Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1942/B

Business name: 
V.D.S. a.s.
  (from: 11/20/1998)
Registered seat: 
Martinengova 18
Bratislava 811 02
  (from: 01/26/2006)
Identification number (IČO): 
35 756 357
  (from: 11/20/1998)
Date of entry: 
11/20/1998
  (from: 11/20/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/20/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/20/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/20/1998)
poradenská činnosť o oblasti obchodu, reklamy a výpočtovej techniky
  (from: 11/20/1998)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 11/20/1998)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/20/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/20/1998)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 11/20/1998)
komisionálny predaj
  (from: 11/20/1998)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 11/20/1998)
zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, seminárov, kurzov a školení
  (from: 11/20/1998)
banské oprávnenie pre činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b) zák. č. 51/1988 Zb.)
  (from: 01/26/2006)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c) cit. zákona)
  (from: 01/26/2006)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d) cit. zákona)
  (from: 01/26/2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d) (§ 2 písm. e) cit. zákona)
  (from: 01/26/2006)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 3 písm. a) cit. zákona)
  (from: 01/26/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/1998)
Ing. Alexander Hricko - člen
Rázusová 1605/23
Zlaté Moravce 953 01
From: 07/25/2008
  (from: 06/30/2017)
Ing. Andrej Krídl - predseda
Kupeckého 4
Bratislava 821 08
From: 11/29/2010
  (from: 01/25/2011)
Ing. Miroslav Jakubík - člen predstavenstva
Tomášikova 5905/25A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/26/2006)
Capital: 
33 193,91888 EUR
  (from: 03/31/2010)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/31/2010)
Stockholder: 
Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s.
Bernolákova 61
Zlaté Moravce 953 11
  (from: 10/13/2011)
Supervisory board: 
Jozef Bóna
J. Kalinčiaka 117/22
Volkovce - Závada 951 87
From: 11/29/2010
  (from: 01/25/2011)
Jozef Benč
Litoměřická 708/40
Topoľčianky 951 93
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Ľuboslav Furka
Jelenec 788
Jelenec 951 73
From: 09/10/2019
  (from: 01/28/2020)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 1104/98, Nz 1099/98 zo dňa 27.10.1998 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 11/20/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1573/99, Nz 1552/99.
  (from: 05/29/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia N 308/2005, Nz 53061/2005, NCRIs 52407/2005 napísaná dňa 8.11.2005 notárom JUDr. Oľgou Folbou, zmena stanov.
  (from: 01/26/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 25.7.2008.
  (from: 08/01/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010.
  (from: 01/25/2011)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person