Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  272/V

Business name: 
VUSA, a.s.
  (from: 03/06/2001 until: 06/20/2012)
Výskumný ústav stavebný a.s. Košice
  (from: 04/30/1992 until: 03/05/2001)
Registered seat: 
Slovenská 26
Košice 040 01
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/2012)
Identification number (IČO): 
31 651 828
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
06/21/2012
  (from: 06/21/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/21/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
zabezpečovanie technického a technologického výskumu a vývoja najmä pre priemyslovú výstavbu, predovšetkým:
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
konštukcií stavebných sústav a dielcov a ich technologických procesov
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
materiálov a výrobkov a ich technologických procesov vrátane výroby funkčných vzoriek prototypov a overovacích sérií
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
strojno-technologických zariadení vrátane funkčných vzoriek a prototypov a servisnej činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
zabezpečovanie projektovej a typizačnej činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
zabezpečovanie inžniersko-geologickej, poradenskej a expertíznej činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
výskum a vývoj stavebných technológií, konštrukcií, dielcov a materiálov v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
expertízna činnosť v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
poradenská činnosť v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva a energetiky
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
zabezpečovanie inžiniersko - geologickej činnosti - zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností zemín metódou dynamickej penetrácie
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
výroba omietkovín a maltovín
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
výroba brikiet a drevených pilín
  (from: 09/29/1993 until: 10/07/2003)
veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi, petrochemickými, potravinárskymi výrobkami, poľnohospodárskymi potrebami, domácimi potrebami, strojmi a prístrojmi, kopírovacou technikou, elektronikou, farbami, lakmi, drogistickým tovarom, nábytkom, kancelárskym vybavením, obuvou, hutným materiálom a hutnými výrobkami, rudami a nerastnými surovinami, stavebným materiálom, športovými potrebami a ručným náradím, spotrebným tovarom, automobilmi, lietadlami a plavidlami a ich časťami
  (from: 01/19/1998 until: 10/07/2003)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom: upratovanie a čistenie
  (from: 08/20/1998 until: 10/07/2003)
upratovací a čistiaci servis
  (from: 08/20/1998 until: 10/07/2003)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 08/20/1998 until: 10/07/2003)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/20/1998 until: 10/07/2003)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
montáž a opravy kancelárskych a elektronických zariadení a meracích prístrojov
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
výroba protipožiarnych zmesí a náterov bez použitia látky uvedenej v prílohe zákona o ochrane ozónovej vrstvy zeme a bez použitia vysokorizikových chemických látok
  (from: 08/20/1998 until: 10/07/2003)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
vývoj, projektovanie a realizovanie komunikačných systémov a sietí
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
projektovanie, dodávka a zavádzanie automatizovaných informačných a riadiacich systémov
  (from: 02/13/2001 until: 10/07/2003)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 12/04/2001 until: 10/07/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/: žieraviny
  (from: 12/04/2001 until: 10/07/2003)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 08/20/1998 until: 06/20/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/20/1998 until: 06/20/2012)
poradenské služby v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/20/1998 until: 06/20/2012)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 08/20/1998 until: 06/20/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
akvizičná činnosť
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
finančný leasing
