Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2034/S

Business name: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
  (from: 04/14/2017)
Registered seat: 
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 01/05/2017)
Identification number (IČO): 
31 609 651
  (from: 06/28/1994)
Date of entry: 
06/28/1994
  (from: 06/28/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/1994)
Objects of the company: 
záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene
  (from: 06/28/1994)
strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií
  (from: 06/28/1994)
správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií
  (from: 06/28/1994)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 06/28/1994)
všeobecná obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/1994)
práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami
  (from: 06/28/1994)
obchodno-ekonomické poradenstvo
  (from: 06/28/1994)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/30/2001)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 07/30/2001)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 07/30/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/26/2002)
murárstvo
  (from: 09/26/2002)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu
  (from: 09/26/2002)
upratovacie služby
  (from: 05/29/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 05/20/2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/20/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/20/2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/20/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/20/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/06/2011)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/05/2017)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 01/23/2020)
Partners: 
Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00 321 125
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2002)
Contribution of each member: 
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 3 059 000 EUR Paid up: 3 059 000 EUR
  (from: 01/11/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/06/2015)
Ing. Emil Vozár
M. R. Štefánika 452/16
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/03/2015
  (from: 03/10/2015)
Mgr. Igor Rozenberg , MBA
Sládkovičova 483/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/28/2015
  (from: 05/06/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/14/2002)
Capital: 
3 059 000 EUR Paid up: 3 059 000 EUR
  (from: 01/11/2019)
Supervisory board: 
Ing. Mária Biesová - predseda
Š. Moysesa 430/8
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011)
Mgr. Gabriela Hajdoniová - člen
M. R. Štefánika 454/28
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015)
Mgr. Norbert Nagy
J. Kráľa 1372/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 12/11/2018
  (from: 02/14/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5615
  (from: 06/28/1994)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.
  (from: 08/24/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.2000 spoločník schválil zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 12/14/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 07/30/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2001.
  (from: 02/07/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/14/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenske zmluvy v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/26/2002)
. Valné zhromaždrenie dňa 23.12.2002 rozhodolo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/11/2003)
Valné zhromaždenie dňa 28.2.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/11/2003)
. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa 01.10.2003 schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/11/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/11/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 01/11/2019)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person