Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  278/B

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 10/24/1993)
Registered seat: 
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 10/24/1993)
Identification number (IČO): 
35 773 421
  (from: 02/12/1975)
Date of entry: 
02/12/1975
  (from: 02/12/1975)
Date of deletion: 
10/25/1993
  (from: 10/25/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 10/25/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/12/1975)
Objects of the company: 
a/ hlavným predmetom činnosti družstva je poľnohospodárska výroba
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
b/ p r i d r u ž e n á v ý r o b a
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
predaj vína a roľníckych prebytkov a s tým spojenej činnosti u verejného stravovania vo vlastných zariadeniach v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava. Predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach je podmienený povolením príslušného NV na vykonávanie tejto činnosti
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
pestovanie a predaj viničných štepcov
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
prevádkovanie stolárskych a murárskych prác a služieb členom a cudzím v rámci možností a po zabezpečení poľnohospodárskej výroby, v obvode Okresnej poľnohospodárskej správy Bratislava
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
výroba stavebného kovania /klučky, okenné dovanie a pod./ Výroba sa bude prevádzkovať v rámci družstva a dodávky týchto rýrobkov budú smerovať socialistickým organizáciam na území ČSSR
  (from: 02/12/1975 until: 09/12/1976)
poľnohospodárska veľkovýroba
  (from: 09/13/1976 until: 01/23/1990)
pridružená výroba:
  (from: 09/13/1976 until: 01/23/1990)
predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniach
  (from: 09/13/1976 until: 03/26/1979)
lisovanie hrozna a predaj
  (from: 09/13/1976 until: 06/01/1978)
pestovanie viničných štepov
  (from: 09/13/1976 until: 03/26/1979)
stolárske, murárske, zemné a elektrikárske práce
  (from: 09/13/1976 until: 06/01/1978)
výroba stavebného kovania do 30.9.1976.
  (from: 09/13/1976 until: 03/26/1979)
Pridružená výroba "Doprava"
  (from: 09/13/1976 until: 03/26/1979)
lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
  (from: 06/02/1978 until: 03/26/1979)
stolárske, murárske, zemné a elektrikárske a zámočnícke práce
  (from: 06/02/1978 until: 03/26/1979)
výroba a predaj kvetov
  (from: 06/02/1978 until: 03/26/1979)
predaj vína a roľníckych prebytkov vo vlastných zariadeniah
  (from: 03/27/1979 until: 01/23/1990)
lisovanie hrozna a predaj vína obchodným zariadeniam
  (from: 03/27/1979 until: 01/23/1990)
stolárske, murárske, zemné, elektrikárske a zámočnícke práce
  (from: 03/27/1979 until: 01/23/1990)
výroba a predaj kvetov
  (from: 03/27/1979 until: 01/23/1990)
hydroizolačné práce na nadzemných častiach stavieb špeciálnymi nátermi
  (from: 09/12/1984 until: 01/23/1990)
predaj vína, nealkoholických nápojov a výrobkov slovenskej kuchyne v Prahe do roku 1989
  (from: 06/10/1985 until: 01/23/1990)
pridružená výroba:
  (from: 07/23/1987 until: 01/23/1990)
úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou
  (from: 07/23/1987 until: 01/23/1990)
stavebná činnosť
  (from: 07/23/1987 until: 01/23/1990)
kovovýroba
  (from: 07/23/1987 until: 01/23/1990)
rekultivačné práce
  (from: 07/23/1987 until: 01/23/1990)
1/ Hlavným predmetom hospodárskej činnosti družstva je vykonávanie poľnohospodárskej výroby, hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, lesoch, vodných plochách a rybnikoch, ktoré sú v užívní družstva.