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/06/2001 until: 06/20/2012)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 03/05/2001)
Ing. Michal Beli - člen
Rastislavova 2
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Michal Beli - člen
Rastislavova 2
Košice
  (from: 01/03/1995 until: 04/08/1996)
Ing. Juraj Hasák - člen
Ivana Houdeka č. 1955/55
Ružomberok
  (from: 12/04/2001 until: 01/03/2005)
Ing. Juraj Hasák - člen
Ivana Houdeka č. 1955/55
Ružomberok
Until: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 01/03/2005)
Doc. Ing. Peter Holečko , CSc. - člen
Sofijská 7
Košice
  (from: 01/19/1998 until: 08/19/1998)
Tomáš Kohút - člen
Hlinková č. 7
Košice
  (from: 06/12/2001 until: 12/12/2005)
Ing. Valentín Kováč - člen
Byster č. 140
Sady nad Torysou 044 41
  (from: 07/13/2000 until: 03/05/2001)
Ing. Valentín Kováč - predseda
Byster č. 140
Sady nad Torysou 044 41
  (from: 03/06/2001 until: 06/11/2001)
Ing. Milan Lapišák - člen
Pavla Horova 26
Michalovce
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Jozef Mitro , CSc. - podpredseda
Čs. armády 16
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Jozef Mitro , CSc. - predseda
Čs. armády 16
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Daniel Paulo - člen
Národná trieda 37
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Anna Pažitná - člen
Tri Hôrky 11
Košice
  (from: 08/20/1998 until: 02/17/2000)
Ing. Ján Petržala - člen
Berlínska 20
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Peter Puzder - podpredseda
Matuškova 8
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Mgr. Pavol Schreiber - člen
Tomášikova 1
Košice
  (from: 11/22/1999 until: 03/05/2001)
Iveta Stopková - člen
Janigova 19
Košice
  (from: 02/18/2000 until: 07/12/2000)
Ing. Vincent Straka - člen
Fibichova 5
Košice
  (from: 01/03/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Vincent Straka - člen
Fibichova 5
Košice
  (from: 07/01/1997 until: 11/21/1999)
Ing. Vincent Straka - člen
Fibichova 5
Košice
  (from: 03/06/2001 until: 06/11/2001)
Ing. Vincent Straka - predseda
Fibichova 5
Košice
  (from: 11/22/1999 until: 03/05/2001)
Ing. Štefan Šipoš - člen
Klimkovičova 12
Košice
  (from: 04/09/1996 until: 01/18/1998)
Ing. Rastislav Štepita - člen
Čs. tankistov 5
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Tatiana Tordová - člen
Lidické nám. 12
Košice
  (from: 01/03/1995 until: 06/30/1997)
Ing. Tatiana Tordová - člen
Štrbská č. 25
Košice
  (from: 06/12/2001 until: 12/03/2001)
Ing. Tatiana Tordová - predseda
Štrbská 25
Košice
  (from: 07/01/1997 until: 11/21/1999)
Ing. Tatiana Tordová - člen
Štrbská 25
Košice
From: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 12/12/2005)
Ing. Peter Ujmiak - predseda
Plavisko č. 67
Ružomberok
  (from: 06/12/2001 until: 12/12/2005)
Ing. Ladislav Vozárik - predseda
Varšavská 8
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Allan Weber - člen
Vodná 4
Košice
  (from: 03/06/2001 until: 06/11/2001)
František Žurek - člen
Slobody 18
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Peter Ujmiak - predseda
Plavisko č. 67
Ružomberok 034 01
From: 06/12/2001
  (from: 12/13/2005 until: 06/20/2012)
Tomáš Kohút - člen
Hlinková č. 7
Košice 040 01
From: 06/12/2001
  (from: 12/13/2005 until: 06/20/2012)
Ing. Tatiana Tordová - člen
Štrbská 25
Košice 040 01
From: 12/15/2004
  (from: 12/13/2005 until: 06/20/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupupje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/06/2001 until: 06/20/2012)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 03/05/2001)
Capital: 
1 602 000 Sk Paid up: 1 602 000 Sk
  (from: 12/13/2005 until: 06/20/2012)
16 020 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 08/02/2001)
11 413 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Shares: 
Number of shares: 16020
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 08/03/2001 until: 06/20/2012)
Number of shares: 16020
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/18/2000 until: 08/02/2001)
Number of shares: 16020
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 02/17/2000)
Number of shares: 11071
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Number of shares: 342
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/07/2009
