo spoločne podpredseda a dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/22/2019)
Capital: 
915 000 EUR Paid up: 915 000 EUR
  (from: 07/23/2016)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 250 EUR
  (from: 11/26/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 EUR
  (from: 11/26/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 232 500 EUR
  (from: 07/20/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 112 500 EUR
  (from: 12/20/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 87 500 EUR
  (from: 12/20/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 345 000 EUR
  (from: 12/20/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 112 500 EUR
  (from: 12/20/2017)
Stockholder: 
Ing. Marián Choma
Valča 1104
Valča 038 35
  (from: 10/22/2019)
Supervisory board: 
Ing. Marián Choma
1104
Valča 038 35
From: 05/07/2021
  (from: 05/19/2021)
JUDr. Michal Krnáč
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
From: 05/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Erik Trašky
V. Šípoša 13/3
Martin 036 01
From: 05/07/2021
  (from: 05/19/2021)
Other legal facts: 
Jediný akcionár spoločnosti RIGHT POWER, a.s. dňa 30.06.2015 rozhodol o cezhraničnom zlúčení obchodných spoločností RIGHT POWER, a.s. so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina , IČO: 36 366 544 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami RIGHT POWER FINANCE, s.r.o., so sídlom Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČO: 28909887, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., so sídlom Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČO: 27230112, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 44 742 479, RIGHT POWER SOURCES, s.r.o., so sídlom Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČO: 24169340, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., so sídlom Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava, IČO: 27648729 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušovaných spoločností RIGHT POWER FINANCE, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina, RIGHT POWER SOURCES, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., Ostrava, na obchodnú spoločnosť RIGHT POWER, a.s. Obchodná spoločnosť RIGHT POWER, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností RIGHT POWER FINANCE, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. Žilina, RIGHT POWER SOURCES, s.r.o., Ostrava, RIGHT POWER TRADING, s.r.o., Ostrava.
  (from: 01/01/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Ostrava 702 00
Česká republika
  (from: 01/01/2016)
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R.Štefánika 3570/129
Žilina 010 01
  (from: 01/01/2016)
RIGHT POWER FINANCE, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Ostrava 702 00
Česká republika
  (from: 01/01/2016)
RIGHT POWER SOURCES, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Ostrava 702 00
Česká republika
  (from: 01/01/2016)
RIGHT POWER TRADING, s.r.o.
Českobratrská 3321/46
Ostrava 702 00
Česká republika
  (from: 01/01/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 20.05.2016 uzatvorenou medzi predávajúcim RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544 a spoločnosťou SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 702 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku v rozsahu vymedzenom v Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 20.05. 2016 Účinnosťou Zmluvy o predaji časti podniku (dňa 01.08.2016) prechádzajú na kupujúceho - spoločnosť SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 702 všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj časti podniku vzťahuje.
  (from: 08/01/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person