Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16363/B

Business name: 
Pegazus, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Registered seat: 
Švabinského 5
Bratislava 820 01
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Identification number (IČO): 
17 084 164
  (from: 12/04/1997)
Date of entry: 
12/03/1991
  (from: 12/04/1997)
Person dissolved from: 
27.1.2014
  (from: 02/11/2014)
Date of deletion: 
04/03/2014
  (from: 04/03/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/03/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/04/1997)
Objects of the company: 
maloobchod - potraviny, pochutiny, ovocie, zelenina, alkohol. a nealkohol. nápoje v origin. balení, tabak, kozmet. a kožen. výrobky, textil, odevy, obuv, nábytok, prístroje pre domácnosť, rozhlas. a telev. prijímače, želez. a sklen. tovar, plasty, farby
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
veľkoobchod - poľnoh. základ. suroviny, živé zvieratá, palivá, rudy, kovy, drevo, potravin. tovar, tabak, výrobky, staveb. materiál. nábytok, zariadenia pre domácnosť, želez. tovar, textil, odevy, obuv, kožen. tovar, stroje a priem. zariadenia, kvety, rastliny, surové kože, kožušiny, el. prístroje pre domácnosť vrátane rozhlas. a televíz. prijímačov, rôzne výrobky pre občanov, kozmet. výrobky, nepoľnohosp. produkty, chemické výrobky
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Partners: 
Arpád Rigo
Švabinského 5
Bratislava 820 01
Slovak Republic
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Contribution of each member: 
Arpád Rigo
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Arpád Rigo
Švabinského 5
Bratislava 820 01
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 34 Exre/913/2005, Sro 16363/B zo dňa 12.11.2013, právoplatné dňa 27.1.2014. Obchodná spoločnosť Pegazus, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Švabinského 5, 821 01 Bratislava, IČO: 17 084 164 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 16363/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 04/03/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.10.1991 na základe Zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb. Úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení dodatkov vypracovaných v zmysle § 105 a nasl. ust. Zák. č. 513/1991 Zb. prispôsobených tomuto zákonu v zmysle § 764 Zák. č. 513/91 Zb. Zápisnica zo zasadnutia VZ spoločnosti zo dňa 2.2.1995, ktorou sa mení spoločenská zmluva. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 166/97, Nz 164/97 zo dňa 10.9.1997. Stary spis: S.r.o. 23398
  (from: 12/04/1997 until: 04/02/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.11.2013, č.k. 34 Exre/913/2005 - 15, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.1.2014 bola obchodná Pegazus, spoločnosť s ručením obmedzeným zrušená bez likvidácie.
  (from: 02/11/2014 until: 04/02/2014)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person