Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  225/V

Business name: 
POĽNOSTAVBY, a.s. Sečovce
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Dargovských hrdinov 118
Sečovce 078 01
  (from: 04/28/1992)
Identification number (IČO): 
00 687 120
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
stavebná činnosť
  (from: 04/28/1992)
opravárenské a diagnostické služby pre automobilovú dopravu
  (from: 04/28/1992)
výroba betónovej zmesi
  (from: 04/28/1992)
stolárska výroba
  (from: 04/28/1992)
ubytovacie a stravovacie služby
  (from: 04/28/1992)
obchodná činnosť
  (from: 04/28/1992)
poradenská konzultačná činnosť
  (from: 04/28/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Ing. Ján Magoč - podpredseda
Dargovských hrdinov 87
Sečovce
  (from: 05/20/2022)
Ing. Ján Varga - predseda
Štúrova 152
Sečovce
  (from: 05/20/2022)
Ján Kiš - člen
42
Dargov
  (from: 05/20/2022)
Ing. Mária Vargová - člen
Štúrova 152
Sečovce
  (from: 05/20/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k tlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcií pripoja svoj podpis.
  (from: 04/28/1992)
Capital: 
31 465 000 Sk
  (from: 04/28/1992)
Shares: 
Number of shares: 31465
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/15/1994)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/30/2003
  (from: 01/30/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Dzurenda
Watsonova 17
Košice
  (from: 05/20/2022)
Supervisory board: 
Jaroslav Capko - predseda
5
Kravany
  (from: 05/20/2022)
Anna Kovaľová - člen
30
Trhovište
  (from: 05/20/2022)
Ing. Ľubomír Kolesár - člen
173
Dargov
  (from: 05/20/2022)
Ján Seman - podpredseda
Pribinova 686
Sečovce
  (from: 05/20/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 14.4.1992 podľa § 28 ods. 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Zmena stanov a.s. chválená valným zhromažde- ním dňa 11.2.1994.
  (from: 02/15/1994)
Uznesenie dozornej rady a. s. zo dňa 7. 12. 1994 číslo 8/93.
  (from: 04/07/1995)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 165/02-15 zo dňa 20.11.2002 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: POĽNOSTAVBY, a.s. Sečovce, Dargovských hrdinov 118, Sečovce, IČO: 00 687 120 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Dzurendu, r.č. , komerčného právnika, bytom Watsonova 17, Košice. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 165/02-32 zo dňa 7.2.2003 v konkurznej veci úpadcu: POĽNOSTAVBY, a.s., Sečovce, Dargovských hrdinov 118, Sečovce, IČO: 00 687 120 ustanovil Ing. Alexandru Chapčákovú, Mirka Nešpora 11, Prešov, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/30/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person