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
Družstvo vykonáva túto poľnohospodársku výrobku:
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
rastlinná výroba vinohradnícka
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
rastlinná výroba
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
živočíšna výroba
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
Ďalej družstvo vykonáva tieto činnosti:
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
predaj vlastného vyrobeného tovaru
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
sprostredkovanie poľnohospodárskych surovín
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
lisovanie vinných kvasníc a výroba technického vína z vlastných a nakúpených surovín
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
2/ Iná hospodárska činnosť:
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
kovovýroba
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
drevovýroba
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
stavebné práce a zemné práce
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
elektrikárske práce a zámočnícke práce
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
náhradná rekultivácia a výsadba vinohradov a oporných konštrukcií
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
obchodná činnosť - služby verejného stravovania /vo vinárni Pri Hradbách Pezinok, v motoreste Alpínka Pezinok a Dome Slovenskej kultúry v Prahe/
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
doprava a poskytovanie prác a služieb pre občanov a organizácie
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
meriacia technika
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
elektronika - úprava minipočítačov na možnosť práce s rozšírenou pamäťou a programovania
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
výroba a predaj výrobkov z kovu, dreva a iných materiálov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
výroba a predaj elektronických výrobkov a výrobkov meracej techniky
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
stavebná výroba a to v rozsahu HSV /hlavná stavebná výroba/ a PSV /pomocná stavebná výroba/ prác
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
zemné a rekultivané práce, prevádzanie parkových úprav
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
výsadka vinohradov včetne budovania oporných konštrukcií
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
obchodná činnosť do ktorej pytrí:
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
prevádzkovanie vlastných predajní
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
prevádzkovanie vlastných zariadení verejného stravovania včetne ubytovania
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti vinohradníctva, využitia výpočtovej techniky a ďalších činností
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
poskytovanie prác a služieb pre občanov a podniky v oblasti oprvárenstva, inštalaťných, elektrikárskych, zámočníckych, stolárskych a iných prác
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
doprava a poskytovanie PAS pre občanov a organizácie podľa ust. č. 68/1979 Zb.
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Managing board
  (from: 01/24/1990 until: 05/31/1992)
Managing board
  (from: 02/12/1975 until: 01/23/1990)
Josef Adamčík
Vajanského 30
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Anna Brunovská
33
Limbach
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Ján Dadaj - člen
Puškynova 21
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Milan Farkaš
Kupecká 61
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Ján Galba
Bernolákova
Pezinok
  (from: 08/23/1976 until: 03/04/1986)
Miroslav Gavalec - člen
Bratislavská 100
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Margita Grgáčová
Cajlanská 200
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Anna Hrčková
98
Viničné
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Miroslav Hupka
Hečkova 8
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Ing. Štefan Chromický - podpredseda
Hviezdoslavova 14
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 08/22/1976)
Augustín Krasnanský - predseda
Štúrova 318
Myslenice
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Ing. Alojzia Kulíková - člen
gen. Svobodu 10
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Viliam Magula - predseda
Mierové námestie 16
Senec
  (from: 03/05/1986 until: 11/27/1990)
Štefan Manák
Fraňa Kráľa 41
Zepnik
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Marta Mlyneková - člen
Bernolákova 93
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Alexej Mokrý
Mojzesova 26
Pezinok
  (from: 02/12/1975 until: 08/22/1976)
Ing. Alexej Mokrý - podpredseda
Komenského 36
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 11/27/1990)
Ing. Alexej Mokrý - podpredseda
Mojzesova 26
Pezinok
  (from: 08/23/1976 until: 03/04/1986)
Ing. Alexej Mokrý - predseda
Komenského 36
Pezinok
  (from: 11/28/1990 until: 10/24/1993)
Alojz Noskovič
587
Viničné
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Ing. Milan Pavelka - člen
Puškynova 21
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Michal Pohrebovič
Drobišova 28
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Ing. Michal Pohrebovič
F.P. Drobiševa 28
Pezinok
  (from: 11/28/1990 until: 05/31/1992)
Ing. Michal Pohrebovič - člen
F.P. Drobiševa 28
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Viliam Rýchly
441
Myslenice
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Oľga Sabová
Hlavná 219
Slovenský Grob
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Ing. Ján Satko , CSc. - člen
Hurbanova 15
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Dominik Slováček - člen
Chorvátska 51
Slovenský Grob
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Milan Slovák
447
Viničné
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Otília Soboličová
Slovenský Grob
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Ing. Vladimír Sodoma
Baštova 3
Modra
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Viliam Švábek
Športová 37
Limbach
  (from: 03/05/1986 until: 05/31/1992)
Viliam Švábek - člen
Športova 900
Limbach
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Jozefína Uhercová
321
Myslenice
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Jozefína Uherková
Štúrova 20
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Gustáv Vavrinský
1. mája 193
Limbach
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Zdena Viktorínová
Vajanského 30
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Ing. Anton Vittek - člen
Malacká 13
Pezinok
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Ing. Vladimír Zeman
76
Limbach
  (from: 02/12/1975 until: 03/04/1986)
Jozef Ženiš
Trnavská 69
Pezinok
  (from: 03/05/1986 until: 01/23/1990)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu za predsedu podpisuje ním poverený člen predstavenstva /zástupca/.
