Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1871/B

Business name: 
GlobtelNet, a.s.
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
ATELSTAR, a.s.
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Registered seat: 
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Páričkova 22
Bratislava 821 08
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Identification number (IČO): 
35 753 315
  (from: 09/28/1998)
Date of entry: 
09/28/1998
  (from: 09/28/1998)
Date of deletion: 
12/31/2001
  (from: 12/19/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/28/1998)
Objects of the company: 
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet
  (from: 10/26/2000 until: 08/21/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
reklamná činnosť
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2001 until: 12/30/2001)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát
  (from: 08/22/2001 until: 12/30/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Managing board
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 03/02/2000 until: 10/25/2000)
Jaroslav Gmitro - člen
Mamateyova 10
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Doc.JUDr. Ladislav Košťa , CSc. - predseda
Slávičie údolie 18
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 03/02/2000 until: 10/25/2000)
Mgr. Andrea Tarkuličová - podpredseda
101
Ulič
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Ing. Ladislav Rehák
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Ing. Pavol Lančarič , CSc.
Bartókova 4707/6
Bratislava 811 02
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Bruno Marie Edmond Duthoit
35 rue de Laos
Paríž 750 15
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
Strakova 5
Bratislava
  (from: 10/26/2000 until: 12/18/2000)
Bruno Marie Edmond Duthoit - predseda
35 rue de Laos
Paríž 750 15
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
Strakova 5
Bratislava
  (from: 12/19/2000 until: 12/30/2001)
Benoit Amaury Marie Francois Pietresson de Saint Aubin
44 Avenue de la Bourdonnais
Paríž 750 07
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
Telocvičná 2719/6
Bratislava 821 05
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle len predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva výlučne spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Capital: 
320 000 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
250 000 000 Sk
  (from: 09/07/2001 until: 12/16/2001)
171 000 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 09/06/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 10/25/2000)
Shares: 
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/02/2000 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 144 450 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akci na meno
Form: listinné
Nominal value: 25 550 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 67 150 000 Sk
  (from: 09/07/2001 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 11 850 000 Sk
  (from: 09/07/2001 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 59 500 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
Number of shares: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 500 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Supervisory board: 
Mgr. František Peniaško - predseda
Žitavská 22
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Mgr. Zuzana Pitoňáková - člen
Volgogradská 4
Prešov
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Jana Podhorská - člen
Sklodowskej 39
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 03/01/2000)
Martin Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 03/02/2000 until: 10/25/2000)
Ing. Juraj Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 03/02/2000 until: 10/25/2000)
Ing. Mária Reháková - predseda
Stanekova 21
Bratislava 841 03
  (from: 03/02/2000 until: 10/25/2000)
Ing. Peter Struhár
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
  (from: 10/26/2000 until: 12/16/2001)
Ing. Juraj Koman
Donská 26
Bratislava 841 06
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
Dominique Garnier
7 Rue Bernard Palissy 94200
Ivry sur Seine
Francúzsko
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Gérard Renaud Jean-Pierre de Maupeou
rue du Général Delanne 7, 92000
Neuilly sue Seine
Francúzsko
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Frédéric Pierre Maurice Debord
rue Danton 33, 92 240
Malakoff
Francúzsko
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica č. N880/01, Nz 835/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho Valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení akciovej spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270 ku dňu 31.12.2001 podľa § 69 ods.1,3 Obcodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel. Akciová spoločnosť Globtel, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, preberá na seba všetky veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky zrušenej spoločnosti GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315. Vymazuje sa: Akciová spoločnosť GlobtelNet, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 753 315, zapísaná v Obchodnom registri v odd. Sa, vl.č. 1871/B sa obchodného registra vymazuje v celom rozsahu ku dňu 31.12.2001.
  (from: 12/31/2001)
Notárska zápisnica Nz 376/98 zo dňa 16.9.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. v znení novely.
  (from: 09/28/1998 until: 12/30/2001)
Notárska zápisnica Nz 185/99 zo dňa 18.11.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 03/02/2000 until: 12/30/2001)
Notárska zápisnica N 673/00, Nz 644/00 zo dňa 18.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a nové úplné znenie stanov. Zmena obchodného mena z ATELSTAR, a.s. na GlobtelNet, a.s.
  (from: 10/26/2000 until: 12/30/2001)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 957/00, Nz 906/00 dňa 11.12.2000.
  (from: 05/04/2001 until: 12/30/2001)
Licencia č. 16130/2000 zo dňa 3.5.2001 vydaná Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.
  (from: 08/22/2001 until: 12/30/2001)
Zvýšenie základného imania a zmena stanová schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.4.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 90/2001, Nz 90/2001 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (from: 09/07/2001 until: 12/30/2001)
Notárska zápisnica č. N 285/2001, Nz 276/2001, zo dňa 6.7.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia , na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 880/01, Nz 835/01 zo dňa 19.10.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhormaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania s tým súvisiaca zmena stanov.
  (from: 12/17/2001 until: 12/30/2001)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person