Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2034/S

Business name: 
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
  (from: 04/14/2017)
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o
  (from: 06/28/1994 until: 04/13/2017)
Registered seat: 
A. Dubčeka 380/45
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 01/05/2017)
Alexandra Dubčeka 45
Žiar nad Hronom 965 58
  (from: 03/31/2004 until: 01/04/2017)
SNP 131
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 07/13/1998 until: 03/30/2004)
SNP 131
Žiar nad Hronom 986 01
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Identification number (IČO): 
31 609 651
  (from: 06/28/1994)
Date of entry: 
06/28/1994
  (from: 06/28/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/1994)
Objects of the company: 
záhradníctvo, zakladanie a údržba verejnej zelene a zelene
  (from: 06/28/1994)
strojné a ručné čistenie komunikácií, plôch a priestranstiev kanalizačných vpustí a šácht pre odvod dažďových vôd z komunikácií
  (from: 06/28/1994)
správa a údržba komunikácií, dopravné značenie a stavebná údržba, opravy a budovanie komunikácií
  (from: 06/28/1994)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 06/28/1994)
všeobecná obchodná a sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/1994)
práce so špeciálnymi vozidlami a mechanizmami
  (from: 06/28/1994)
obchodno-ekonomické poradenstvo
  (from: 06/28/1994)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/30/2001)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 07/30/2001)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 07/30/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/26/2002)
murárstvo
  (from: 09/26/2002)
obstarávanie služieb spojených s výkonom správy bytového a nebytového fondu
  (from: 09/26/2002)
upratovacie služby
  (from: 05/29/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 05/20/2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/20/2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/20/2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/20/2011)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/20/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/06/2011)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/05/2017)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 01/23/2020)
správa trhových miest
  (from: 09/26/2002 until: 05/19/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/22/2005 until: 05/19/2011)
revízie eletrických zariadení
  (from: 06/28/1994 until: 05/31/2007)
elektroinštalatérstvo, montáž, opravy a údržba elektrorozvodov
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
ubytovacie služby /bez pohostinskej činnosti/
  (from: 09/26/2002 until: 05/19/2011)
prevádzkovanie plážového kúpaliska, krytej plavárne, solária, masérskych zariadení
  (from: 09/26/2002 until: 05/19/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 09/26/2002 until: 05/31/2007)
údržba a oprava motorových vozidiel a karosérií
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
zber a odvoz - preprava komunálnych odpadov
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
prevádzkovanie skládky a likvidácia komunálnych odpadov - prevádzka skládky odpadov vo verejnom záujme v súlade s právnymi predpismi
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
zber, nákup, triedenie, úprava a predaj železného šrotu, papiera, skla, plastov, farebných kovov a kompostov (zber, výkup a úprava odpadov)
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 06/28/1994 until: 05/19/2011)
pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
  (from: 12/14/2000 until: 05/19/2011)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 12/14/2000 until: 05/19/2011)
Partners: 
Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00 321 125
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/07/2002)
Mesto Žiar nad Hronom IČO: 00 321 125
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 08/24/2000 until: 02/06/2002)
Gustáv Košťál
Rázusová 3/58
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Gustáv Košťál
Rázusová 3/58
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Róbert Mesároš
Sládkovičova 34/43
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Róbert Mesároš
Sládkovičova 34/43
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Dr. Michal Sklenka
Slaská 223
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Dr. Michal Sklenka
Slaská 223
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Jakub Slivinský
Jilemnického 7/32
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Jakub Slivinský
Jilemnického 7/32
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Dr. Ľudovít Truben
Chrasteka 6/5
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Dr. Ľudovít Truben
Chrasteka 6/5
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Contribution of each member: 
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 3 059 000 EUR Paid up: 3 059 000 EUR
  (from: 01/11/2019)
Róbert Mesároš
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Gustáv Košťál
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Jakub Slivinský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Dr. Michal Sklenka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Dr. Ľudovít Truben
