Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17898/B

Business name: 
LAURUS SLOVAKIA spol. s r.o.
  (from: 05/23/1997)
Registered seat: 
Nobelova 15/1295
Bratislava 831 02
  (from: 03/19/2009)
Nobelova 15/1295
Bratislava 836 05
  (from: 10/21/2008 until: 03/18/2009)
Hlavná 2
Bernolákovo 900 27
  (from: 11/30/1999 until: 10/20/2008)
Družstevná 7
Bernolákovo 900 27
  (from: 05/23/1997 until: 11/29/1999)
Identification number (IČO): 
35 718 374
  (from: 05/23/1997)
Date of entry: 
05/23/1997
  (from: 05/23/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/23/1997)
Objects of the company: 
sadovnícke práce, udržiavanie zelene, výsadba stromov, kvetov, trávy
  (from: 05/23/1997)
organizovanie kurzov, seminárov a školení v oblasti sadovníctva
  (from: 05/23/1997)
pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov úžitkových zvierat a ich predaj
  (from: 05/23/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 05/23/1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 05/23/1997)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/23/1997)
skladovanie tovarov
  (from: 05/23/1997)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, kokteilov, vína a destilátov
  (from: 05/23/1997)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 05/23/1997)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravované mäsové výrobky a ich obvyklé prílohy, ako aj bezmäsité jedlá, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 05/23/1997)
Partners: 
Ján Sandtner
Mudrochova 9
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004)
Jozef Škraban
Hlavná 2
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004)
Peter Adamecký
Zohorská 4
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004)
Monika Adamecká
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 03/19/2009)
Viliam Adamecký
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
Ján Sandtner
Mudrochova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/19/1999 until: 11/22/2004)
Ján Sandtner
Mudrochova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/23/1997 until: 11/18/1999)
Jozef Škraban
Hlavná 2
Bernolákovo
Slovak Republic
  (from: 11/19/1999 until: 11/22/2004)
Jozef Škraban
Družstevná 7
Bernolákovo
Slovak Republic
  (from: 05/23/1997 until: 11/18/1999)
Contribution of each member: 
Ján Sandtner
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/19/2009)
Jozef Škraban
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/19/2009)
Peter Adamecký
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/19/2009)
Monika Adamecká
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 03/19/2009)
Ján Sandtner
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 500 Sk
  (from: 05/23/1997 until: 11/18/1999)
Jozef Škraban
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 05/23/1997 until: 11/18/1999)
Ján Sandtner
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 11/19/1999 until: 11/22/2004)
Jozef Škraban
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/19/1999 until: 11/22/2004)
Ján Sandtner
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
Jozef Škraban
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
Viliam Adamecký
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
Peter Adamecký
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/13/2014)
Individual managing director
  (from: 05/23/1997 until: 02/12/2014)
Peter Adamecký
Zohorská 4
Bratislava-Karlova Ves 841 04
From: 01/31/2014
  (from: 02/13/2014)
Ján Sandtner
Mudrochova 9
Bratislava-Rača 831 06
From: 01/31/2014
  (from: 02/13/2014)
Jozef Škraban
Hlavná 2
Bernolákovo
  (from: 05/23/1997 until: 02/12/2014)
Jozef Škraban
Hlavná 2
Bernolákovo
Until: 01/31/2014
  (from: 02/13/2014 until: 02/12/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú samostatne.
  (from: 02/13/2014)
Štatutárnym orgánom je konateľ. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 05/23/1997 until: 02/12/2014)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/19/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/23/2004 until: 03/18/2009)
200 000 Sk
  (from: 11/19/1999 until: 11/22/2004)
100 000 Sk
  (from: 05/23/1997 until: 11/18/1999)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 12.5.1997 o založení spoločnosti v zmysle zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 05/23/1997)
Zápisnica z VZ konaného dňa 17.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1998, zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/19/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.11.1999.
  (from: 11/30/1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2004.
  (from: 11/23/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.09.2008.
  (from: 10/21/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.3.2009.
  (from: 03/19/2009)
Rozhodnutie per rollam zo dňa 06.02.2014.
  (from: 02/13/2014)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person