  (from: 12/15/2009)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Branislav Zachar
Rumanova 2
Košice 040 01
From: 05/23/2009
  (from: 12/15/2009)
Supervisory board: 
Ing. Tibor Ďurica , CSc. - predseda
Poludníková 3
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Viliam Fedorko - predseda
Lomnická 48/A
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 04/08/1996)
JUDr. Marián Kalapoš - člen
Slovenská 20
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Michal Kohút - člen
Hlinkova 11
Košice
  (from: 02/18/2000 until: 01/03/2005)
Ing. Michal Kohút - člen
Hlinkova 11
Košice
Until: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 01/03/2005)
Ing. Ľubomír Kováčik - člen
Rajčianska 38
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Ivan Medvecký - predseda
Do Baničného č. 7
Ružomberok
  (from: 12/04/2001 until: 01/03/2005)
Ing. Ivan Medvecký - predseda
Do Baničného č. 7
Ružomberok
Until: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 01/03/2005)
Ing. Miron Mihalič - podpredseda
Irkutská 13
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Dušan Riava - člen
Lesnícka 13
Košice
  (from: 04/30/1992 until: 09/28/1993)
Ing. Viktor Stopko - člen
Janigova 14
Košice
  (from: 01/03/1995 until: 04/08/1996)
Ing. Viktor Stopko - člen
Janigova 14
Košice
  (from: 04/09/1996 until: 05/25/1999)
Ing. Viktor Stopko - predseda
Janigova 19
Košice
  (from: 05/26/1999 until: 02/12/2001)
Iveta Stopková - člen
Janigova 19
Košice
  (from: 05/26/1999 until: 02/17/2000)
Ing. Mária Šalamonová - člen
Palárikova 3
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
JUDr. Eduard Šimko - člen
Vihorlatská 5
Prešov
  (from: 04/09/1996 until: 02/12/2001)
Ing. Štefan Šipoš - člen
Klimkovičova 2
Košice
  (from: 01/03/1995 until: 04/08/1996)
Ing. Miloslav Torda - predseda
Lidické nám 12
Košice
  (from: 04/09/1996 until: 05/25/1999)
Ing. Miloslav Torda - predseda
Štrbská 25
Košice
  (from: 02/13/2001 until: 12/03/2001)
Ing. Radomír Tóth - člen
Floriánska 6
Košice
  (from: 09/29/1993 until: 01/02/1995)
Ing. Viktor Stopko - člen
Orgovánova 6
Malá Ida 040 22
From: 02/13/2001
  (from: 12/13/2005 until: 06/20/2012)
Miloslav Torda - predseda
Štrbská 25
Košice 040 01
From: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 06/20/2012)
Zuzana Tordová - člen
Štrbská 25
Košice 040 01
From: 12/15/2004
  (from: 01/04/2005 until: 06/20/2012)
Ing. Viktor Stopko - člen
Janigova 19
Košice
  (from: 02/13/2001 until: 12/12/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 31K/7/2009-299 zo dňa 9.2.2011.
  (from: 06/21/2012)
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR na základe ust. zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/2012)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 17.12.1992 a 22.6.1993.
  (from: 09/29/1993 until: 06/20/2012)
Zmena stanov a.s schválená valným zhromaždením dňa 31.5.1994.
  (from: 01/03/1995 until: 06/20/2012)
Zmena stanov zo dňa 9.2.1996 schválená MVZ spoločnosti.
  (from: 04/09/1996 until: 06/20/2012)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 23.10.1997.
  (from: 01/19/1998 until: 06/20/2012)
Zmena stanov schválená VZ dňa 29.5.1998.
  (from: 08/20/1998 until: 06/20/2012)
Zmena stanov zo dňa 20.12.1999.
  (from: 02/18/2000 until: 06/20/2012)
Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 22.5.2000.
  (from: 07/13/2000 until: 06/20/2012)
Zmena stanov zo dňa 7.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 471/2000, Nz 471/2000, ktorou súčasne bolo rozhodnuté o znížení základného imania z doterajších 16.020.000,- Sk na 1.602.000,- Sk.
  (from: 02/13/2001 until: 06/20/2012)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 31.1.2001.
  (from: 03/06/2001 until: 06/20/2012)
Zmena stanov schválená MVZ a.s. dňa 2.10. a 17.10.2001.
  (from: 12/04/2001 until: 06/20/2012)
Zmena stanov schválená na RVZ dňa 6. 5. 2002.
  (from: 05/31/2002 until: 06/20/2012)
Zmena stanov a.s. zo dňa 18.7.2003.
  (from: 10/08/2003 until: 06/20/2012)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 31K/7/2009-68 zo dňa 30.4.2009, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka VUSA, a.s., Slovenská č. 26, Košice, IČO: 31 651 828. Ustanovil správcu podstaty: Ing. Branislav Zachar, Rumanova č. 2, 040 01 Košice.
  (from: 12/15/2009 until: 06/20/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person