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 07/12/1998)
Róbert Mesároš
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Gustáv Košťál
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Jakub Slivinský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Dr. Michal Sklenka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Dr. Ľudovít Truben
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1998 until: 08/23/2000)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 08/24/2000 until: 02/06/2002)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 4 491 000 Sk Paid up: 4 491 000 Sk
  (from: 02/07/2002 until: 02/04/2005)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 16 096 000 Sk Paid up: 16 096 000 Sk
  (from: 02/05/2005 until: 01/20/2009)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 534 289,318197 EUR Paid up: 534 289,318197 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 11/05/2014)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 934 290 EUR Paid up: 934 290 EUR
  (from: 11/06/2014 until: 09/18/2015)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 994 290 EUR Paid up: 994 290 EUR
  (from: 09/19/2015 until: 12/22/2015)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 1 142 000 EUR Paid up: 1 142 000 EUR
  (from: 12/23/2015 until: 08/03/2016)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 1 642 000 EUR Paid up: 1 642 000 EUR
  (from: 08/04/2016 until: 04/13/2017)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 2 142 000 EUR Paid up: 2 142 000 EUR
  (from: 04/14/2017 until: 02/07/2018)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 2 342 000 EUR Paid up: 2 342 000 EUR
  (from: 02/08/2018 until: 11/14/2018)
Mesto Žiar nad Hronom
Amount of investment: 3 054 000 EUR Paid up: 3 054 000 EUR
  (from: 11/15/2018 until: 01/10/2019)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/06/2015)
Individual managing director
  (from: 03/10/2015 until: 05/05/2015)
konatelia
  (from: 05/14/2002 until: 03/09/2015)
konatelia
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
konatelia
  (from: 06/28/1994 until: 08/23/2000)
Ing. Emil Vozár
M. R. Štefánika 452/16
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/03/2015
  (from: 03/10/2015)
Mgr. Igor Rozenberg , MBA
Sládkovičova 483/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/28/2015
  (from: 05/06/2015)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 482/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011 until: 03/09/2015)
Mgr. Peter Antal
Sládkovičova 482/5
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011 Until: 02/03/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Jozef Gallo
Š. Moysesa 52/5
Žiar nad Hronom
Until: 01/10/2002
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Gustáv Košťál
Rázusová 3/58
Žiar nad Hronom
  (from: 06/28/1994 until: 08/23/2000)
Anna Lauková
Vansovej 3/11
Žiar nad Hronom
Until: 01/10/2002
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Róbert Mesároš
Sládkovičova 34/43
Žiar nad Hronom
  (from: 06/28/1994 until: 08/23/2000)
Igor Rozenberg
Hviezdoslavova 12/79
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Igor Rozenberg
Hviezdoslavova 12/79
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000
  (from: 05/14/2002 until: 03/30/2004)
Igor Rozenberg
Dr. Jánskeho 31/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2000
  (from: 03/31/2004 until: 06/21/2005)
Igor Rozenberg
Hviezdoslavova 27/69
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2000
  (from: 06/22/2005 until: 05/31/2007)
Igor Rozenberg
Sládkovičova 483/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2000
  (from: 06/01/2007 until: 05/19/2011)
Igor Rozenberg
Sládkovičova 483/7
Žiar nad Hronom 965 01
From: 08/16/2000 Until: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/14/2002)
Konatelia sú oprávnení konať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú vedenia spoločnosti a predmetu jej podnikania. Za spoločnosť podpisuje konateľ Igor Rozenberg samostatne, ďalší konatelia podpisujú iba každý spoločne s konateľom Igorom Rozenbergom. Za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu pripoja svoj podpis.
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/28/1994 until: 08/23/2000)
Capital: 
3 059 000 EUR Paid up: 3 059 000 EUR
  (from: 01/11/2019)
3 054 000 EUR Paid up: 3 054 000 EUR
  (from: 11/15/2018 until: 01/10/2019)
2 342 000 EUR Paid up: 2 342 000 EUR
  (from: 02/08/2018 until: 11/14/2018)
2 142 000 EUR Paid up: 2 142 000 EUR
  (from: 04/14/2017 until: 02/07/2018)
1 642 000 EUR Paid up: 1 642 000 EUR
  (from: 08/04/2016 until: 04/13/2017)
1 142 000 EUR Paid up: 1 142 000 EUR
  (from: 12/23/2015 until: 08/03/2016)
994 290 EUR Paid up: 994 290 EUR
  (from: 09/19/2015 until: 12/22/2015)
934 290 EUR Paid up: 934 290 EUR
  (from: 11/06/2014 until: 09/18/2015)
534 289,318197 EUR Paid up: 534 289,318197 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 11/05/2014)
16 096 000 Sk Paid up: 16 096 000 Sk
  (from: 11/11/2003 until: 01/20/2009)
4 491 000 Sk Paid up: 4 491 000 Sk
  (from: 05/14/2002 until: 11/10/2003)
4 491 000 Sk
  (from: 02/07/2002 until: 05/13/2002)
500 000 Sk
  (from: 06/28/1994 until: 02/06/2002)
Supervisory board: 
