Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1963/B

Business name: 
FDP Investments a. s.
  (from: 02/03/2016)
FDP Real Estate & Investments a. s.
  (from: 02/18/2012 until: 02/02/2016)
FDP, a.s.
  (from: 11/27/1998 until: 02/17/2012)
Registered seat: 
Mariánska 32/A
Stupava 900 31
  (from: 02/18/2012)
Bezručova 19
Stupava 900 31
  (from: 11/25/2006 until: 02/17/2012)
Račianska 155
Bratislava 834 15
  (from: 11/27/1998 until: 11/24/2006)
Identification number (IČO): 
35 756 951
  (from: 11/27/1998)
Date of entry: 
11/27/1998
  (from: 11/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/1998)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/27/1998)
reklamná činnosť
  (from: 11/27/1998)
leasing
  (from: 11/27/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/27/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/10/1999)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/10/1999)
prieskum trhu
  (from: 07/10/1999)
grafické práce na počítači
  (from: 07/10/1999)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru
  (from: 07/10/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/10/1999 until: 12/20/2000)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programof na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/10/1999 until: 12/20/2000)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 07/10/1999 until: 12/20/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/27/1998 until: 12/20/2000)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 11/27/1998 until: 12/20/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/27/1998 until: 12/20/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/2004)
Managing board
  (from: 11/27/1998 until: 05/31/2004)
Tomáš Maroš - Chairman of the Board of Directors
Hlavná 579/27
Stupava 900 31
From: 04/07/2022
  (from: 04/28/2022)
Mgr. Robert Bockanič - člen predstavenstva
Lipová 10
Nitra 949 01
From: 10/15/2002 Until: 01/15/2003
  (from: 01/27/2003 until: 05/31/2004)
Ing. Ivan Čuhár - člen predstavenstva
Saratovská 7
Bratislava 841 02
  (from: 11/27/1998 until: 03/25/1999)
Rudolf Gallo - predseda predstavenstva
Lietavská 12
Bratislava 851 06
  (from: 11/27/1998 until: 01/26/2003)
Ferdinand Hamšík - člen predstavenstva
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 10/15/2002
  (from: 01/27/2003 until: 11/24/2006)
Ferdinand Hamšík - člen predstavenstva
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 10/15/2002 Until: 10/24/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
JUDr. Anton Kucharik - člen predstavenstva
Topoľčianska 23
Bratislava 851 05
  (from: 03/26/1999 until: 01/26/2003)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Krížna 22
Bratislava 811 07
From: 10/15/2002
  (from: 01/27/2003 until: 11/24/2006)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Nová 1598/64
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016 until: 11/02/2016)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Nová 64
Stupava 900 31
From: 10/15/2002
  (from: 11/25/2006 until: 10/24/2012)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Nová 64
Stupava 900 31
From: 09/20/2012
  (from: 10/25/2012 until: 02/02/2016)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Nová 64
Stupava 900 31
From: 09/20/2012 Until: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Vladimír Štefek - člen predstavenstva
Nová 223/1
Stupava 900 31
From: 03/07/2003
  (from: 06/01/2004 until: 11/24/2006)
Vladimír Štefek - člen predstavenstva
Nová 223/1
Stupava 900 31
From: 03/07/2003 Until: 10/24/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. Mirko Turčan - člen predstavenstva
Hanulova 7
Bratislava 841 01
  (from: 12/21/2000 until: 01/26/2003)
Ing. Jozef Ulbricht - člen predstavenstva
Azalkova 2
Bratislava 821 01
  (from: 11/27/1998 until: 12/20/2000)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Hlavná 579/27
Stupava 900 31
From: 01/13/2016 Until: 06/30/2017
  (from: 04/28/2022 until: 04/27/2022)
Tomáš Maroš - predseda predstavenstva
Hlavná 579/27
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 11/03/2016 until: 04/27/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva spoločnosti. Spoločnosť zaväzuje prejav vôle ktoréhokoľvek člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 11/25/2006)
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne a členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/01/2004 until: 11/24/2006)
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva z toho jeden predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/27/1998 until: 05/31/2004)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 05/01/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 11/27/1998 until: 04/30/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 05/01/2010)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/05/1999 until: 04/30/2010)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/27/1998 until: 11/04/1999)
Stockholder: 
Danubia INV. Company, s.r.o.