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/24/1990 until: 05/31/1992)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje preda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 02/12/1975 until: 01/23/1990)
Other legal facts: 
Rozhodnutím členskej schôdze, č. not. záp. Nz 186/93, v súlade s ust. § 765 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, na základe schváleného transformačného projektu sa v súlade s ust. § 68 a násl. zrušuje Poľnohospodárske družstvo Pezinok. V zmysle schváleného transformačného projetku sa Poľnohospodárske družstvo rozdelilo na samostatné družstvá a to: Poľnohospodárske družstvo Grinava Poľnohospodárske družstvo Pezinok Limbašské vinohradnícke družstvo Poľnohospodárske družstvo Viničné - Slovenský Grob. VYMAZUJE SA: Poľnohospodárske družstvo Pezinok zapísané v obchodnom registri vo vložke č. 1282 v odd. Dr sa dňom právoplatnosti uznsenia vymazuje z obchodného registra.
  (from: 10/25/1993)
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 21. 11. 1974 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Pezinok, Viničné a Myslenice,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Bratislave kvidiek uznesením č. 2/R-75 zo dňa 14. 1. 1975 schválila vznik družstva podľa zák. č. 49/59 Zb. Deň vzniku: 1. 1. 1975
  (from: 02/12/1975 until: 10/24/1993)
Členská schôdza družstva konaná dňa 27.2.1976 prijala stanovy, vapracované podľa vzorových stanov, ktoré boli vydané nar. vl.č. 137/75 Zb. Tieto stanovy boli podľa § 3 ods. 3 vl. nar. č. 137/75 schválené ONV Bratislava - vidiek dňa 21.7. 1976 pod číslom Pôd. 167 vl./76-práv.
  (from: 09/13/1976 until: 10/24/1993)
Členskou schôdzou konanou dňa 22.3.1991 boli v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva. Stanovy: Členkou schôdzou konanou dňa 22.3.1991 boli v zmysle Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva.
  (from: 03/28/1991 until: 10/24/1993)
Zmena predstavenstva bola schválená uznesením zhromaždenia delegátov 14.2.1992.
  (from: 06/01/1992 until: 10/24/1993)
Členská schôdza družstva dňa 16.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č. 90/55 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen ručí za prípadnú stratu družstva a to do výšky 50% odmeny za prácu /mzdy/ maximálne do výšky 10% z celoročnej základnej odmeny za prácu. Družstvo prípadnú stratu vykryje v prvom rade prostriedkami zo zostatkov fondov a v prípade, že tieto nebudú stačíť, nastúpi ručenie členmi družstva. Bližšia úprava je zakotvená v pravidlách odmeňovania, ako jeden z vnútrodružstevných predpisov.
  (from: 01/24/1990 until: 03/27/1991)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person