Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  278/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 10/24/1993)
Registered seat: 
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 10/24/1993)
Identification number (IČO): 
35 773 421
  (from: 02/12/1975)
Date of entry: 
02/12/1975
  (from: 02/12/1975)
Date of deletion: 
10/25/1993
  (from: 10/25/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 10/25/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/12/1975)
Other legal facts: 
Rozhodnutím členskej schôdze, č. not. záp. Nz 186/93, v súlade s ust. § 765 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, na základe schváleného transformačného projektu sa v súlade s ust. § 68 a násl. zrušuje Poľnohospodárske družstvo Pezinok. V zmysle schváleného transformačného projetku sa Poľnohospodárske družstvo rozdelilo na samostatné družstvá a to: Poľnohospodárske družstvo Grinava Poľnohospodárske družstvo Pezinok Limbašské vinohradnícke družstvo Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob. VYMAZUJE SA: Poľnohospodárske družstvo Pezinok zapísané v obchodnom registri vo vložke č. 1282 v odd. Dr sa dňom právoplatnosti uznsenia vymazuje z obchodného registra.
  (from: 10/25/1993)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person