Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1871/B

Business name: 
GlobtelNet, a.s.
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Registered seat: 
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Identification number (IČO): 
35 753 315
  (from: 09/28/1998)
Date of entry: 
09/28/1998
  (from: 09/28/1998)
Date of deletion: 
12/31/2001
  (from: 12/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1998)
Capital: 
320 000 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N880/01, Nz 835/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení akciovej spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270 ku dňu 31.12.2001 podľa § 69 ods.1,3 Obcodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, preberá na seba všetky veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315, zapísaná v Obchodnom registri v odd. Sa, vl.č. 1871/B sa obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 31.12.2001.
  (from: 12/31/2001)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person