Vajnorská 46
Bratislava 831 03
  (from: 01/27/2003 until: 02/17/2012)
Supervisory board: 
Ing. Zuzana Marošová
Železničná 1781/18A
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Ferdinand Hamšík
Železničná 1781/18A
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Sylvia Križanová
Jilemnického 1624/16
Stupava 900 31
From: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016)
Peter Cintula
Karloveská 16
Bratislava 841 04
  (from: 11/27/1998 until: 01/26/2003)
Ing. Jozef Černák
Gallayova 6
Bratislava 841 02
  (from: 11/27/1998 until: 01/26/2003)
Ferdinand Hamšík - člen predstavenstva
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 10/24/2006
  (from: 11/25/2006 until: 10/24/2012)
Ing. Zuzana Hamšíková - predseda dozornej rady
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 10/16/2002
  (from: 01/27/2003 until: 10/24/2012)
Ing. Zuzana Hamšíková - predseda dozornej rady
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 09/20/2012
  (from: 10/25/2012 until: 10/31/2012)
Dušan Jesenský - člen dozornej rady
Lietavská 12
Bratislava 851 06
From: 10/16/2002 Until: 02/10/2003
  (from: 01/27/2003 until: 05/31/2004)
Mgr. Radoslav Kačur - člen dozornej rady
Komenského 124
Medzilaborce 068 01
From: 10/16/2002 Until: 01/16/2003
  (from: 01/27/2003 until: 05/31/2004)
Ing. František Mačuga
Žitná 3/a
Bratislava 831 06
  (from: 11/27/1998 until: 01/26/2003)
Viliam Maroš
Štúrova 8
Stupava 900 31
From: 03/07/2003
  (from: 06/01/2004 until: 10/24/2012)
Ing. Vladimír Štric
Švantnerova 13
Bratislava 841 01
From: 03/07/2003
  (from: 06/01/2004 until: 11/24/2006)
Ing. Vladimír Štric
Švantnerova 13
Bratislava 841 01
From: 03/07/2003 Until: 10/24/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. Zuzana Marošová - predseda dozornej rady
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 09/20/2012 Until: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Viliam Maroš
Štúrova 8
Stupava 900 31
From: 09/20/2012 Until: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Ferdinand Hamšík - člen predstavenstva
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 09/20/2012 Until: 01/13/2016
  (from: 02/03/2016 until: 02/02/2016)
Ing. Zuzana Marošová - predseda dozornej rady
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 09/20/2012
  (from: 11/01/2012 until: 02/02/2016)
Ferdinand Hamšík - člen predstavenstva
Železničná 18/A
Stupava 900 31
From: 09/20/2012
  (from: 10/25/2012 until: 02/02/2016)
Viliam Maroš
Štúrova 8
Stupava 900 31
From: 09/20/2012
  (from: 10/25/2012 until: 02/02/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.5.1998 a dodatkom k zakladateľskej zmluve zo dňa 16.11.1998. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti FDP, spol. s r.o. so sídlom Račianska 155, 834 15 Bratislava, IČO:35686952 v zmysle § 69 Ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 11/27/1998)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.1999
  (from: 03/26/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 201/99.
  (from: 07/10/1999)
Zmena stanov odsúhlasená valným zhromaždením dňa 19.10.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 368/99.
  (from: 11/05/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždeni dňa 23.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 354/2000 zapísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom. Zápisnicou z dozornej rady zo dňa 23.11.2000.
  (from: 12/21/2000)
Rudolf Gallo, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva: 15.10.2002. JUDr. Anton Kucharik, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 15.10.2002. Ing. Mirko Turčan, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 15.10.2002. Peter Cintula, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 15.10.2002. Ing. Jozef Černák, deň zániku člena dozornej rady: 15.10.2002. Ing. František Mačuga, deň zániku člena dozornej rady: 15.10.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 830/02, Nz 778/02 zo dňa 16.10.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.10.2002.
  (from: 01/27/2003)
Notárska zápisnica N 134/03, Nz 16987/03 - 7.3.2003. Zápisnica dozornej rady - 7.3.2003.
  (from: 06/01/2004)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadenho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 38/2012, Nz 4784/2012, NCRIs 4914/2012 dňa 10.02.2012
  (from: 02/18/2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 20.09. 2012.
  (from: 10/25/2012)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person