Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1963/B

Business name: 
FDP Investments a. s.
  (from: 02/03/2016)
Registered seat: 
Mariánska 32/A
Stupava 900 31
  (from: 02/18/2012)
Identification number (IČO): 
35 756 951
  (from: 11/27/1998)
Date of entry: 
11/27/1998
  (from: 11/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/1998)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/27/1998)
reklamná činnosť
  (from: 11/27/1998)
leasing
  (from: 11/27/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/27/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/10/1999)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/10/1999)
prieskum trhu
  (from: 07/10/1999)
grafické práce na počítači
  (from: 07/10/1999)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 07/10/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/2004)
Tomáš Maroš - Chairman of the Board of Directors
Hlavná 579/27
Stupava 900 31
From: 04/07/2022
  (from: 04/28/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle ktoréhokoľvek člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 11/25/2006)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 05/01/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 05/01/2010)
Supervisory board: 
Ing. Zuzana Marošová
Železničná 1781/18A
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Ferdinand Hamšík
Železničná 1781/18A
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Sylvia Križanová
Jilemnického 1624/16
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1998 a dodatkom k zakladateľskej zmluve zo dňa 16.11.1998. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti FDP, spol. s r.o. so sídlom Račianska 155, 834 15 Bratislava, IČO:35686952 v zmysle § 69 Ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 11/27/1998)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.1999
  (from: 03/26/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 201/99.
  (from: 07/10/1999)
Zmena stanov odsúhlasená valným zhromaždením dňa 19.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 368/99.
  (from: 11/05/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždeni dňa 23.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 354/2000 zapísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Zápisnicou z dozornej rady zo dňa 23.11.2000.
  (from: 12/21/2000)
Rudolf Gallo, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva: 15.10.2002. JUDr. Anton Kucharik, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 15.10.2002. Ing. Mirko Turčan, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 15.10.2002. Peter Cintula, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 15.10.2002. Ing. Jozef Černák, deň zániku člena dozornej rady: 15.10.2002. Ing. František Mačuga, deň zániku člena dozornej rady: 15.10.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 830/02, Nz 778/02 zo dňa 16.10.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.10.2002.
  (from: 01/27/2003)
Notárska zápisnica N 134/03, Nz 16987/03 - 7.3.2003. Zápisnica dozornej rady - 7.3.2003.
  (from: 06/01/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadenho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 38/2012, Nz 4784/2012, NCRIs 4914/2012 dňa 10.02.2012
  (from: 02/18/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.09. 2012.
  (from: 10/25/2012)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person