Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17231/B

Business name: 
CDK - spol. s r.o.
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Registered seat: 
Švabinského 5
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Identification number (IČO): 
31 653 049
  (from: 05/13/1998)
Date of entry: 
05/29/1992
  (from: 05/13/1998)
Person dissolved from: 
3.11.2014
  (from: 11/13/2014)
Date of deletion: 
11/19/2014
  (from: 11/19/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/19/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1998)
Objects of the company: 
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
predaj, údržba a oprava motorových vozi- diel predaj pohonných hmôt
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových vozidiel
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
veľkoochod s poľ. zákl. produktami a živými zvieratami
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
veľkoobchod s nepoľ. medziprod., odpadom a šrotom
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
iný veľkoobchod
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
maloobchod v špecial. predajniach s farm. a kozm. tovarom
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
iné maloobchody s novým tovarom v špec. predajniach
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
maloobchod s použitým tovarom v predaj- niach
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
predaj nealko nápojov a fľaš. piva na verejných priestoroch
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
skladovanie
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
reklamná činnosť
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
iná pozemná doprava
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
iná vedľajšia činnosť v doprave
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
predaj na trhoch
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
pohostinská činnosť, príprava a podávanie jedál
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Partners: 
Pegazus, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 17 084 164
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Contribution of each member: 
Pegazus, spoločnosť s ručením obmedzeným
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Arpád Rigo
Švabinského 5
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Capital: 
150 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola zrušená rozhodnutím súdu dňa 03.11.2014 bez likvidácie a v y m a z á v a sa z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 11/19/2014)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.1992 podľa § 105 a nasl. ust. Zák. č. 513/1991 Zb. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.1.1995. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1998. Stary spis: S.r.o. 24266
  (from: 05/13/1998 until: 11/18/2014)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.8. 2014, č.k. 34 Exre/926/2005 - 17, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2014 bola obchodná spoločnosť CDK - spol. s r.o. zrušená bez likvidácie.
  (from: 11/13/2014 until: 11/18/2014)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person