Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  863/L

Business name: 
INOTESKA s.r.o.
  (from: 12/29/1992)
Registered seat: 
Priemyselná 221/6
Podtureň - Roveň 033 01
  (from: 01/25/2017)
Podtureň-Roveň 221
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 11/10/1998 until: 01/24/2017)
Belanská 595
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 03/03/1997 until: 11/09/1998)
J.D.Matejovie 591
Liptovský Hrádok 033 01
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Identification number (IČO): 
31 577 164
  (from: 12/29/1992)
Date of entry: 
12/29/1992
  (from: 12/29/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/29/1992)
Objects of the company: 
vývoj elektrických zariadení, telekomunik. a kancel.elektron.
  (from: 12/29/1992)
vývoj produkčnej elektr. a meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/29/1992)
poskytovanie softwaru
  (from: 12/29/1992)
obchod: telekomunikačná, výpočtová, kancel. a spotr.elektronika
  (from: 12/29/1992)
poradenská činnosť v obl.telekomunik., výpočt. a kanc.techn.
  (from: 12/29/1992)
školiaca činnosť v obl.telekomunikačnej, výpočt.a kanc.techn.
  (from: 12/29/1992)
výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/29/1992)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
  (from: 12/29/1992)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotr.elektron.
  (from: 12/29/1992)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/29/1992)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 03/03/1997)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/14/2011)
výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
  (from: 10/14/2011)
priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti elektrotechnických zariadení
  (from: 10/14/2011)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 12/29/1992 until: 08/18/2003)
Partners: 
Ing. Ľubica Brtáňová
Prekážka 724/5
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 10/07/2021)
Ing. Ľubica Brtáňová
Prekážka 724/5
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 02/06/2018 until: 02/15/2019)
Ing. Juraj Druska
Belánska 537
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Martin Nahálka
Belánska 537
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 04/21/1994)
Ing. Pavol Perdek
Duklianska 1525/21
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2019 until: 12/11/2019)
Ing. Pavol Perdek
Duklianska 1525/21
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 02/05/2018)
Ing. Pavol Perdek
Prekážka 724/8
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 04/22/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Juraj Podolan
Belanská 552/40
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 02/05/2018)
Ing. Juraj Podolan
257/24
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Pavel Wolf
Moyzesova 182
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 03/03/1997 until: 02/05/2018)
Ing. Pavel Wolf
Moyzesova 182
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 04/22/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Ľubica Brtáňová
Prekážka 724/5
Liptovský Hrádok 033 01
Slovak Republic
  (from: 12/12/2019 until: 10/06/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubica Brtáňová
Amount of investment: 13 400 EUR Paid up: 13 400 EUR
  (from: 10/07/2021)
Ing. Juraj Druska
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Martin Nahálka
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 04/21/1994)
Ing. Juraj Podolan
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Pavol Perdek
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/22/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Pavel Wolf
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/22/1994 until: 03/02/1997)
Ing. Juraj Podolan
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 02/24/2010)
Ing. Pavol Perdek
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 02/24/2010)
Ing. Pavel Wolf
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 03/03/1997 until: 02/24/2010)
Ing. Juraj Podolan
Amount of investment: 3 983,28 EUR Paid up: 3 983,28 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 12/20/2013)
Ing. Pavol Perdek
Amount of investment: 4 647,15 EUR Paid up: 4 647,15 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 12/20/2013)
Ing. Pavel Wolf
Amount of investment: 4 647,15 EUR Paid up: 4 647,15 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 12/20/2013)
Ing. Juraj Podolan
Amount of investment: 4 020 EUR Paid up: 4 020 EUR
  (from: 12/21/2013 until: 02/05/2018)
Ing. Pavol Perdek
Amount of investment: 4 690 EUR Paid up: 4 690 EUR
  (from: 12/21/2013 until: 02/05/2018)
Ing. Pavel Wolf
Amount of investment: 4 690 EUR Paid up: 4 690 EUR
  (from: 12/21/2013 until: 02/05/2018)
Ing. Ľubica Brtáňová
  (from: 02/06/2018 until: 02/15/2019)
Ing. Pavol Perdek
  (from: 02/16/2019 until: 12/11/2019)
Ing. Ľubica Brtáňová
  (from: 12/12/2019 until: 10/06/2021)
Ing. Ľubica Brtáňová
Amount of investment: 13 400 EUR Paid up: 13 400 EUR
  (from: 10/07/2021 until: 10/06/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/16/2019)
konatelia
  (from: 12/29/1992 until: 02/15/2019)
Ing. Ľubica Brtáňová
Prekážka 724
Liptovský Hrádok 033 01
From: 12/01/2013
  (from: 12/21/2013)
Ing. Juraj Druska
Belánska 537
Liptovský Hrádok
  (from: 12/29/1992 until: 03/02/1997)
Ing. Martin Nahálka
Belánska 537
Liptovský Hrádok
  (from: 12/29/1992 until: 04/21/1994)
Ing. Pavol Perdek
Duklianska 1525/21
Liptovský Hrádok
  (from: 04/22/1994 until: 12/20/2013)
Ing. Pavol Perdek
Duklianska 1525/21
Liptovský Hrádok
Until: 11/30/2013
  (from: 12/21/2013 until: 12/20/2013)
Ing. Juraj Podolan
Belanská 552/40
Liptovský Hrádok
  (from: 12/29/1992 until: 01/17/2017)
Ing. Juraj Podolan
Belanská 552/40
Liptovský Hrádok
  (from: 01/18/2017 until: 01/24/2017)
Ing. Juraj Podolan
Belanská 552/40
Liptovský Hrádok
Until: 12/31/2016
  (from: 01/25/2017 until: 01/24/2017)
Ing. Pavel Wolf
Moyzesova 182
Liptovský Hrádok
  (from: 04/22/1994 until: 01/17/2017)
Ing. Pavel Wolf
Moyzesova 182
Liptovský Hrádok
  (from: 01/18/2017 until: 01/24/2017)
Ing. Pavel Wolf
Moyzesova 182
Liptovský Hrádok
Until: 12/31/2016
  (from: 01/25/2017 until: 01/24/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/29/1992)
Capital: 
13 400 EUR Paid up: 13 400 EUR
  (from: 12/21/2013)
13 277,58 EUR Paid up: 13 277,58 EUR
  (from: 02/25/2010 until: 12/20/2013)
400 000 Sk
  (from: 04/22/1994 until: 02/24/2010)
300 000 Sk
  (from: 12/29/1992 until: 04/21/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.12.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/29/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2755
  (from: 04/22/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30. 9. 1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/03/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1998 bol schválený dodatok č. 3/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/10/1998)
Na valnom zhromaždení dňa 30.4.2003 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/19/2003)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person