Ing. Mária Biesová - predseda
Š. Moysesa 430/8
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011)
Mgr. Gabriela Hajdoniová - člen
M. R. Štefánika 454/28
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015)
Mgr. Norbert Nagy
J. Kráľa 1372/35
Žiar nad Hronom 965 01
From: 12/11/2018
  (from: 02/14/2019)
MUDr. Lýdia Cígerová - člen
Tajovského 561/34
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011 until: 03/09/2015)
MUDr. Lýdia Cígerová - člen
Tajovského 561/34
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/09/2011 Until: 02/24/2015
  (from: 03/10/2015 until: 03/09/2015)
Ing. Peter Červeň - člen
Rudenkova 30
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Ing. Peter Červeň - člen
Rudenkova 30
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
Jozef Gallo - člen
Moyzesa 52S/5
Žiar nad Hronom
From: 01/10/2002 Until: 12/31/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
Ing. Juraj Gallo - člen
Jesenského 58/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/01/2003
  (from: 06/15/2006 until: 05/19/2011)
Ing. Juraj Gallo - člen
Jesenského 58/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 10/01/2003 Until: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Ing. Juraj Gallo - člen
ul. Š. Pártošovej 515/19
Žiar nad Hronom
From: 10/01/2003
  (from: 11/11/2003 until: 06/14/2006)
Ing. Richard Kafka - člen
nám.Matice Slovenskej 404/9
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003 Until: 02/28/2003
  (from: 03/11/2003 until: 07/10/2003)
Ing. Vladimír Kiaček - člen
Rudenkova 26/1
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Ing. Vladimír Kiaček - člen
Rudenkova 26/1
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000 Until: 09/30/2003
  (from: 05/14/2002 until: 11/10/2003)
Anna Lauková - člen
Vansovej 3/11
Žiar nad Hronom
From: 01/10/2002 Until: 12/31/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
Božena Mikulčíková - predseda
Svitavská 16/80
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Božena Mikulčíková - predseda
Svitavská 16/80
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000 Until: 12/31/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
MUDr. Emília Müllerová - člen
DOlná 51/25
Kremnica
From: 01/01/2003 Until: 02/28/2003
  (from: 03/11/2003 until: 07/10/2003)
Pavol Orolín - člen
Jesenského 76
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Pavol Orolín - člen
Jesenského 76
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000 Until: 12/31/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
Ing. Mariana Páleníková - člen
Janka Kráľa 900/11
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003 Until: 02/28/2003
  (from: 03/11/2003 until: 07/10/2003)
Mgr. Juraj Prôčka - člen
Hviezdoslavova 46/22
Žiar nad Hronom
  (from: 08/24/2000 until: 05/13/2002)
Mgr. Juraj Prôčka - člen
Hviezdoslavova 46/22
Žiar nad Hronom
From: 08/16/2000 Until: 12/31/2002
  (from: 05/14/2002 until: 03/10/2003)
Eva Šišková - člen
Jiráskova 400/23
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003 Until: 02/28/2003
  (from: 03/11/2003 until: 07/10/2003)
Mgr. Roman Zaťko - predseda
M.R.Štefánika 460/15
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003
  (from: 06/01/2007 until: 05/19/2011)
Mgr. Roman Zaťko - predseda
M.R.Štefánika 460/15
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003 Until: 05/09/2011
  (from: 05/20/2011 until: 05/19/2011)
Mgr. Roman Zaťko - predseda
nám. Matice Slovenskej 404/1
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003
  (from: 03/11/2003 until: 05/31/2007)
Ing. Peter Dubeň - člen
Jiráskova 401/29
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003 Until: 12/10/2018
  (from: 02/14/2019 until: 02/13/2019)
Ing. Peter Dubeň - člen
Jiráskova 401/29
Žiar nad Hronom
From: 01/01/2003
  (from: 03/11/2003 until: 02/13/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.6.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5615
  (from: 06/28/1994)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.8.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 1.
  (from: 08/24/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.12.2000 spoločník schválil zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 12/14/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.6.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 07/30/2001)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2001.
  (from: 02/07/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 10.1.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/14/2002)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 27.2.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenske zmluvy v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 09/26/2002)
. Valné zhromaždrenie dňa 23.12.2002 rozhodolo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/11/2003)
Valné zhromaždenie dňa 28.2.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/11/2003)
. Rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia bola dňa 01.10.2003 schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/11/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/11/2019)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 01/11/2019)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person